> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2011

Záznam přidán/aktualizován: 11. duben 2011 v 07.56 hod.

Eva Zamrazilová: Měnová politika: staré lekce, nové výzvy (Monetary Policy: Old Lessons and New Challenges).................................................3

Jan Hošek, Luboš Komárek, Martin Motl: Měnová politika a cena ropy (Monetary Policy

and Price of Oil)...............................................22

Karol Szomolányi, Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková: Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM

modelu s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniami (Effect of Monetary Intervention

in the Frame of IS-LM Model with Dynamic Price Adjustment and Adaptive Expectations).........47

Martin Mandel, Vladimír Tomšík: Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie (Regulation of the Banking Sector from the Economic Theory's Point of View) ..............58

Jan Hanousek, Evžen Kočenda: Rozsah integrovaného státního vlastnictví a vliv firemní kontroly

na výkonnost českých podniků (Extent of the Integrated State Ownership and Effect

of the State Control on Performance of Czech Firms )...........................82

Dagmar Blatná: Aplikace robustní regrese v analýze komparativních cenových hladin zemí Evropské unie (Robust Regression in Analysis of Comparative Price Levels of EU Countries)...........105

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Pavel Sirůček: Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2010 (Nobel Prize in Economics

2010 Winners)...............................................130

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Jitka Šeflová, Jan Slavík: Od centrálního řízení k víceúrovňové správě (From Central Government

to Multi-Level Governance)........................................137

Marek Jetmar: Regionálni ekonomie v teorii i praxi (Theory and Practices of Regional Economy). ... 140

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz