> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2010

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2011 v 12.19 hod.

OBSAH

Danes BRZICA: Od transakčných nákladov k Nobelovým benefitom: vysvetľujú publikované články a ich medzinárodné hodnotenie celý úspech O. E. Williamsona?.................................... 983

Daniel DV JAV A - Ján ĹISÝ: Reálny ekonomický cyklus v podmienkach nedokonalého fungovania trhu kapitálu ...................... 1006

Dagmar LESÁKOVA: Rozhodovanie manažérov v procesoch internacionalizácie malých a stredných podnikov........................... 1026

Eleonora FENDEKOVÁ - Michal FENDEK: Modely cenovej regulácie sieťových odvetví ....................................... 1039

OBADI Saleh Mothana: Analýza determinantov pohybu cien primárnych komodít na svetových trhoch .............................. 1055

Recenzie

WORKIE, Menbere Tiruneh - RADVANSKÝ, Marek (eds): Regional Disparities in Central and Eastern Europe: Theoretical Models and Empirical Analyses Tomáš Jeck................................. 1011

WORKIE, Menbere Tiruneh a kol.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Ozdravenie svetovej ekonomiky: Realita alebo mýtus? Vanda Vašková................................................... 1074

Čeští ekonomové o euru ( a nejen o něm )

ITELÍSEK, Mojmír a kol.: Euro v ČR z pohledu ekonomů - Stanislav Šaroch *

ANTALOVÁ, Mária a kol.: Kvalita života. Teória, metodológia, empíria - Vilma Juríčková .......................................... 1082

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz