> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2011

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2011 v 08.51 hod.

Roman Hušek, Tomáš Formánek: Srovnání konvergence ekonomik ČR a vybraných zemí eurozóny na základě analýzy funkcí odezvy a nabídkových či poptávkových šoků (Comparing the Convergence of Czech Economy with Selected Euro Zone Members Using Impulse-Response Functions and Supply

and Demand Shocks)...........................................291

Jan Hanousek, Evžen Kočenda: Veřejné investice a fiskální hospodaření nových členů EU

(Corruption and Economic Freedom Links to Public Finance and Investment in New EU Members) . . . 310

Ondřej Horký: Příčiny selháni hospodářských politik v rozvojovém svétě - teoretický přinos heterodoxních ekonomických směrů (The False Neutrality of the Neoclassical Theory: Feminist, Anthropological, Evolutionary and Ecological Critiques) .........................329

Ondřej Vojáček: K pojetí preferenci v ekonomickém myšleni (Preference Dilemma in Economics) . . . 345

Stela Rubínová: Reakce poptávky domácností po energii na zvyšování energetické účinnosti: Teorie

a její důsledky pro konstrukci empiricky ověřitelných modelů (Reaction of Household Energy Demand

to Improvements in Energy Efficiency: Theory and Its Implications for the Construction of Empirically

Tested Models) ..............................................359

Petr Fiala, Petr Šauer: Aplikace kombinatorických aukcí na alokaci veřejných podpor v oblasti

životního prostředí - ekonomický laboratorní experiment (Application of Combinatorial Auctions

on Allocation of Public Financial Support in the Area of Environmental Protection: Economic

Laboratory Experiment)..........................................379

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Petr Chalupecký, Ladislav Tajovský: Vývoj, struktura a osud státního dluhu ČR po roce 1945 (Development, Structure and Resolution of Czechoslovak State Debt from 1945 to 1953)........ 393

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Marek Loužek: George Stigler-sto let od narození (100 Years since the Birth of George Stigler) . . . 407

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Boris Popesko: Manažerské účetnictví - komplexní průvodce ve třetím vydáni

(Managerial Accounting - 3rd Edition of a Comprehensive Guide)....................425

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz