> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2010

Záznam přidán/aktualizován: 29. březen 2011 v 12.59 hod.

obsah

ČLÁNKY

Michaela Němečková - Terezie Štyglerová: Vývoj obyvatelstva České republiky

v roce 2009 .............................."..................................................................................153

Josef Koubek Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu........................................177

Jitka Langhamrová — Tomáš Fiala — Vladimír Hulík - Martina Miskolczi — Eva Kačerova: Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050.............................................................................................................. 181

SČÍTÁNÍ LIDU

Pavel Čtrnáct: Proběhlo Zkušební sčítání 2010........................................................... 197

RECENZE

Vídeňská ročenka populačního výzkumu (Jarmila Marešová).....................................201

ZPRÁVY

Iva Ritschelová - předsedkyně Českého statistického úřadu - Z České demografické

společnosti - Světový den statistiky - Katedra demografie Vysoké školy

ekonomické v Praze slaví 20 let svého vzniku.............................................................203

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DEMOGRAFIE

Doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. (1946-2009) - demograf širokého záběru

(Jitka Langhamrová).................................................................................................210

PŘEHLEDY

Regionální rozdíly v účasti na vysokoškolském vzdělávání (Petr Mazouch -

~ Jakub Fischer) - Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech

nad 20 tisíc obyvatel v roce 2009 (Radek Havel) - Pohyb obyvatel České republiky

podle krajů a okresů v roce 2009 (Radek Havel)..........................................................215

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................225

Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady. Demografie je recenzovaný odborný časopis.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz