SVI: Obsahy časopisů – všechna sledovaná periodika Skeny obsahů aktuálních vydání vybraných ekonomických časopisů http://casopisy.svi.econ.muni.cz/ cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2020_6.txt Práce a mzda – 2020/6 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2020_6.txt strana 2 Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020) JUDr. Nataša Randlová Mgr. Jakub Lejsek strana 9 Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti Ing. Iva Rindová Bc. Hana Jedlanová strana 11 Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem Ing. Alena Chládková JUDr. Petr Bukovjan strana 16 Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit Ing. Iva Rindová Bc. Hana Jedlanová strana 29 Zdravotní pojištění v době koronavirové Ing. Antonín Daněk strana 33 Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk strana 36 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů JUDr. Petr Seidl Mgr. Michal Kadlec strana 41 Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce doc. Dr. Jan Urban, CSc. strana 47 Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností JUDr. Petr Bukovjan Tue, 15 Sep 2020 14:40:55 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2020_7-8.txt Práce a mzda – 2020/7-8 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2020_7-8.txt strana 2 Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020) JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. Jakub Lejsek strana 9 Novela zákoníku práce stručně v bodech JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. Jakub Lejsek strana 13 Daňové aktuality Ing. Matěj Nešleha strana 14 Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce Ing. Lenka Dufková Mgr. Radana Gogová strana 20 Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy Ing. Miroslav Bulla strana 24 Prominutí pojistného na sociální pojištění JUDr. Jan Přib, CSc. strana 28 K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb. JUDr. Jan Přib strana 31 Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce JUDr. Petr Bukovjan strana 33 Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. Bc. Lucie Brázdová strana 36 Hromadné propouštění v praxi JUDr. Alice Mlýnková, Ph.D. strana 41 Novela zákoníku práce - k vysílání zaměstnanců podruhé JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. David Smolař strana 45 Kauce agentur práce JUDr. Petr Seidl Mgr. Monika Chromečková strana 50 Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců Ing. Lenka Farkačová, Ph.D. strana 56 Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku doc. Dr. Jan Urban, CSc. strana 62 Práce na zkoušku JUDr. Martin Mikyska strana 65 Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost JUDr. Petr Bukovjan Tue, 15 Sep 2020 14:35:04 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2020_9.txt Práce a mzda – 2020/9 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2020_9.txt Obsah vydání Články strana 2 Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020) JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. Jakub Lejsek strana 9 Daňové aktuality Ing. Matěj Nešleha strana 10 Změny v doručování dle novely zákoníku práce JUDr. Jaroslav Škubal Mgr. Daniel Vejsada strana 12 Nová směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a její dopad na český zákoník práce JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. David Smolař strana 21 Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání JUDr. Petr Seidl Mgr. Monika Pastorková strana 26 Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu" Ing. Antonín Daněk strana 29 Důležitost kalendářního dne ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk strana 34 Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně? Mgr. Marie Janšová PhDr. Iva Moravcová strana 42 Talent management Ing. Lenka Farkačová, Ph.D. strana 48 Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem JUDr. Petr Bukovjan Tue, 15 Sep 2020 14:31:05 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_8.txt Ekonomický časopis – 2020/8 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_8.txt KUPKOVIČ, P.: R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia. (s. 761) ŽIVKOV, D. - KOVAČEVIĆ, J. - LONČAR, S.: Is Inflation a Monetary Phenomenon in the East European Economies? – Multifrequency Bayesian Quantile Inference. (s. 787) TRIFAN, R.: Behavioural Biases and Stock Market Reaction: Evidence from Six Post-communist Countries. (s. 811) ŠTOFA, T. - ŠOLTÉS, M.: Differences of Private Equity Determinants: Country-level Evidence from Europe. (s. 827) ONDRUŠKA, T. - PASTORÁKOVÁ, E. - BROKEŠOVÁ, Z.: Determinants of Individual Life-Related Insurance Consumption: The Case of the Slovak Republic. (s. 846) Recenzia: DOSTÁL, O. - DOSTÁL, O.: ŠTĚDROŇ, B. – MATĚJKA, J. – NAVRÁTIL, J. – PROROK, V. a kol. (2020): Právo a umělá inteligence.(Law and Artificial Intelligence). (s. 864) Tue, 08 Sep 2020 08:31:34 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2020_8.txt Právník – 2020/8 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2020_8.txt Test oboustranné trestnosti podle evropského zatýkacího rozkazu v kontextu stíhání katalánských politiků a europoslanecká imunita Gabriela Khinová Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy Luboš Tichý K rozšiřování věcné působnosti unijních pravidel na ochranu osobních údajů ze strany SDEU Ondřej Serdula Lanczová Ingrid. Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska. Praha: Leges, 2018, 160 s. Peter Vyšný Tue, 08 Sep 2020 08:29:23 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2020_9.txt Právník – 2020/9 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2020_9.txt Aktuality Nová rubrika Příspěvky k budoucnosti oboru přináší autorské záznamy habilitačních přednášek. První z nich vyšel v čísle 1/2020. Plné texty příspěvků starších šesti měsíců a publikovaných po roce 2013 viz Hledat v archivu Aktuální číslo: 9/2020 Stati O proměnách a ambicích Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v pozici pomyslné soudní moci světového sportu Pavel Hamerník Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pohledem forem správních činností Radislav Bražina Všehrd nezapomenutý Jan Kober Recenze Malenovský Jiří. Mezinárodní právo veřejné – Obecná část – a poměr k jiným právním systémům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 395 s. Zdeněk Nový Tue, 08 Sep 2020 08:22:35 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_7.txt Ekonomický časopis – 2020/7 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_7.txt GERBERY, D. - MIKLOŠOVIČ, T.: Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia: Path from Crisis to Recovery.(Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia: Path from Crisis to Recovery). (s. 651) FURKOVÁ, A.: Does Spatial Heterogeneity Matter in the EU Regions’ Convergence Income Process?.(Does Spatial Heterogeneity Matter in the EU Regions’ Convergence Income Process?). (s. 677) HEDIJA, V. - MUSIL, P.: Wage Discrimination against Women in Baltic Countries.(Wage Discrimination against Women in Baltic Countries). (s. 699) LESAKOVA, D. - REHAK, R.: Empirical Exploration of Customer Management Focus and Its Impact on Business Performance.(Empirical Exploration of Customer Management Focus and Its Impact on Business Performance). (s. 714) ČEH ČASNI, A. - PALIĆ, I. - PALIĆ, P.: The Determinants of Consumption of 50+ Population in Croatia.(The Determinants of Consumption of 50+ Population in Croatia). (s. 737) Recenzia: Čambáliková, M.: LINDBLOOM, Jana (2019): Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev.(LINDBLOOM, Jana (2019): The Transformation and Downfall of Agricultural Cooperatives). (s. 756) Tue, 08 Sep 2020 08:20:07 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2020_4.txt Politická ekonomie – 2020/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2020_4.txt Ověření důvěry a spokojenosti zákazníků na českých slevových portálech metodou modelování strukturních rovnic Verification of Trust and Customer Satisfaction with Czech Online Group Buying Applying Structural Equation Modelling Pavlína Kozáková Politická ekonomie 2020, 68(4):381-404 | DOI: 10.18267/j.polek.1287 Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách Európskej únie Inequalities and Economic Growth in EU Countries Tomáš Domonkos Politická ekonomie 2020, 68(4):405-422 | DOI: 10.18267/j.polek.1284 Kontroverze konceptu minimální mzdy, aplikace na Českou republiku Concept of Minimum Wage Controversy: The Case of the Czech Republic Helena Chytilová, Petr Frejlich Politická ekonomie 2020, 68(4):423-442 | DOI: 10.18267/j.polek.1285 Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike Relationship Between Foreign Direct Investment Inflow and Unemployment in the Slovak Republic Ľubomír Darmo, Marcel Novák, Ján Lisý Politická ekonomie 2020, 68(4):443-461 | DOI: 10.18267/j.polek.1289 Diskuse Vztah mezi saldem hospodaření a dluhem vládních institucí Relation Between Government Balance and Debt Václav Rybáček, Petr Musil Politická ekonomie 2020, 68(4):462-482 | DOI: 10.18267/j.polek.1290 Knižní recenze Nové trendy v businessu Petra Králová Politická ekonomie 2020, 68(4):483-486 Tue, 08 Sep 2020 08:17:25 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_8.txt Bankovnictví – 2020/8 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_8.txt Úvodník Na vlně digitalizace /Tomáš Houdek/ Fokus Fintech firmy pomáhají digitalizovat státní správu /Marta Staszkiewicz/ Rozhovor Pavel Jirák: O klienta se musíme starat komplexně /Tomáš Houdek/ Technologie Jak efektivně prodávat finanční produkty v multikanálovém prostředí (Lucie Slavíčková, Dorota Kajfoszová/ Click to Pay aneb zaplatíme brzy už jen ¨na jedno kliknutí? /Martina Sobková/ Miroslav Hašek: Jak vytvářet IT systémy v bankách a pojišťovnách /Tomáš Houdek/ Regulace Změny v zákoně o bankách a penzijních společnostech aneb co nového v regulaci Rok ve znamení zkoušek distribuce pojištění /Martina Linhartová/ Neodebírejme daňovou podporu soukromému životnímu pojištění /Helena Zavázalová/ Ekonomika Prvních CBDC se možná dočkáme do pěti let. Pravděpodobně se bude jednat o alternativu měny Výsledky měření finanční gramotnosti dospělých 2020 z pohledu Ministerstva financí /Jan Urbanec/ Náhrada za inflační cíl? Zatím v nedohlednu /Dominik Stroukal/ Slovenské bankovnictví Bankový sektor krízu ustojí, bude ho to ale niečo stáť Retrobankovnictví Novinky ve světové produkci bankovek /Jiří Pekárek/ Mon, 24 Aug 2020 08:30:03 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2020_3.txt Politická ekonomie – 2020/3 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2020_3.txt Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2019 Pavel Sirůček Politická ekonomie 2020, 68(3):367-377 | DOI: 10.18267/j.polek.1286 Stati Vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let v českých společnostech Reporting of Prior Period Errors and Changes in Accounting Policies by Czech Companies Jana Skálová, Ladislav Mejzlík, Marcel Bareš Politická ekonomie 2020, 68(3):245-266 | DOI: 10.18267/j.polek.1279 Mohou být strnulosti nominálních mezd problémem v situaci deflace způsobené hospodářským růstem? Is Nominal Wage Rigidity a Problem in the Case of Deflation Driven by Economic Growth? Tomáš Frömmel, Pavel Potužák Politická ekonomie 2020, 68(3):267-289 | DOI: 10.18267/j.polek.1272 Analýza relativní přeinvestovanosti či podinvestovanosti ekonomik na panelových datech 122 zemí světa Analysis of Relative Over-investment and Under-investment of Economies on Panel Data for 122 Countries of the World Jiří Pour Politická ekonomie 2020, 68(3):290-321 | DOI: 10.18267/j.polek.1280 Reálná ekonomika jako zdroj nerovnováhy obchodní bilance - základní přístup Real Economy as a Source of Trade Balance Disequilibrium - Basic Approach Ondřej Šíma Politická ekonomie 2020, 68(3):322-347 | DOI: 10.18267/j.polek.1281 Sankce západních zemí a ruská odvetná opatření: dopad na české exporty Sanctions by Western Countries and Russian Countermeasures: Impact on Czech Exports Lucie Coufalová Politická ekonomie 2020, 68(3):348-366 | DOI: 10.18267/j.polek.1283 This paper addresses Czech international exports from 2000 to 2017. The goal of the paper is to determine whether the economic sanctions imposed on the Russian Federation by most of the Western countries, and especially the countermeasures adopted by the Kremlin, have exercised any significant effect on the Czech exports to Russia. The approach adopted is a gravity model and the results lead to the conclusion that the economic sanctions do not have any significant effect on the global Czech exports to Russia. Nevertheless, the sanctions affect the type of future economic cooperation between the Czech Republic and the Russian Federation. Mon, 24 Aug 2020 07:26:20 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2020_2.txt Politická ekonomie – 2020/2 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2020_2.txt Alternativní pojetí Feldsteinova-Horiokova modelu za předpokladu proměnlivých parametrů: studie dopadu vstupu České republiky do Evropské unie Alternative Concept of the Feldstein-Horioka Model under a Variable Parameter Assumption: a Study of the Czech Republic's Accession to the European Union Lukáš Frýd Politická ekonomie 2020, 68(2):121-141 | DOI: 10.18267/j.polek.1277 Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic Ondřej Dvouletý, Ondřej Hora Politická ekonomie 2020, 68(2):142-167 | DOI: 10.18267/j.polek.1267 Úspešné koncepty politiky redukcie verejných dlhov po kríze Successful Concepts of Post-Crisis Public Debt Reduction Policy Pavol Ochotnický, Jozef Jankech Politická ekonomie 2020, 68(2):168-193 | DOI: 10.18267/j.polek.1282 Příčiny odchylek nominálních kurzů od absolutní parity kupní síly v tranzitivních ekonomikách Causes of Deviations in Nominal Exchange Rates from Absolute Purchasing Power Parity in Transition Economies Viktar Dudzich Politická ekonomie 2020, 68(2):194-212 | DOI: 10.18267/j.polek.1273 Konzultace První teorie úvěru a její instituce: dobročinné úvěrové  instituce  v  hospodářských  dějinách  západu First Theory of Credit and its Institutions: Benevolent Credit Institutions in an Economic History of the West Vojtěch Müllner, František Svoboda Politická ekonomie 2020, 68(2):213-236 | DOI: 10.18267/j.polek.1276 Knižní recenze Významný příspěvek k problematice modelů DSGE Miloslav Vošvrda Politická ekonomie 2020, 68(2):237-242 | DOI: 10.18267/j.polek.1274 Mon, 24 Aug 2020 07:24:08 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_7.txt Bankovnictví – 2020/7 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_7.txt Úvodník Bankovní sektor vstoupil do sestupné fáze finančního cyklu v dobré kondici /Tomáš Niedetzký/ Fokus Covid-19: reálný test stability finančního sektoru /Tomáš Niedetzký, Jan Frait/ Rozhovor Tomáš Holub: Slabší kurz slouží jako vstřebávač šoků /Martina Sobková/ Regulace Druhé čtvrtletí ve znamení koronaviru aneb co nového ve světě financí /Vladimír Macálka/ CRR Quick Fix - evropská reakce na celosvětovou pandemii pod drobnohledem /Miroslava Mastná, Michal Gruber, Jaroslav Křemen/ Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie /Michaela Hladká/ Technologie Jako budovať frontendy v bankovníctve /Tomáš Konečný/ Fintechy v EU rostou jako houby po dešti. Máte v nich přehled? Robotizace procesů v době pandemie Nezapomínejte na data, aneb jak správně na data governance /Radovan Krejčík, Petr Brabec/ Banky a finance Nová možnost spoření na stáří: účet dlouhodobých investic /Jana Brodani/ Zkušenosti s podporou podnikání pro překonání pandemie covidu prostřednictvím bankovních nástrojů /Ondřej Ptáček/ PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech z pohledu ČNB Rozhovor Jiří Beran: Penzijní systémy zůstanou nejspíše vždy primárně doménou jednotlivých států EU /Tomáš Houdek/ Slovenské bankovnictví Slovenským bankám svitá na lepšie časy Produkty a služby Hypotéky přes API usnadní práci poradcům /Martina Sobková/ Ekonomika Po prudkém poklesu rychlý růst /Jana Steckerová/ Retrobankovnictví Rok 1975 v měnovém vývoji kapitalismu /František Vencovský/ Fri, 31 Jul 2020 09:28:17 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2020_7.txt Právník – 2020/7 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2020_7.txt Zpětný odkaz v evropském mezinárodním právu soukromém Kurt Siehr Weinbergerovo pojetí významu normativní věty Zdeněk Trávníček Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU (ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2018) Lukáš Boháček Informace Právní kultura – na příkladu právní kultury Spolkové republiky Německo Peter Mankowski Recenze Vojáček Ladislav – Schelle Karel – Tauchen Jaromír. Dějiny právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019 (1. díl 1919–1989). Brno: Masarykova univerzita, 2019, 574 s. František Emmert Gregárek Matěj. Stát oběma nohama na zemi: symetrické přístupy k legitimitě státu. Praha: Leges, 2018, 200 s. Jan Géryk Thu, 09 Jul 2020 11:03:14 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_6.txt Ekonomický časopis – 2020/6 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_6.txt FLEK, V. - HÁLA, M. - MYSÍKOVÁ, M. The Older Unemployed Worker’s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia: Find a Job or Leave the Labour Market?. (The Older Unemployed Worker’s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia: Find a Job or Leave the Labour Market?). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 6 (2020), p. 541-562. BENČÍK, M. Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends. (Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 6 (2020), p. 563-579. GUTIÉRREZ-PORTILLA, M. - MAZA, A. - HIERRO, M. Looking Beyond the Influence of Origin and Destination Factors: The Role of Spillovers in Migration from Spain to Europe. (Looking Beyond the Influence of Origin and Destination Factors: The Role of Spillovers in Migration from Spain to Europe). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 6 (2020), p. 580-600. ŠÍDLO, L. - ŠPROCHA, B. - ĎURČEK, P. Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4 Countries. (Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4 Countries). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 6 (2020), p. 601-621. DRASTICHOVÁ, M. Assessment of the Relationship between Health and Sustainable Development in the Countries of the European Union. (Assessment of the Relationship between Health and Sustainable Development in the Countries of the European Union). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 6 (2020), p. 622-647. Wed, 01 Jul 2020 12:37:41 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_5.txt Ekonomický časopis – 2020/5 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_5.txt KOČIŠOVÁ, K. Competition and Stability in the European Global Systemically Important Banks. (Competition and Stability in the European Global Systemically Important Banks). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 5 (2020), p. 431-454. PAUHOFOVÁ, I. - BUKHARBAEVA, L. - IBRAGIMOVA, Z. - FRANTS, M. Measuring of Inequality of Opportunity: Parametric Approach. (Measuring of Inequality of Opportunity: Parametric Approach). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 5 (2020), p. 455-476. VUKOVIĆ, B. - MILUTINOVIĆ, S. - MILIĆEVIĆ, N. - JAKŠIĆ, D. Corporate Bankruptcy Prediction: Evidence from Wholesale Companies in the Western European Countries. (Corporate Bankruptcy Prediction: Evidence from Wholesale Companies in the Western European Countries). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 5 (2020), p. 477-498. JĘDRUCHNIEWICZ, A. - BRÓDKA, D. Assessment of Price Volatility in Euro Area, Germany and France. (Assessment of Price Volatility in Euro Area, Germany and France). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 5 (2020), p. 499-519. SLOBODA, M. - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. Effects of Formalized Procedures for Selection of CEOs in Municipally Owned Enterprises. (Effects of Formalized Procedures for Selection of CEOs in Municipally Owned Enterprises). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 5 (2020), p. 520-538. Wed, 01 Jul 2020 12:35:55 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_4.txt Ekonomický časopis – 2020/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2020_4.txt DAJCMAN, S. Do German Industrial Confidence Shocks Matter for Central and Eastern Europe?. (Do German Industrial Confidence Shocks Matter for Central and Eastern Europe?). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 4 (2020), p. 321-339. MALIČKÁ, L. - KRIŽKO, J. The Link between Fiscal Decentralization and Ethnolinguistic Fragmentation of the Population in OECD Countries. (The Link between Fiscal Decentralization and Ethnolinguistic Fragmentation of the Population in OECD Countries). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 4 (2020), p. 340-359. SIMEUNOVIĆ, B. - TOMAŠEVIĆ, I. - SLOVIĆ, D. - STOJANOVIĆ, D. Novel Approach to Measuring Business Process Performance . (Novel Approach to Measuring Business Process Performance ). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 4 (2020), p. 360-379. LUKIANENKO, I. - OLISKEVYCH, M. - BAZHENOVA, O. Regime Switching Modeling of Unemployment Rate in Eastern Europe. (Regime Switching Modeling of Unemployment Rate in Eastern Europe). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 4 (2020), p. 380-408. KOPECKÁ, L. - ZAPLETAL, D. - PACÁKOVÁ, V. Comparison of Incidences of Serious Diseases within Regions in the Czech Republic. (Comparison of Incidences of Serious Diseases within Regions in the Czech Republic). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 68, no. 4 (2020), p. 409-428. Wed, 01 Jul 2020 12:34:19 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_manag/Ekonomie_a_management_2020_2.txt Ekonomie a management – 2020/2 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_manag/Ekonomie_a_management_2020_2.txt Ekonomie ASYMMETRIC EFFECTS OF TRADE OPENNESS ON ECONOMIC GROWTH IN SELECTED ASEAN COUNTRIES Jaka Sriyana, Akhsyim Afandi UNEMPLOYMENT EFFECTS OF GREENFIELD AND BROWNFIELD INVESTMENTS IN POST-TRANSITION EUROPEAN UNION MEMBERS Yilmaz Bayar, Rita Remeikienė, Jan Žufan, Miloslav Novotný THE EVALUATION OF THE GOVERNMENT DRAFT LOBBYING ACT IN THE CZECH REPUBLIC BEYOND THE FRAMEWORK OF RIA Pavla Bednářová A MODEL OF INTERNAL MIGRATION: AN EXTENDED NEO-CLASSICAL MIGRATION MODEL AND EVALUATION OF REGIONAL MIGRATION DETERMINANTS IN POLAND Pavlína Hejduková, Lucie Kureková EFFECTS OF HIGH-SPEED RAIL CONSTRUCTION ON THE EVOLUTION OF INDUSTRIAL AGGLOMERATION: EVIDENCE FROM THREE GREAT BAY AREAS IN CHINA Lei Fang, Xuewei Zhang, Zihua Feng, Ce Cao Ekonomika a management MANAGEMENT PRACTICES IN AREA OF HUMAN RESOURCES AND MONITORING RESULTS AS DETERMINANTS OF SME’S SUCCESS IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC Krzysztof Łobos, Vojtěch Malátek, Mirosława Szewczyk DEMOTIVATION OF MEDICAL STAFF IN THE SELECTED HEALTH FACILITY IN SLOVAKIA Stanislav Szabo, Bohuslava Mihalčová, Jozef Lukáč, Peter Gallo, Veronika Čabinová, Iveta Vajdová THE APPLICATION OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR EVALUATION OF EFFICIENCY OF HEALTHCARE DELIVERY FOR CVD PATIENTS Kristína Kočišová, Małgorzata Cygańska, Magdalena Kludacz-Alessandri Marketing a obchod PRACTICAL APPLICATION OF FORMS AND TOOLS OF MARKETING COMMUNICATION IN THE SME SECTOR Małgorzata Adamska MODELLING THE DETERMINANTS OF FESTIVAL VISITORS’ BEHAVIOURAL INTENTIONS Jaroslav Ďaďo, Vanda Maráková, Janka Táborecká-Petrovičová, Tamara Rajić Finance EMPIRICAL ANALYSIS OF LONG MEMORY AND ASYMMETRY EFFECTS FOR THE EFFECTIVENESS OF FORECASTING VOLATILITY OF RETURNS ON THE COMMODITY MARKET BASED ON THE EXAMPLE OF GOLD AND SILVER Bogdan Włodarczyk, Ireneusz Miciuła IMPORTANCE SAMPLING FOR MONTE CARLO SIMULATION TO EVALUATE COLLAR OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODEL Pengshi Li, Wei Li, Haidong Chen FINANCIAL CAPABILITY AND TECHNOLOGY IMPLICATIONS FOR ONLINE SHOPPING Gentjan Çera, Quyen Phu Thi Phan, Armenia Androniceanu, Edmond Çera Wed, 01 Jul 2020 12:31:55 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_4.txt Bankovnictví – 2020/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_4.txt Úvodník Strategická partnerství jsou klíčem k úspěchu /Pavel Riegger/ Fokus Regulatorní výzvy aneb zdá se, že ještě není vyhráno /Martina Sobková/ Výzvy z pohledu panelistů Rozhovor Miroslav Lukeš: Je to o detailech... /Tomáš Houdek/ Regulace První čtvrtletí 2019 ve znamení dohledových benchmarků a stanovisek ČNB a EBA /Vladimír Macálka/ Může bankovní daň ohrozit příliv investic do České republiky? Technologie Novelizovaná evropská směrnice proti praní špinavých peněz přináší výrazné změny /Oldřich Kotas/ Machine learning: bude klíčem k úspěchu? Potenciál hybridního cloudu pro banky /Martin Filo/ Banky a finance Love Money, Earn Money aneb jak se liší start-up a korporace /Martina Sobková/ U některých zkoušek "vyletí" i polovina poradců /Miroslav Škvára/ ČMZRB: Rok 2018 ve znamení historicky nejvyšší podpory podnikání Ekonomika Normalizace měnové politiky bude oříšek /Luboš Růžička/ Rozhovor Margit Doležalová, František Nonnemann, Petr Procházka: Výkladový rámec GDPR bude živým dokumentem /Martina Sobková/ Slovenské bankovnictví Vzostupy a pády slovenských on-line bank Google Pay má na slovensku rok. Čaká na konkurenciu od Apple Historie Střípky z historie centrální banky Čínské lidové republiky /Zbyněk Kalabis/ Retrobankovnictví Naše zkušenosti a problémy /Josef Kocura/ Wed, 01 Jul 2020 12:26:11 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_5.txt Bankovnictví – 2020/5 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_5.txt Úvodník Rok Evropy /Lenka Dupáková/ Rozhovor Helena Horská: Výhodou českých bank je zásoba vkladů. Ta ale nemusí trvat věčně... /Martina Sobková/ Fokus Hromadné žaloby? Ano, ale jinak! /Martina Sobková/ Technologie Změna systému ČNB pro regulatorní výkaznictví nabízí příležitost pro skutečné komplexní řešení na straně bank /Milan Bartoš/ Já bych všechny ty inovace zakázala... /Maria Staszkiewicz/ Vliv IoT na sektor pojišťovnictví /Michal Hartman/ Automatizací rozhodování k úspoře času kvalifikovaných zaměstnanců /Jaroslav Ketzler/ Regulace Novela zákona o ČNB aneb co nového v regulaci Regulace komerčních karet by mohla omezit český byznys /Martina Sobková/ Banky a finance Banka 2025? Rozhodně ne na vlastním písečku! S jakými poplatky se můžeme setkat u stavebního spoření /Tomáš Keramidas/ Ekonomika Proměny českého DPH v číslech: Otevřeli jsme se světu a zadlužili se /Dominik Strouhal/ Rozhovor Dalibor Šajar: S digitální transformací jsme začali už v roce 2016! /Martina Sobková/ Slovenské bankovnictví Karty prevalcovali zmenárenské služby Koniec éry Petra Kažimíra Historie Sto let bankovnictví a koruny: Od optimismu první republiky po rozdělení státu /František Mašek/ Návrat k tržní ekonomice /František Mašek/ Centrální banky zemí indického subkontinentu /Zbyněk Kalabis/ Retrobankovnictví Úskalia v hľadaní /Jozef Virgala/ Wed, 01 Jul 2020 12:24:33 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_6.txt Bankovnictví – 2020/6 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2020_6.txt Úvodník Držme si palce /Tomáš Houdek/ Fokus Bankovní regulace a řízení rizik v době koronavirové /Tomáš Němeček, David Vodička/ Rozhovor Marcela Suchánková: Naše on-line řešení zvládne skoro vše co pobočka /Tomáš Houdek/ Technologie Čtyři různé názory - čtyři různé pohledy On-line identita zákazníka. Kterou technologii pro její přejímání zvolit? Poučení z krizového vývoje v digitálních financích /Jan Klesla/ Cloud je příležitost pro byznys, ne pro IT hračičky /Ivo Růžička/ Petr Kučera: Digitální vykročení z krabičky registrů /Tomáš Houdek/ Banky a finance Správa devizových rezerv pohledem ČNB /Jakub Matějů/ FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty Novými jedničkami na trhu jsou ČSOB a Kooperativa, Jejich náskok je značný /Martina Sobková/ "Jaký lídr, taká firma" aneb co nám krize dala Aktualizace řízení kontinuity činností o zkušenosti s pandemií Regulace Změny v bankách i na kapitálovém trhu aneb co nového v regulaci Rozhovor Peter Pénzeš: Mnohé procesy, ktoré by normálne trvali roky, sa výrazne urýchlili /Martina Sobková/ Slovenské bankovnictví Zisk bankového sektora značne klesol, vyhliadky sú nejasné Ekonomika Mezinárodní komparace ekonomiky ČR v předkrizové a současné krizové fázi hospodářského cyklu /Slavoj Czesaný/ Retrobankovnictví Od Dukly po Prahu /Jozef Jeleň/ Wed, 01 Jul 2020 12:22:18 +0200