> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 3/2011

Záznam přidán/aktualizován: 11. duben 2011 v 07.56 hod.

Komodity: slibný začátek, ale v budoucnu hrozí nebezpečí (Jana Koutná) 1

FOKUS: MOBILNÍ BANKOVNICTVÍ 8-14

Mobilní bankovnictví v době chytrých telefonů (Karel Machala) 8

Osm trendů online bankovnictví pro rok 2011 9

Radek Jirka: Banka v mobilu 10

Mobilní bankovnictví, quo vadis? (Michal Hartman) 11

Pojišťovny a chytré mobily 12

Chytré telefony mění svět - i banky a jejich klienty (Jaromír Šmerda) 13

ROZHOVOR

Jan Sadil: Klienti oceňují naši férovost (Jana Chuchvalcová) 14

PŘÍLOHA: FINANČNÍ PRODUKTY PRO MUNICIPALITY 17-24 Bankovní úvěry tvoří většinu závazků obcí, ale rizikem nejsou (Věra Kameníčková) 1/17

Specializované poradenství i jednoduché produkty IV/20

Ladislav Macka: Proč nyní Nový Panel neláká? (Ivan Ryšavý) V/21

Moderní finanční nástroje ulehčují municipalitám práci VI/22

V Bratislavě se úspěšně rozvíjí projekt městské karty VIII/24

FINANCE VE SVĚTĚ

Inkaso pohledávek zažívá v Rusku dynamický rozvoj (Jana Tatýrková, Viktor Dokučajev) 25 REGULACE

Co dělat tváří v tvář globálním nerovnováhám? (Petr Procházka) 26

Bankovní regulace a Basel III (Zdeněk Tuma) 29

BANKY A FINANCE

K souběhu funkce statutárního orgánu

a pracovního poměru ve vedoucí pozici (Petr Suchý) 30 PRODUKTY A SLUŽBY

Regenerace retailového bankovnictví (Martin Buchar) 32

SPECIÁL: OD VIRTUALIZACE KE CLOUD COMPUTINGU 34-37

Outsourcing a cloud computing - nový potenciál pro banky (Jan Brodský) 34

Cloud je tady, stačí se jen rozhodnout (Petr Váša) 36

TECHNOLOGIE

Architektura BI v bance (Richard Sklenařík) 38 NA ZÁVĚR

Ekonomické souvislosti japonského zemětřesení (Martin Kupka) 40

CONTENTS

EDITORIAL

Commodities: Promising Start but Danger in the Future 1 FOCUS: MOBILE BANKING 8-14 INTERVIEW

Jan Sadil: Clients Appreciate Our Fairness 14 SUPPLEMENT: FINANCIAL PRODUCTS FOR MUNICIPALITIES 17-24 WORLD FINANCE

Dynamic Development of Debt Collection in Russia 25 REGULATION

What to Do in the Face of Global Imbalances? 26 Bank Regulation and Basel HI 29

BANKS AND FINANCE

On the Concurrence of the Function of a Statutory Body

and Employment in Managerial Position 30 PRODUCTS AND SERVICES

The Recovery of Retail Banking 32 SPECIAL FOCUS: FROM VIRTUALIZATION TO CLOUD COMPUTING 34-37 TECHNOLOGIES

BI Architecture in Banks 38 CONCLUSION

Economic Aspects of the Earthquake in Japan 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz