> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 26/2011

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2011 v 12.27 hod.

Pojistné rozpravy v roce 2010 / Insurance Transactions in 2010 Ing. Jaroslav Mesršmid, CSc, Česká asociace pojišťoven

Pohled ČNB na navrhovanou architekturu evropského dohledu nad finančním trhem /CNBs view on the proposed architecture of European supervision of the financial market Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér, Česká národní banka

Lisabonská smlouva - přijímání právních aktů Evropské unie / The Lisbon Treaty - enactment of legal acts of the EU PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo finoncí

Pojišťovnictví v krizi vcelku obstálo / The insurance industry succeeded in all in crisis

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčkovó, CSc, doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

Bude se v zajištění uplatňovat DPH? Úvahy nad přelomovým rozhodnutím Evropského soudního dvora /

Will VAT be applied in reinsurance? Reflections on a turning judgment of the Court of Justice of the Europeon Union JUDr. Erika Mačáková, LL.M., Ph.D., advokátka

Mezinárodně právní aspekty pojištění / International lega! aspects of insurance JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy

K aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ve věcech pojištění / To recent adjudication and judgments of the Supreme Court in insurance issues JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Nové impulsy pro důchodovou reformu a role soukromých pojišťoven / New impulses for the pension reform and the role of private insurers

Ing. Jaroslav Mesršmid, CSc, Česká asociace pojišťoven

Reporting v pojišťovnictví a metody jeho zkvalitňování / Reporting in the insurance industry and methods of its improvement Ing. Kateřina Lhotská, Ness Czech s.r.o.

Limity odpovědnosti zaměstnance za škodu / Limits of employee liability for damage Mgr. Martin Laur, Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Rizikové přirážky při oceňování produktů životního pojištění / Risk margins in assessment of life insurance products RNDr. Petr Sotona, Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů v CR / Regulation concept of the insurance of persons and of competing products in the CR

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc, Vysoká škola finanční a správní; Česká sekce AIDA (Mezinárodní sdružení pro pojistné právo)

Uplatňování zákona „proti praní peněz" v pojišťovnictví / Application of "Anti-Money Laundering Act" in the insurance sector Mgr. Jiří Tvrdý, Ministerstvo financí

Vnitřní a vnější aspekty boje proti pojistným podvodům / Internal and external aspects of the fight against insurance fraud Ing. Pavel Východský, ředitel interního auditu a kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Aktuální stav provádění elektronických právních úkonů podle zákona č. 300/2008 Sb. / Current state of the pursuit

of electronic legal deeds according to Act No. 300/2008 Coll.

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc, LL.M., soudní znalec, člen Legislativní rady vlády ČR

K elektronickým dokumentům v právní praxi / Electronic documents in the legal practice JUDr. Radím Polčák, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Recenze publikace: Pojišťovací právo / Review of the publication: "Pojišťovací právo" Ing. Jaroslav Mesršmid, CSc, Česká asociace pojišťoven

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz