> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2011

Záznam přidán/aktualizován: 29. duben 2011 v 07.53 hod.

Pavel Hollander: Časopis Právnik aneb právnická variace Scolovy a Porubjakovy Tančírny úvaha o normativní sile transcendence a o komplementárních modelech legitimity...... 313

Josef M r á z e k: Ozbrojené konflikty a nová koncepce mezinárodního humanitárního práva? .................. 332

Zdeňka K r á I í č k o v á: Ochrana slabší strany v rodinném právu 362

David E 1 i s c h e r: Pojetí škody, resp. újmy v aktuálních dokumentech evropského deliktního „soft law"............. 378

Juraj P i d a: Dohoda o vine a treste v slovenskom trestnom konaní 400

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz