> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 5/2011

Záznam přidán/aktualizován: 8. červen 2011 v 11.10 hod.

Fix, nebo float - aneb blondýnka, nebo brunetka? (Pavel Suranský) 1

FOKUS: BANKY A REALITNÍ TRH 8-11

Platy a bonusy pod tlakem regulací (Karel Machala) 8

Platy v bankách v CR: Nové pozice, junioři a motivace (Tomáš Prajzler) 9

Libor Stodola: Platy, regulace, benefity 10

ROZHOVOR

Jiří Škorvaga: Sázka na budoucnost (Jana Chuchvalcová) 12 STRATEGIE

Finanční značky bojují o důvěru 15 REGULACE

Odhad velikosti operačních ztrát v příštím období

(Jiří Kliment, Marcel Jiřina, Edvard Špaček) 18 BANKY A FINANCE

Budoucnost mobilního bankovnictví (Martin Ambler) 21 Exportní financování: Převládá mírný optimismus (Ivan Chleboun) 23 Exportní financování bank (Marcela Zbožínková, Zenon Folwarczny) 24 Bezkontaktní karty a technologie jsou revolucí v oblasti placení (Marcel Gajdoš) 26 Jedničkáři se k osobním financím chovají zodpovědněji (Miloš Filip) 28

SPECIÁL: IT V POJISTNÉM SEKTORU 30-33

Přínosy moderních technologií, aneb jak si udržet klienta (Tomáš Zemanec) 30 Příležitosti a překážky: Centra sdílených služeb

a kompetenční centra v pojišťovnictví (Jaroslav Dvořák) 31 TECHNOLOGIE

Ondřej Brom: S rozvojem technologií se posouvají hranice možností 34

Využití (mobile) BI v bankovnictví (Jiří Mizera) 36

Mladí podceňují bezpečnost při nakládání s penězi 37 Performance Management jako nedílná součást Business Intelligence (Pavel Janata) 38

NA ZÁVĚR

11. ročník ankety Pojišťovna roku zná své vítěze 40 ROČENKA: TOP FINANCE, ROČENKA FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU SUPPLEMENT: VIRTUALIZACE A CLOUD COMPUTING

CONTENTS

EDITORIAL

Fix or Float - or Blond or Brunette?

FOCUS: BANKS AND THE PROPERTY MARKET 8-11

INTERVIEW

Jiří Škorvaga: Betting on the Future 12 STRATEGIES

Financial Brands Struggle for Confidence 15 REGULATION

An Estimate of Operational Losses in the Future Period 18 BANKS AND FINANCE

The Future of Mobile Banking 21 Export Financing: Modest Optimism Prevails 23 Export Financing of Banks 24 Non-Contact Cards and Technologies are a Revolution in Payments 26 Top Students Treat Personal Finances More Responsibly 28

SPECIAL FOCUS: IT IN THE INSURANCE SECTOR 30-33

TECHNOLOGIES

Ondřej Brom: The Development of Technologies is Pushing Forward

the Frontiers of Possibilities 34

The Use of (Mobile) BI in Banking 36

Young People Underestimate Security when Handling Money 37

Performance Management as an Integral Part of Business Intelligence 38

CONCLUSION

The 11th Year of the "Insurance Company of the Year" Survey Knows its Winners 40

YEARBOOK: TOP FINANCE, YEARBOOK OF THE FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS SUPPLEMENT: VIRTUALISATION AND CLOUD COMPUTING

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz