> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 29. březen 2011 v 12.44 hod.

ČLÁNKY

Rodinná politika v zorném úhlu (nejen) demografů (Jiřina Kocourková)

Projev Vladimíra Špidly, evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Gerda Neyer: Rodinná politika a plodnost v Evropě: pronatalitní politika v souvislosti s politikou genderovou, politikou zaměstnanosti a opatřeními týkajícími se péče o děti

Olivier Thévenon: Rodinná politika ve vyspělých zemích: protikladné modely

Wendy Sigle-Rushton: Plodnost v Anglii a Walesu – nečekané souvislosti rodinné politiky?

Marta Korintus: Úkoly a budoucnost služeb péče o děti v Maďarsku

Milan Kučera: Pronatalitní populační politika už nestačí – nutností se stala komplexní rodinná politika

Kateřina Jirková: Koncepce rodinné politiky a opatření iniciovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR PDF

SČÍTÁNÍ LIDU

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 má své logo

Štěpánka Morávková: Obsah sčítání lidu, domů a bytů 2011

RECENZE

Stále živá otázka o roli rodinné politiky z mnoha úhlů pohledu (Věra Kuchařová)

Ludmile Nesládkové k narozeninám (Petra Berrová)

O národnostnej a náboženskej štruktúre Gemera a Malohontu (Branislav Šprocha)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – K životnímu jubileu Květy Kalibové – Zemřel doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. – 5. mezinárodní antropologický kongres Aleše Hrdličky – Mezinárodní seminář zaměřený na rodinnou politiku za účasti eurokomisaře Vladimíra Špidly – Rodinná politika ve volebních programech 2009 - XXVI. IUSSP International Population Conference (27. 9. - 2. 10. 2009, Marrakech) – Světová hospodářská krize dopadá na migranty

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz