> Obsahy časopisů pro ESF

Národohospodářský obzor – 1-2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 15. prosinec 2008 v 09.32 hod.

Editorial 3

Renáta Vokorokosová

Unit Labor Costs ­ a Factor of Competitiveness? Case of Slovakia

4

Michał Gabriel Woźniak

Social Market Economy Used to Solve the Lack of Socio-Economic Cohesion

of Global Capitalism. Conclusions for the Post-Socialist Countries

19

Igor Kotlán

Je inflační nejistota prospěšná?

32

Petr Rozmahel

Význam endogenity teorie optimálních měnových oblastí v procesu evropské

měnové integrace

50

Martin Slaný

Růst NAIRU a nezaměstnanosti v Evropě: vybrané konsekvence

64

Veronika Bachanová

Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA ­ aplikace na Českou a

Slovenskou republiku

77

Pavel Breinek

The Return of Cosmopolitan Capital: Globalisation, the State and War (recenze)

90

Tibor Paulík

Úvod do prognostiky (recenze)

95

Anotace

Knihy vydané nakladatelstvím C. H. Beck

98

Anotace

Knihy vydané nakladatelstvím Management Press

102

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz