> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2010

Záznam přidán/aktualizován: 29. březen 2011 v 13.00 hod.

obsah

Články

Iva Ritschelová: Úvodník..............................................................................................................234

Pavel Koudelka - Michala Lustigová: Užití víceúrovňových a víceprocesových modelů

v demografii...............................................................................................................................235

Jana Gobyová: Trendy pracovní neschopnosti v České republice od počátku 90. let..................249

xl. konference České demografické společnosti „Dvacet let sociodemografické transformace", Brno, 27. - 28. května 2010

Tomáš Kučera: Úvod..................................................................................................................261

Pozdravné slovo čestného předsedy České demografické společnosti Zdenka Pavlíka............262

Ladislav Rabušic: Subjektivní blaho, plodnost, úmrtnost a subjektivní zdravotní stav

v České republice v letech 1991-2008 ..................................................................................263

Jitka Rychtaříková: Hlavní změny reprodukce obyvatelstva České republiky..........................263

Jitka Langhamrová - Tomáš Fiala: Vývoj lidských zdrojů v zemích Evropské unie................263

Jiřina Kocourková: Populační politika......................................................................................263

Kryštof Zeman: Dvacet let nízké plodnosti ve střední Evropě z pohledu alternativních ukazatelů

plodnosti a vlivu na kohortní plodnost..................................................................................263

Luděk Sídlo - Klára Tesárková: Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů

ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace..............................264

Tomáš Fiala - Jitka Langhamrová: Změny demografického vývoje a struktury obyvatelstva

od roku 1989 v České republice............................................................................................264

Boris Burcin - Tomáš Kučera: Perspektivy populačního vývoje České republiky v období

transformace společnosti (1992-2010)..................................................................................264

Bronislav Bleha: Česká a slovenská populácia nebyť novembra 89. Pokus o demografickú

postdikciu...............................................................................................................................264

Anna Štastná: Změny reprodukčních vzorců a individuální souvislosti rodičovství.................265

Lea Nedomová - Petr Doucek: Znalosti a dovednosti v oblasti ICT v České republice aneb

jsou ICT opravdu pro všechny?.............................................................................................265

Martina Štípková: Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví novorozenců 1990-2007 .... 265 Dagmar Bartoňová - Ondřej Nývlt: Rodinné domácnosti na trhu práce: vývoj ekonomické

aktivity matek a otců z hlediska věku dětí.............................................................................266

Martin Holub: Alternativní formy podpory rodin s dětmi v důchodových systémech..............266

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz