> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2010

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2011 v 10.58 hod.

Karel Bruna: Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska (Central Bank's Foreign Exchange Reserves Accumulation and Dynamics of Banking System Liquidity Absorption: the Case of the Czech Republic, Poland and Hungary)...........................................723

Alena Zemplinerová: Inovační aktivita firem a konkurence (Innovation Activity of Firms

and Competition.).............................................747

František Streleček, Radek Zdeněk, Jana Lososová: Vývoj zaměstnanosti ve znevýhodněných oblastech v letech 2002-2006 (Development of Employment in Less Favoured Areas in 2002-2006) . . .761

Zdeňka Kroupová, Michal Malý: Analýza nástrojů zemědělské dotační politiky - aplikace

produkčních funkcí (Analysis of Agriculture Subsidy Policy Tools - Application of Production Function) . . 774

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Jaroslav Sixta, Jakub Fischer: Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí (Accrual Taxes, Capital Formation and Consumption in Government Sector).....795

PetrGočev: Může přerozdělování posílit konkurenceschopnost ekonomiky? (Can Redistribution

Enhance the Competitiveness of an Economy?).............................805

Iva Ryvolová, Alena Zemplinerová: Ekonomie obnovitelných zdrojů energie - příklad větrné energie

v ČR (The Economics of Renewable Energy - Example of Wind Energy in the Czech Republic).....814

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Za Čestmírem Kožušníkem (In Memory of Čestmír Kožušník)......................826

Martin Kunci: Cesta k obnově růstu: inovace, pracovní místa a čistý růst. Globální fórum OECD 2010

(Ways to the Growth Recovery: Innovation, Engagement and Net Increment. OECD 2010 Global Forum). . 830

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Šárka Laboutková, Milan Žák: Užitečná kniha o Evropské unii (A Useful Book on the European Union). . 838 Zuzana Stuchlíková: Návrat ekonomické krize (Return of the Economic Crisis).............843

OBSAH ROČNlKU 2010

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz