> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2011

Záznam přidán/aktualizován: 15. březen 2011 v 08.01 hod.

Karel Eliáš: Právní povaha vecných práv k cizí věci....... 209

Jan Mazák: Locus standi v konaní o neplatnost: Od Plaumannovho

tesru k regulačným aktom................... 219

Dita Frintová: Řízení o rozvod manželství srovnání právní úpravy

České republiky s právní úpravou ve Spolkové republice Německo 232 Stanislav Přibyl: Uznávání církví a náboženských společností státem

- porovnání právního stavu v České a Slovenské republice . . . 254

INFORMACE

Karel Nedbalek: Výpočet abstraktního ušlého zisku z rentability při

škodě v daňovém řízení.................... 290

RECENZE A ANOTACE

Michal Tomášek: Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Helena Paldu-sová a kolektiv: Lisabonská smlouva - komentář, C. H. Beck. Praha 2010, 1344 s...................... 300

Michaela Koblasová: A. Janssen, O. Mayer (eds): CISG Methodology, Sellier, European Law Publishers, Mnichov, 2009, 395 s......... ................... 301

Renáta Ježková: Marián Ševčík a kol.: Správne právo procesné,

Eurounion 2009, 415 s..................... 303

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Lenka Vostrá: Udělení medaili Akademie věd ČR pracovníkům

Ústavu státu a práva ..................... 304

Monika Pauknerová: Děkovný projev po převzetí Pamětní medaile Jana Patočky......................... 305

Martin Kopa, Tereza Skarková: Zpráva z Jesenné školy práva

2010 ............................. 306

Redakce: Ocenění pro českou právní vědu ........... 310

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz