> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2011

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2011 v 08.53 hod.

Ekonomie

Economics

Implementation of the Strategy Europe 2020 by the Multi-Objective

Evaluation Method Multimoora...................................................................6

Implementace strategie Evropa 2020 při použiti multikriteriálni hodnotící metody Multimoora Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis, Willem K. M. Brauers

Hospodářská krize 2008 - 2009: analýza příčin......................................22

Economic Crisis 2008 - 2009: Analysis of its Causes Miroslava Lungová

Inovace a region: klastry a regionální inovační systém Zlínského kraje....31

Innovation and Region: Clusters and Regional Innovation System in the Zlin Region Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Zuzana Hovorková

Structure and Determinants of Consumer Expenditures.......................45

Struktura a determinanty spotřebních vydaju Ladislav Stejskal, Jana Stávková

E + M EKONOMIE A MANAGEMENT

1 j 2011

strana 3

E+M EKONOMIE A MANAGEMENT - vědecký ekonomický časopis - www.ekonomie-management.cz

Economic Growth Effects on Education with the Emphasis on the Career Center..................................................................

Efekty ekonomického růstu na vzděláni s důrazem na kariérní centrum Polona Sprajc, Jerneja Sifrer, Vesna Novak

51

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Organizational Injustice and Work Alienation

Organizační bezpráví a pracovní odcizení Adnan Ceylon, Seyfettin Sulu

65

Ethics in the Future Manager's Professional Training

79

Místo etiky v príprave budoucích manažerů Ilona Semrádové, Jaroslav Kacetl

Modelování ekonomicko-environmentálních dopadů energetického

Modelling of Economic and Environmental Impacts of Energy Generation Using of Waste Paper Robert Baťa, Pavlína Kadlecová

Finance

Finance

Aplikácia teorie matic v determinácií časovej struktury úrokových sadzieb.......................................................................................................100

Application of Matrix Theory in Estimation of the Term Structure of Interest Rates Jozef Glova

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Analysis of Perception of Consumer's Rights by the Y Generation ....107

Analýza vnímání spotřebitelských práv generací Y Lucja Matusiková

Společenská odpovědnost v lázeňství: shody či rozdíly? (komparativní studie českého a japonského prostředí)......................123

Corporate Social Responsibility in Spa Industry: Equalities or Differences?

(Comparative Study of Czech and Japanese Environment)

Ivana Kraftová, Yoriko Masuyama, Zdeněk Matěja, Martina Kornfeldová

Atraktívnosť Slovenska pře vybraný segment návštevníkov................137

Attractiveness of Slovakia for Selected Segment of Visitors Kristína Pompurová

Různé

Recenze knih..............................................................................................151

Book Review

Pokyny pro přispěvatele..........................................................................154

Notices and Instructions for the Authors of the Articles

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz