> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 2/2011

Záznam přidán/aktualizován: 8. březen 2011 v 13.36 hod.

ECM: Podpora efektivní správy klientských dat (Tamara Mazlová) 1

FOKUS: DLUHOPISY V AKTIVECH BANK 8-13 Napětí na trzích dluhopisů mění svět financí (Karel Machala) 8 Anne-Francoise Bliiher: České banky by restrukturalizace dluhů P1TGS zvládly 10 Pouze 4 % aktiv Komerční banky jsou v zahraničních státních dluhopisech (Jakub Černý) 12

ROZHOVOR

Petr Stuchlík: Trh finančních poradcu se polarizuje (Jana Chuchvalcová) 14 FINANCE VE SVĚTĚ

USA versus EU: Když dva dělají totéž, není to totéž (Josef Tauber) 16 REGULACE

Basel III muže pozitivně ovlivnit řízení bank (Monika Laušmanová) 18 BANKY A FINANCE

Účetní změny: IFRS a konsolidace (Petr Kříž) 22 Analýza: Lesk a bída stavebního spoření (Jan Mládek, Petr Teplý, Václav France) 23 200. výročí rakouského státního bankrotu 26

PRODUKTY A SLUŽBY

Miloslav Kozler: Češi zrychlují přechod od hotovosti k platebním kartám 28 FINANČNÍ TRHY

Bude rok 2011 úspěšný jako rok 2010? 30

PŘÍLOHA: JAK VYUŽÍT BI VE FINANČNÍM SEKTORU? 32-37

Manažerská konsolidace u finančních a investičních společností (Petr Felkner) 32

Data jako základ pro efektivní risk management (Jindřich Augusta) 34

Jak ještě zvýšit efektivitu bankovních procesu (Miloslav Laštovička) 35

Aplikace pro data miningové analýzy (Lenka Blažková) 36

TECHNOLOGIE

Případová studie: Hledání kompromisu mezi komfortem a zabezpečením

(Petr Janda, Jiří Kapličky) 38

NA ZÁVĚR

Systém FPV - jistota pro střadatele a servis pro banky 40

C0NTENTS

EDITORIAL

ECM: Support of Efficient Client Data Management 1 FOCUS: BONDS IN ASSETS OF BANKS 8-13 INTERVIEW

Petr Stuchlik: The Market of Financial Advisers Is Polarizing 14 WORLD FINANCE

The USA versus the EU: When Two Do the Same It Is Not the Same 16 REGULATION

Basel III Can Affect Positively Banks' Management 18 BANKS AND FINANCE

Accounting Changes: IFRS and Consolidation 22 Analysis: Shiny and Poverty of Building Savings Schemes 23 The 200th Anniversary of the Austrian State Bankruptcy 26

PRODUCTS AND SERVICES

Miloslav Kozler: Czechs Speed Up Transition from Cash to Payment Cards 28 FINANCIAL MARKETS

Will the Year 2011 Be as Successful as the Year 2010? 30 SUPPLEMENT: HOW TO EMPLOY BI IN THE FINANCIAL SECTOR? 32-37 TECHNOLOGY

Case Study: Searching Compromise between Comfort and Security 38 CONCLUSION

The Deposit Insurance Fund - Certainty for Savers and Service for Banks 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz