> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2010

Záznam přidán/aktualizován: 29. březen 2011 v 12.58 hod.

obsah

Články

Boris Burcin - Klára Tesárková - Luděk Šidlo: Nejpoužívanější metody

vyrovnávaní a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci........77

Gabriela Myšáková - Klára Tesárková: Analýza sezónnosti v demografii

se zaměřením na úmrtnost...........................................................................................90

Bronislav Sprocha - Pavol Tišliar: Plodnosť žien na Slovensku

v medzivojnovom období..........................................................................................103

Patrik Galeta: Odhady ukazatelů porodnosti a přirozeného přírůstku

v paleodemografii......................................................................................................120

SČÍTÁNI LIDU

Štěpán Moravec: Územní příprava SLDB 2011............................................................128

RECENZE

Demografie (nejen) pro demografy potřetí {Anna Štastná)...........................................131

Český sociální systém: od solidarity k větší ekvivalenci (Štěpánka Pollnerová)..........132

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Významné životní jubileum Ing. Jiřiny Růžkové, CSc. - Families in Europe between tne 19th and the 21 st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS - Druhá konference Mladých demografii......................134

PŘEHLEDY

Vnější příčiny úmrtí v ČR v letech 1994 až 2009 (Vladimír Polášek)..........................140

Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady. Demografie je recenzovaný odborný časopis.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz