> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. prosinec 2008 v 09.57 hod.

OBSAH

STATI

Pavel Š t u r m a , Veronika Bílková: Konkurující jurisdikce

mezinárodních rozhodovacích orgánu .............1281

Marcela Fryšlenská: Právo na vzděláni podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv....................1313

Bohumil P i k n a: Vývoj europeizaee trestního práva ......1325

Jan G r i n c: Spolkový prezident v rakouském ústavním systému . 1347

INFORMACE

Zbyněk Š í n: Právní norma a normativnost práva v evropském legislativním kontextu.......................1369

RECENZE A ANOTACE

Josef B 1 a h o ž: Vladimír Zoubek: Lidská práva, globalizace, bezpečnost, Plzeň 2007, 510 s.; druhé upravené vydání, Plzeň 2008, 461 s.............................1375

Manina Gajdošov á: Kršková, A.: Etické desatoro začínajúceho advokáta (Vademekum profesijnej etiky). IURA EDITION, Bratislava 2008, 246 s.......................1377

Karolína A d a m ová, Petra Skřejpková: Hernando de Soto:

Mystérium kapitálu, Praha: Rybka Publisher, 2007, 253 s. ... 1378

Jana Zástěrová: Dvě práce prof. P. A. Leme Machada .... 1379

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA

Jan Malíř: Ohlédnutí za letni školou Advanced European and

Global Legal Practice, Budapešť 14. - 27. července 2008 . . . 1382

Martina Kubistova: Panství práva: Mezinárodni a srovnávací perspektivy, Oxford, 3. - 8. srpna 2008............(385

Manin Š t e f k o: IX. Evropský kongres Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.........1388

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz