> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2011

Záznam přidán/aktualizován: 18. květen 2011 v 10.25 hod.

Vratislav Izák

VLIV VLÁDNÍCH VÝDAJŮ A DANÍ NA EKONOMICKÝ RŮST (EMPIRICKÁ ANALÝZA)

Luboš Komárek a Ivana Kubicová

MOŽNOSTI IDENTIFIKACE BUBLIN CEN AKTIV V ČESKÉ EKONOMICE

Jiří Trešl

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PREDIKCE ZMĚN TRENDU INDEXU PX

Jan Vlachý

OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTY A POKOUTNÍ BANKÉŘI - OHLÉDNUTÍ ZA FINANČNÍM TRHEM V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

Zuzana Potužáková, Stanislava Mildeová

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP KE KONCEPTU FLEXICURITY

Jakub Odehnal, Jaroslav Michálek

EMPIRICKÁ ANALÝZA REGIONÁLNÍHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VYBRANÝCH ZEMÍ EU

Václav Klaus

GARY BECKER PRAŽSKÝMA OČIMA

Jiří Hlaváček

EKONOMICKÉ KRITÉRIUM V NEZISKOVÉM PROSTŘEDÍ

Renáta Madzinová, Milan Žák

NEZBOŽŇUJME ZLATO!

Zuzana Stuchlíková

FINANČNÍ KRIZE - IDEOLOGIE PŘEVLÁDÁ NAD ARGUMENTY

Martin Janíčko, Pavel Janíčko

OD WASHINGTONSKÉHO KONSENSU KE KRIZI

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz