> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2011

Záznam přidán/aktualizován: 21. červen 2011 v 13.00 hod.

STATI

Pavel Šturma: Odpovědnost mezinárodních organizací. Některé

poznámky k návrhu Článků Komise pro mezinárodní právo . . . 537 Faisal Husseini: K otázce nastoupení účinku rozhodnuti Ústavního soudu o zrušení 2ákonů a jiných právních předpisů s přihlédnutím

k legislatívni praxi...................... 565

Vojtěch Stej ska 1: Ochrana zvířat a zajištění jejich dobrých životních

podmínek v evropském unijním právu............. 579

Radim Seltenreich: Právní aspekty „indiánské otázky" na území

USA - od koloniálního období do začátku 20. století...... 587

[NFORMACE

Martin Štefko: Právo na náhradu pojistných Škod Čí regresních nákladu v důchodovém pojištění způsobených zaviněným protiprávním jednáním třelich osob................... 601

RECENZE A ANOTACE

Bohumil Vítek: Miloš Večeřa, Tatiana Machalová: Evropeízace práva v právně teoretickém kontextu - výklad základních pojmů, Masarykova univerzita Brno, 2010, 227 s............ 612

Petr Tégl: Bezouška, P., Hulmák, M. et al.: Praktikum občanského práva hmotného. 2. vydání. Plzeň: Aleš čeněk, 2010, 160 s. . . 615

Lenka Bezoušková: Rohe, Mathias: Das islamische Recht: Geschichte und Gegenwart. München: Verlag C. H. BECK, 2009, 606 s. 617

Josef Horňáček: Mosný. Peter - Laclavíková, Miriam: History of state and law on the territory of Slovakia l. From ancient times tili 1848. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2009, 90 s........................... 620

Stanislav Přibyl: Jakub Kríž: Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. C. H. Beck, Praha 2011, 384 s. ... 621

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Karel Beran: Mezinárodní vědecké kolokvium: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí", Plzeň 13. a 14. ledna 2011............................. 625

Michal Urban: Zpráva z 10. ročníku mezinárodni konference o výuce

práva, která se uskutečnila na anglické University of Warwjck . 626

Vladimír Lajsek: Zpráva z mezinárodního vědeckého setkání na

téma „Ústava a ústavní soudy ve středoevropské perspektivě" . . 93

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz