> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 3/2011

Záznam přidán/aktualizován: 22. březen 2011 v 08.36 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

* Daňové aktuality (Ing. Dana Trizziová, Mgr. Lenka Kubeková)

Téma měsíce

* Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 (Ing. Petr Vrána)

Pracovní právo

* Zrušení pracovního místa v době těhotenství (Ing. Alena Chládková)

Daň z příjmů

* Roční zúčtování záloh za rok 2010 (Katarína Dobešová)

Otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění

* Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2011 v příkladech (Ing. Antonín Daněk)

* Zdravotní pojišťovna a Přehled OSVČ za rok 2010 (Ing. Antonín Daněk)

* Protiprávní jednání zaměstnavatelů v oblasti zdravotnictví (Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.)

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

Sociální zabezpečení

* Přehled OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2010 (Šárka Gregorová)

Termínový kalendář

* Březen, duben

Judikatura

* Práce přesčas a její prokazování u soudu (JUDr. Petr Bukovjan)

Lékařská posudková služba

* Ke změnám právní úpravy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti (JUDr. Radim Langer)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz