> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2011

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2011 v 12.25 hod.

Radim PolČák: Právo a přirozenost informací (inspirace právní vědy

kybernetikou) ........................ 105

Tomáš Sobek: Radbruchův mýtus a Benthamova formule .... 128

Karolina Adamová, Antonín Lojek: Zamyšlení nad historií diplomacie a diplomatického azylu................. 166

Jaroslav Krecht: K některým formulačním otázkám při tvorbě právních předpisů......................... 181

INFORMACE

Lubomír Grúň: Spořitelny a jiné ústavy lidového peněžnictví na Slovensku.......................... 188

RECENZE A ANOTACE

Jan Wintr: Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské

praxi (vybrané otázky), Dokořán, Praha 2010 ......... 197

Eva Kubišová: Renata Vesecká, Jakub Chromý: Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš (ne)mluví. Linde Praha, 2009, 126 s.......................... 199

Alena PauliČková: Lazar, J. (ed.): Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe, LURA EDITION Bratislava -Tmavá 2009, 486 s...................... 201

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Vojtech Vladár: Správa z 12. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky............. 202

Renáta Sinová, Lenka Westphalová: Zpráva o 10. sympoziu evropského rodinného práva v Regensburgu ve dnech 7. - 10. 10. 2010 ........................... 204

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz