SVI: Obsahy časopisů – všechna sledovaná periodika Skeny obsahů aktuálních vydání vybraných ekonomických časopisů http://casopisy.svi.econ.muni.cz/ cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2019_11.txt Práce a mzda – 2019/11 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2019_11.txt strana 2 Pracovněprávní aktuality (sledované období: 3. 9. 2019 – 7. 10. 2019) JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. Jakub Lejsek strana 7 Vzpomínka na JUDr. Kahleho Mgr. Eva Riedlová JUDr. Jaroslav Kubalík strana 8 Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část Ing. Michal Ztratil strana 13 Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020 JUDr. Jan Přib strana 15 Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně JUDr. Petr Bukovjan strana 18 Automobil v pracovněprávních vztazích Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel) Mgr. Jiří Večerka strana 24 Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk strana 28 Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk strana 31 Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodních firmách doc. Dr. Jan Urban, CSc. strana 37 Mentální zdraví zaměstnanců Mgr. Alice Hejzlarová, LL.M. Mgr. Veronika Patáková strana 42 Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D. Mgr. Petr Kieler strana 46 Rodinná daňová politika v Česku je efektivní Bc. Petr Gola strana 48 Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře JUDr. Petr Bukovjan Tue, 19 Nov 2019 10:42:25 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2019_11.txt Právník – 2019/11 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2019_11.txt Soudy v autoritativním státě Zdeněk Kühn O metodě v právní vědě u Montesquieua: příklad XXVIII. knihy Ducha zákonů Hana Fořtová Problematika litispendence a jejích následků v nařízení Brusel I bis i ve vztahu k třetím státům Luboš Tichý Glosy Přísedící a zásada zákonného soudce v českém právním řádu Vladimír Lajsek Recenze Holländer Pavel. Priesečníky umenia a práva. 2019 Karel Eliáš Z vědeckého života Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Zpráva z konference pořádané na počest prof. Černé a prof. Pelikánové Petr Tomášek Zpráva z VIII. zasedání odborného kolegia pro občanské právo k tématu tzv. dětských dluhů, respektive svéprávnosti nezletilých dětí konaného 15. 8. 2019 Lenka Westphalová Zpráva z konference ENCLE & IJCLE 2019 „Improving the Future: using Clinical Legal Education to educate Lawyers for a Just Society“ konané na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě Anna Hejzlarová Tue, 19 Nov 2019 10:39:50 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2019_5.txt Politická ekonomie – 2019/5 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2019_5.txt Viera Labudová, Mária Antalová, Milena Bugárová Chudoba pracujúcich a jej dimenzie Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Luboš Smrčka Finanční charakteristiky podniků před vyhlášením moratoria Jan Hanousek, Jiří Trešl Charakteristiky celkových výplat akcionářům soukromých firem v zemích Visegradské skupiny Kateřina Duspivová Produktivita práce a odměňování v duální ekonomice: role zahraničních investic v České republice Josef Arlt, Martin Mandel Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií (příklad měnových párů CZK/EUR a CZK/USD) Z vědeckého života Peter Kažimír Za profesorom Petrom Balážom Mon, 04 Nov 2019 12:40:58 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2019_10.txt Moderní řízení – 2019/10 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2019_10.txt Průmysl potřebuje mladé lidi. Přijdou ale? Anketa z regionu (1) Manažeři na Vysočině sází především na otevřenou komunikaci se zaměstnanci Den s manažerem (1) Host je tím, kdo určuje pravidla. Ne my Digest (1) Manažerský digest Editorial (1) Moderní je nebát se ušpinit Infografika (1) Názor Čechů na směny Komentář (3) Firemní vzdělávání jako cesta k efektivitě Investice do vzdělávání – vyplatí se? Jak zvýšit bezpečnost efektivní komunikací Konference (1) O agilitě bychom měli vždy alespoň uvažovat Pohled odborníka (2) Inovace z center podnikových služeb Uznání je někdy více než peníze Profil (1) Diverzita učí chápat Průzkum (1) Jak vzděláváme své nižší manažery Recenze (1) O společných rysech člověka a humra Reportáž (2) Lidem se nechce zůstávat přes čas Ne každý manažer musí nosit oblek Restart (1) Restart: Dospělým ze dne na den Rozhovor (2) Lidé se dobře řídí tipy Základ je otevřená komunikace Sloupek manažera (1) Manažerská štafeta: Jan Klička Fri, 01 Nov 2019 14:06:35 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2019_10.txt Bankovnictví – 2019/10 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2019_10.txt Transparentnost není zárukou srozumitelnosti /Tomáš Nidetzký/ Fokus Tak trochu jiná ochrana spotřebitele v Česku a na Slovensku /Martina Sobková/ Rozhovor Wolfgang Schopf: Bankovnictví bude hlavně o prohlubování vazeb mezi bankami a jejich klienty /Martina Sobková/ Regulace Silné ověření, BRRD II a další aneb co nového v regulaci /Vladimír Macálka/ Technologie Potrebujeme angažovaných klientov /Peter Petriska/ Healthtech aneb jak využít technologie na maximum! Robo-advisory jakožto brána do světa investic pro širokou veřejnost /Jakub Schwarz, Alena Šebestová/ Investice Rozvoj energetické burzy PXE pokračuje: nové trhy, nové produkty Pamětní mince ČNB? Mohou zhodnotit až o desítky procent /Martina Sobková/ Banky a finance Stane se Česko jednou z nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa? Je to možné... /Rudolf Klepáček/ Jaké priority pro práci nové EK vidí Eurofi? /Petr Procházka/ Ekonomika Brexit - kdo za něj zaplatí a kolik /Jana Steckerová/ Rozhovor Vladimír Bezděk: Věřím, že v oblasti regulace nás bude čekat návrat ke zdravému rozumu /Tomáš Houdek/ Slovenské bankovnictví Štátne požičky mladomanželov na Slovensku nenadchli OTP Banka je na Slovensku pre svoju matku záťažou Historie Střípky z historie centrální banky na Fidži a na Vanuatu /Zbyněk Kalabis/ Retrobankovnictví Začátky čs. měny a peněz /Julius Sém/ Fri, 25 Oct 2019 12:40:24 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2019_10.txt Právník – 2019/10 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2019_10.txt Mezinárodní investiční arbitráž a vláda práva v hostitelských státech Zdeněk Nový K protiprávnosti vědomého zásahu do obligačního práva na nabytí nemovitosti Andreas Frössel Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení – mezioborová studie Žaneta Hoblíková – Jana Kropáčková Recenze Šišková Naděžda (ed.). The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018 Monika Forejtová Z vědeckého života Zpráva ze semináře „Soudcovské právo a výklad práva soudy jako systémový prvek v právu států kontinentální právní kultury: Jak mohou soudy posilovat nebo oslabovat jednotu právního systému?“ Pavel Ondřejek Wed, 16 Oct 2019 08:55:28 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/fai/Financial_Assets_and_Investing-2019-1.txt Financial Assets and Investing – 2019/1 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/fai/Financial_Assets_and_Investing-2019-1.txt Determination and Verification of the Key Assessment Indicators for the Insurance Market by Applying the Decomposition Multi-attribute Methods and Regression Analysis Martina Borovcová, Adéla Špačková Oil Prices and Stock Markets in Europe: Detection of Extreme Risk Spillover Blanka Łęt Analyzing the Emotional Bondage of Serial Fans and Business Decisions on Series Extension in the Context of Impact on the Stock Price of the Providers Dennis Schmidt, Alexander Zureck, Stefanie Gradetzki, Gennadij Seel Wed, 09 Oct 2019 10:45:31 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2019_1-2.txt Daně a finance – 2019/1-2 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2019_1-2.txt Co je daňově optimalizační schéma? What Is Tax Optimization Scheme? Autor Mgr. et Mgr. Michal Tuláček Adresa Department of Financial Law and Finances, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7 116 40 Prague Klíčová slova daňové plánování, projekt BEPS, daňově optimalizační schéma tax planning, BEPS project, tax optimization scheme Abstrakt V loňském roce přijala Rada Evropské unie směrnici, která zavádí povinnost oznamovat některá daňově optimalizační schémata. Směrnice velmi podrobně stanoví, jaké vlastnosti musí daňově optimalizační schéma vykazovat, aby jej bylo nutné oznamovat, co se o schématu musí oznamovat a kdo má oznamovací povinnost. Směrnice ale nestanoví, co to vlastně daňově optimalizační schéma je, v důsledku čehož lze očekávat závažné aplikační problémy, až opatření vejde v platnost. Článek rozebírá, co s určitou pravděpodobností je a co není tímto schématem. Last year, the Council of the European Union adopted a directive, which imposes a duty to report certain tax optimization schemes. The directive stipulates, which properties of the tax optimization scheme result in the duty to report the scheme, what information must be reported and who bears the reporting duty. However, the directive does not stipulate, what the tax optimization scheme really is. Therefore, after the proposed measure will come into force, one can expect to encounter severe problems related to its application. The topic of this article answers the question of what the tax optimization scheme most likely is and is not. Název Evropský kontext českého a rakouského návrhu digitální daně European Context of Czech and Austrian Proposal for Digital Tax Act Autor JUDr. Dominik Králik Adresa Department of Business Law, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7 116 40 Prague Klíčová slova digitální daň, daň z přidané hodnoty, připravovaná legislativa digital tax, value added tax, proposed legislation Abstrakt Autor se v článku zamýšlí nad evropským kontextem českého návrhu zákona o zdanění digitálních společností. Je přitom konstatováno, že určitá míra nerovnoměrného zatížení daňových subjektů bezpochyby existuje, to však ještě bez dalšího neznamená, že obdoba „narovnávací daně“ tuto situaci uspokojivě vyřeší. Jako vhodnější řešení se jeví novelizace stávajících zákonů upravujících tradiční daně, a to daň z přidané hodnoty a daň z příjmů. Článek přibližuje také rakouský koncept digitální daně. The article reflects on the European context of the Czech bill on taxation of digital companies. While there is no doubt that there is a certain uneven burden on taxpayers, this does not mean that the equivalent of a 'straightforward tax' will satisfactorily help to this situation. The amendment of existing laws governing traditional taxes, namely value added tax and income tax, seems to be a more appropriate solution. The article also discusses the Austrian concept of digital tax. Název GAAR v České republice – právní úprava a praktická aplikace GAAR in Czech Republic – Regulation and Application in Praxis Autor JUDr. Gabriela Jansová Adresa Department of Financial Law and Finances, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7 116 40 Prague Klíčová slova GAAR, ATAD, obecné pravidlo proti zneužívání, daňový řád GAAR, ATAD, General Anti-Abuse Rule, Tax Code Abstrakt S účinností od 1. dubna 2019 bylo do právního řádu České republiky transponováno obecné pravidlo proti zneužívání prostřednictvím nového ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Cílem tohoto příspěvku je analýza důvodů a okolností, které vedly zákonodárce k transponování GAAR do českého právního řadu, dále pak analýza jednotlivých problematických oblastí implementace a aplikace GAAR a v neposlední řade vyhodnocení provedené analýzy. V závěru příspěvku je provedeno shrnutí provedené analýzy a konstatování hlavních závěrů. With effect from 1 April 2019 General Anti-Abuse Rule has been implemented in the Czech legal environment through new section 8 par. 4 of Law No. 280/2009 Coll., the Tax Code. The purpose of this article is comprehensive analysis of reasons and circumstances which led the legislator to transposition of GAAR in the Czech legal system, further analysis of problematic parts of the implementation and application of GAAR and evaluation of the analysis. The conclusion of the article consists of analysis' summary and definition of main results of the analysis. Název Evoluce pojmu finance a veřejné finance Evolution of Finance and Public Finance Autor JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. Adresa Departmemt of the Financial Law and National Economy, Faculty of Law of the Masaryk University, Veveří 158/70, 611 80 Brno Klíčová slova finance, veřejné finance, ekonomická teorie, stát, veřejný sektor finance, public finance, economic theory, state, public sector Abstrakt Cílem článku je vymezit pojem finance a veřejné finance, definovat postavení veřejných financí v ekonomii a v rámci vědeckých disciplín. Vymezení vzájemných vztahů mezi jednotlivými pojmy je téma, kterým se dostupná právnická literatura příliš nezabývá, přičemž různé úhly pohledu nalézáme především v odborných publikacích s ekonomickým zaměřením. Ve skutečnosti se ale jedná o velmi důležité pojmy nejen z oblasti národního hospodářství a makroekonomie, ale také finančního práva. V České republice, kde dochází téměř s pravidelností ke změnám v právních předpisech, je nezbytné na veřejné finance pohlížet také jako na něco, co je třeba neustále aktualizovat na základě praktických, teoretických i vědeckých poznatků, neboť ovlivňují chování mnoha subjektů na trhu. Autorka tohoto článku čtenářům předkládá krátkou analýzu této problematiky. The aim of the article is to define the concept of finance and public finances, to define the position of public finances in economics and within scientific disciplines. The definition of mutual relations between individual concepts is a topic that is not dealt with in the available legal literature, and we find various points of view mainly in professional publications with economic focus. But in fact, these are very important terms not only in the field of national economy and macroeconomics, but also in financial law. In the Czech Republic, where changes in legislation are almost regular, public finances must also be seen as something that needs to be constantly updated on the basis of practical, theoretical and scientific knowledge, as they affect the behavior of many market players. The author of this article presents readers a brief analysis of this issue. Název Regulace alternativních platebních systémů provozovaných prostřednictvím FinTech platforem Regulation of Alternative Payment Systems Operated by FinTech Platforms Autor Karel Řehůlka Adresa Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague Klíčová slova platební systémy, elektronické peníze, fintech payment system, electronic money, fintech Abstrakt Cílem tohoto článku je zaměřit se na problematiku platebních systémů, vymezit alternativní platební systémy, shrnout účinnou právní úpravu jejich regulace na území České republiky a následně kriticky zhodnotit míru této regulace s ohledem na budoucí možný technologický vývoj v této oblasti. V úvodních částech tohoto článku se autor zaměřuje na obecnou definici platebních systémů, jejich teoreticky vymezené varianty dělení druhů platebních systémů. V další části je podrobněji rozveden platební systém s neodvolatelností zúčtování jako příklad tradičního platebního systému a poté autor rozebírá tři potenciální alternativy, které by bylo možné za alternativní platební systémy považovat. Jedná se o mobilní platby a s nimi související mobilní peněženky, dále systém, na kterém jsou založeny digitální měny, a závěrem systémy elektronických peněz. U každé z těchto variant je zevrubně vysvětleno jejich fungování a poté je odůvodněn závěr, zdali je lze či nelze považovat za alternativní platební systém. U druhé a třetí varianty autor dospěl k závěru, že tyto systémy za alternativní platební systémy považovat lze. V závěrečné části článku je rozebrána právní regulace variant alternativních platební systémů, přičemž vzhledem k faktu, že digitální měny nejsou na území České republiky téměř regulovány, je převážná část zaměřena na vydávání elektronických peněz a práva a povinnosti s nimi související. The aim of this article is to focus on payment systems, define alternative payment systems, summarize the effective regulation in the Czech Republic and then critically evaluate the level of this regulation regarding future technological developments in this area. In the introductory parts of this article the author focuses on the general definition of payment systems, the possibilities of their theoretical division. The next section describes the payment system with settlement finality as an example of a traditional payment system and then discusses three potential alternatives that could be considered as alternative payment systems. These are mobile payments and mobile wallets related thereto, the system on which digital currencies are based, and finally electronic money systems. For each of these options, their operation is explained in detail and then the conclusion is made as to whether they can be considered as an alternative payment system. The author concluded that second and third options could be considered alternative payment systems. In the final part of this article, the legal regulation of alternative payment systems is discussed, whereas since digital currencies are almost not regulated at all in the Czech Republic, the main focus is aimed on issuance of electronic money and rights and obligations related thereto. Název New EU Securitization Framework: Sufficient Step Forward? Autor Klára Kolomazníková, JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. Adresa Department of Financial Law and Finances, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7 116 40 Prague Klíčová slova securitisation, EU regulation, financial markets Abstrakt In recent years, regulatory attention has been paid to securitization mainly because of its role in the 2008 financial crisis. The restrictive post-crisis regulatory response led to a significant reduction of the issuance volume of the EU securitization transactions whereby the EU economy lost one of the important funding channels for economic growth. This article thus focuses on the recent EU regulatory efforts to integrate and revive the EU securitization market which resulted into adoption of the so-called Securitization Regulation on 17 January 2018. Rather than providing a comprehensive doctrinal interpretation of the text of law, this article aims to lay down historical, economic as well as practical background of the regulation of securitizations. Firstly, it is devoted to the description of the securitization process, Secondly, it focuses on the key institutes of the Securitization Regulation. Thereafter, attention is paid to “simple, transparent and standardized” securitizations, process of obtaining the STS label and introduction the very first STS securitizations notified at the EU securitization market. Finally, it addresses a gap in the Czech legal sources and assesses an impact of the Securitization Regulation on Czech law and Czech securitization market participants. The scientific method of analysis and description was used. Název Contemporary Development of Criminal Activity in Cryptocurrency Environment Autor doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Mgr. Jiří Moravec JD Adresa Department of Financial Law and Finances, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7 116 40 Prague Klíčová slova Bitcoin, Cryptocurrencies, Wash Trading, Frauds, Exchange Abstrakt This article shows the recent development of the illicit activities in the cryptocurrency environment. The text describes the ongoing switch from an individual criminal who perpetuates conversion related crimes to the more complicated criminal schemes of wash trading perpetuated by the cryptocurrency exchanges or other organized groups. The unresolved background question remains whether the exchanges unknowingly allow the abuse of their systems or whether they purposefully avail themselves with the proceeds of the criminal activity. Even thought, the evidence supporting direct involvement is scarce the overall circumstances suggest it. In response the US government proposed two bills allocating more power to the corresponding federal agencies to repudiate those frauds and to protect the customers. Wed, 09 Oct 2019 10:32:23 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2019_8.txt Ekonomický časopis – 2019/8 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2019_8.txt COOPER, K. - DRABIK, D. Ethanol Policies and Welfare under the Pre-existing Fuel and Labor Taxes. (Ethanol Policies and Welfare under the Pre-existing Fuel and Labor Taxes). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 8 (2019), p. 791-810. DUDÁŠ, T. - GRANČAY, M. Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia – a District-level Gravity-type Model 2009 – 2016. (Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia – a District-level Gravity-type Model 2009 – 2016). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 8 (2019), p. 811-836. GLÁSEROVÁ, J. - OTAVOVÁ, M. Aspects of Cross-Border Mergers of Czech Enterprises within the Visegrad Group. (Aspects of Cross-Border Mergers of Czech Enterprises within the Visegrad Group). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 8 (2019), p. 837-856. SIVÁK, R. - ČAPLÁNOVÁ, A. - HOLKOVÁ, V. - HOFREITER, M. Empirical Evidence on Diverse Factor Shares across EU Countries. (Empirical Evidence on Diverse Factor Shares across EU Countries). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 8 (2019), p. 857-878. KRIŽAN, F. - BILKOVÁ, K. - BARLÍK, P. - KITA, P. - ŠVEDA, M. Old and New Retail Environment in a Post-Communist City: Case Study from the Old Town in Bratislava, Slovakia. (Old and New Retail Environment in a Post-Communist City: Case Study from the Old Town in Bratislava, Slovakia). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 8 (2019), p. 879-898. Wed, 09 Oct 2019 10:02:44 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2019_6.txt Ekonomický časopis – 2019/6 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2019_6.txt ŠULIKOVÁ, V. - SINIČÁKOVÁ, M. - ŠTIBLÁROVÁ, Ľ. Does Inflation Affect the Relationship between Broad Money and Economic Growth? A Threshold Model. (Does Inflation Affect the Relationship between Broad Money and Economic Growth? A Threshold Model). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 6 (2019), p. 569-586. SOLILOVÁ, V. - NERUDOVÁ, D. - LITZMAN, M. Application of the CCCTB and Safe Harbours to European SMEs: Can the Decrease in Compliance Costs Support better SME Performance?. (Application of the CCCTB and Safe Harbours to European SMEs: Can the Decrease in Compliance Costs Support better SME Performance?). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 6 (2019), p. 587-606. TAJTÁKOVÁ, M. - ŽÁK, Š. - FILO, P. The Lipstick Effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia in Times of Crisis. (The Lipstick Effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia in Times of Crisis). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 6 (2019), p. 607-628. SEÇILMIŞ, E. - AKBULUT, H. Social Discount Rates for Six Transition Countries. (Social Discount Rates for Six Transition Countries). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 6 (2019), p. 629-646. BUTKUS, M. - MACIULYTE-SNIUKIENE, A. - MATUZEVICIUTE, K. - CIBULSKIENE, D. What is the return on investing European Regional Development and Cohesion Funds? Difference-in-differences Estimator Approach. (What is the return on investing European Regional Development and Cohesion Funds? Difference-in-differences Estimator Approach). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 6 (2019), p. 647-676. Wed, 09 Oct 2019 10:00:46 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2019_7.txt Ekonomický časopis – 2019/7 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2019_7.txt Reakcie európskych stredomorských krajín na obdobie globálnej finančnej krízy a ich účinky na poskytovanie miestnych verejných služieb; LIPPI, A. – TSEKOS, Th. N. (eds) (2019): Local Public Services in Times of Austerity across Mediterranean Europe. (Measures of the European Mediterranean Countries against the Global Financial Crisis and their Impact on Delivery of Local Public Services; LIPPI, A. – TSEKOS, Th. N. (eds) (2019): Local Public Services in Times of Austerity across Mediterranean Europe). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 7 (2019), p. 778-782. NEMCOVÁ, . KLIKOVÁ, Christiana – KOTLÁN, Igor a kol. (2019): Hospodářská a sociální politika. (KLIKOVÁ, Christiana – KOTLÁN, Igor a kol. (2019): Hospodářská a sociální politika). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 7 (2019), p. 783-785. Vedecký článok: BOHDALOVÁ, M. - PAŽICKÝ, M. Dynamics of Household Savings and Consumption in the Euro Area. (Dynamics of Household Savings and Consumption in the Euro Area). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 7 (2019), p. 679-697. DURKALIĆ, D. - FEDAJEV, A. - FURTULA, S. - STANIŠIĆ, N. The Measurement of Real Convergence in the EU-28 by Using the Entropy Method. (The Measurement of Real Convergence in the EU-28 by Using the Entropy Method). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 7 (2019), p. 698-724. KALIŠ, R. - STRACOVÁ, E. Using the DEA Method to Optimize the Number of Beds in the Slovak Hospital Sector. (Using the DEA Method to Optimize the Number of Beds in the Slovak Hospital Sector). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 7 (2019), p. 725-742. LEŠKOVÁ, A. - ŠIPIKAL, M. Higher Education Institutions Performance in Convergence Regions after the EU Enlargement – Case of Slovakia. (Higher Education Institutions Performance in Convergence Regions after the EU Enlargement – Case of Slovakia). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 7 (2019), p. 743-760. ŠPIRKOVÁ, J. - SZŰCS, G. - KOLLÁR, I. Detailed View of a Payout Product of the Old-Age Pension Saving Scheme in Slovakia. (Detailed View of a Payout Product of the Old-Age Pension Saving Scheme in Slovakia). Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 67, no. 7 (2019), p. 761-777. Wed, 09 Oct 2019 09:58:56 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2019_10.txt Práce a mzda – 2019/10 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2019_10.txt Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 8. 2019 – 2. 9. 2019) JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. Mgr. Jakub Lejsek Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Změna letního času v roce 2019 Ing. Alena Chládková Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb JUDr. Nataša Randlová, Ph. D. David Smolař Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí Ing. Antonín Daněk OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie Ing. Antonín Daněk Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu Ing. Antonín Daněk Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci doc. Dr. Jan Urban, CSc. Započtení pohledávky na náhradu škody vůči mzdě zaměstnance JUDr. Petr Bukovjan Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Tereza Raszková Mgr. Hana Přesličková Wed, 09 Oct 2019 09:54:08 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2019_9.txt Bankovnictví – 2019/9 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2019_9.txt Inovujeme s bankami /Eva Svobodová/ Fokus Bezpečnost začíná u stanovení priorit /Martina Sobková/ Rozhovor Petr Manda: Na krizi jsou naše firmy připraveny /Martina Sobková/ Technologie Centrální decentralizace /Maria Staszkiewicz/ Banka pod útokem! /Jiří Vaněk/ Skórkarta - jednoduchá nástroj, který šetří peníze /Václav Novotný/ Budoucnost je v digitálních platformách /Jiří Soukeník/ Regulace Akcionáře čekají změny aneb co nového v regulaci PML aneb legalizace výnosů z trestné činnosti v rukou expertů /Michaela Hladká/ Bankovní balíček s cílem podpořit stabilitu bankovního sektoru schválen /David Vodička, Martin Majdloch/ Banky a finance Certifikace nejsou jenom doplňkový testík… /Petr Budínský/ Nebankovní registr jako nástroj pro plnění právních povinností /Jiří Rajtl/ Dynamická konverze měn a její podstata /Jana Krejčí, Radka Louthanová/ Rozhovor Ivan Šramko: S krízou sa musia vysporiadať najmä vlády, ECB jej nezabráni /Tomáš Houdek/ Ekonomika Ekonomika Švédska směřuje ke snižování ekonomických nerovnováh /Slavoj Czesaný/ Slovenské bankovnictví Blíži sa termín splnenia PSD2. Slevenským bankám výnimka pomože Vďaka nízkym sadzbám si Slováci brali hypotéky aj cez prázdniny Historie Z historie centrální banky Turecké republiky /Zbyněk Kalabis/ Retrobankovnictví Apel na všetkých /Slovenská redakčná rada Hlasu banky/ Wed, 02 Oct 2019 13:37:53 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_manag/Ekonomie_a_management_2019_3.txt Ekonomie a management – 2019/3 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_manag/Ekonomie_a_management_2019_3.txt ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE BENEFITS OF DEMAND INFORMATION SHARING Hyun-Woong Jin STANDARDIZATION IN SERVICES: ASSESSING THE IMPACT ON CUSTOMER SATISFACTION Oksana Koval, Stephen Nabareseh, Felicita Chromjaková HOW CORPORATE GOVERNANCE AND CSR DISCLOSURE AFFECT FIRM PERFORMANCE? Muhammad Suhaib Manzoor, Ramiz ur Rehman, Muhammad Islam Usman, Muhammad Ishfaq Ahmad SPACE IN ORGANISATION AND MANAGEMENT. INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE IN MODELLING TOWARDS NEW MANAGERIAL ROLES Piotr Pachura AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE JOB SATISFACTION IN A PUBLIC SECTOR Nemanja Lekić, Jelena Vapa-Tankosić, Jasmina Rajaković-Mijailović, Snežana Lekić THE TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT OF NEW PRODUCTS, PRODUCT NEWNESS AND MARKET INFORMATION Dariusz Dabrowski FIRM VALUE AND CORPORATE CASH HOLDINGS. EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE POLISH LISTED FIRMS Sorin Gabriel Anton, Anca Elena Afloarei Nucu INTERCULTURAL COMPETENCES IN SLOVAK BUSINESS ENVIRONMENT Dana Benčiková, Denisa Malá, Jaroslav Ďaďo HOW DOES A RETAIL PAYMENT ACCOUNT CONSUMER CHANGES OVER TIME? USAGE RATE BEHAVIORAL SEGMENTATION FROM 2010 TILL 2016 IN THE CZECH REPUBLIC Ivan Soukal, Jan Draessler INNOVATIVE SUPPLIER PARTNERSHIP ASSESSMENT MODEL IN A POLISH TRADING ENTERPRISE Rafał Tyszkiewicz, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Julita Markiewicz-Patkowska, Soňa Jandová, Piotr Oleśniewicz, Helena Jáčová, Monika Tyszkiewicz THE INFLUENCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND PUBLIC INCENTIVES ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS: AN EMPIRICAL STUDY FROM THE CZECH REPUBLIC Petr Hlaváček, Julius Janáček A FRAMEWORK FOR VALUATION AND PRIORITIZATION OF PATENTS USING A COMBINED MADM APPROACH. CASE STUDY: NANOTECHNOLOGY Jalil Heidary Dahooie, Navid Mohammadi, Mehdi Mohammadi, Parisa Shahmohammadi, Zenonas Turskis, Jonas Šaparauskas HOW DOES WORK PRESSURE MODERATE THE FORMATION MECHANISM OF REVISIT INTENTION OF LEISURE TOURISM DESTINATIONS Huamin Li, Xuejing Zhang, Dalia Streimikiene, Zinaida Hipters THE ROLE OF PERCEIVED RISK AND SECURITY LEVEL IN BUILDING TRUST IN E-GOVERNMENT SOLUTIONS Joanna Ejdys, Romualdas Ginevicius, Zoltan Rozsa, Katarina Janoskova Wed, 02 Oct 2019 11:37:16 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2019_9.txt Moderní řízení – 2019/9 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2019_9.txt Analýza (1) Resocializace má mnoho podob Anketa z regionu (1) Hlavním zájmem jihočeských manažerů je konkurenceschopnost Den s manažerem (1) Kastelán nemusí být vždy jen podivín Digest (1) Manažerský digest Editorial (1) Moderní je zbavit se předsudků Infografika (1) Age management jako nová pracovní výzva Komentář (4) Aby se zaměstnanci cítili dobře. Všichni Dinosauří komplex v podnikání Diverzita a age management Rozbil se mi počítač. Řeknu manželce Nábor (1) Kontakt na dva kliky. Hledejte efektivně Personálie (1) Personálie Pohled odborníka (3) Férové benefity pro LGBT zaměstnance Inovátoři si musí lidi vzdělávat sami Jak budovat inkluzivní firemní kulturu Pojištění (1) Pojištění odpovědnosti pro manažery Profil (1) Zmrzlinář s dobrou duší Průzkum (1) Diverzita očima českých firem Příklad z praxe (1) Autisté mohou být platnými členy týmu Recenze (1) Jak meditovat s tužkou v ruce Reportáž (1) Hledám práci, zn.: Mám učňák Restart (1) Boží docentky mě učí, jak mám žít Rozhovor (1) Diverzitu máme v DNA Sloupek manažera (1) Manažerská štafeta: Martin Jiránek Tip experta (1) Home office není den volna navíc Wed, 02 Oct 2019 11:33:38 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/nh_obzor/Narodohospodarsky_obzor_2019_3.txt Národohospodářský obzor – 2019/3 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/nh_obzor/Narodohospodarsky_obzor_2019_3.txt Ten Years Later: Lessons for DSGE Builders and Czech Policy Makers Aleš Michl Pages: 159-174 Information gaps in the market for social services: retirement homes in the Czech Republic Iveta Vrabková Izabela Ertingerová Roman Vavrek Pages: 175-191 Democracy, Lobbying and Economics Milan Žák Pages: 193-210 Use of TOPSIS Method for Assessing of Good Governance in European Union Countries Eva Ardielli Pages: 211-228 Tue, 24 Sep 2019 13:20:24 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2019_4.pdf Sociologický časopis – 2019/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2019_4.pdf STATI Tomáš Dvořák: Veřejná podpora přímé demokracie: Analýza heterogenity politických postojů v České republice [419] Daniel Prokop: Záleží na bydlení? Vztah nekvalitního bydlení a školních problémů dětí v chudých českých domácnostech [445] Věra Kuchařová, Olga Nešporová: Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech Evropy [473] Pavel Šaradín, Jan Outlý, Michal Soukop, Iveta Vrabková: Politika na půl úvazku aneb Neuvolnění starostové: Jak fungují jejich obce? [503] JUBILEUM Karel Müller: Životní jubileum prof. Miloše Havelky [523] RECENZE Jaroslav Bílek: Petra Guasti, Zdenka Mansfeldová (eds.): Democracy Under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement [527] Michaela Honelová: Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti [529] Zuzana Terry: Karel Müller: Inovace – vědění – instituce: k výzvám současné doby [531] Martin Tremčinský: Zsuzsa Gille: Paprika, Foie Gras, and Red Mud. The Politics of Materiality in the European Union [535] Jitka Cirklová: Georg Simmel: Rembrandt. Umělecko-filozofická esej [537] ZPRÁVY Miloslav Lapka: Konference „Naše společná přítomnost: Odpovědná spotřeba: Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát?“ [541] Mon, 23 Sep 2019 14:52:29 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2019_9.txt Práce a mzda – 2019/9 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2019_9.txt Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky Mgr. Matěj Daněk strana 14 Konkurenční doložka v praxi Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel) Mgr. Michal Dvořák strana 20 Zaměstnávání brigádníků Ing. Alena Chládková strana 25 Přerušení pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová strana 30 Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno Ing. Antonín Daněk strana 34 Předdůchod a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk strana 37 Švarcsystém z pohledu inspekce práce Mgr. Aleš Kalvoda strana 42 Plánování potřeby lidských zdrojů organizace doc. Dr. Jan Urban, CSc. strana 48 Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem JUDr. Petr Bukovjan Otázky a odpovědi Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby Wed, 18 Sep 2019 08:50:53 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2019_9.txt Právník – 2019/9 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2019_9.txt Přirozenoprávní omyl podle Hanse Kelsena Ivo Cerman Judikatura, nebo precedens? Terezie Smejkalová Odměna mediátora dle vyhlášky č. 277/2012 Sb. a ekonomická analýza práva Marcela Fryštenská – Marek Litzman První setkání se zapsaným mediátorem na základě prostorové analýzy míry jeho využívání v České republice Lenka Holá – David Fiedor – Martina Urbanová Jubileum Jubileum profesorky Černé Recenze Kischel Uwe. Rechtsvergleichung. 2015 / Kischel Uwe (autor) – Hammel Andrew (překladatel). Comparative Law. 2019 (recenze ve čtyřiadvaceti kapitolách) Filip Křepelka Zámečníková Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku. 2018 Michal Říha Wed, 18 Sep 2019 08:47:22 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2019_4.txt Politická ekonomie – 2019/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2019_4.txt Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků konjunkturních průzkumů Igor Kotlán, Daniel Němec, Zuzana Machová Právní nejistota v daňové oblasti a její dopady na nabídku práce v České republice Aleš Michl Peníze a inflace: ztracená kointegrace Martin Dluhoš, Jozef Gajdoš, Zuzana Hajduová Reálna konvergencia logistickej výkonnosti krajín sveta, EÚ a V4 Jaroslav Rusnák, Filip Lehocký Aglomeračné výhody a technologická náročnosť odvetví priemyselnej výroby na Slovensku Knižní recenze Jaroslav Daňhel Aktuální stav řízení rizik a regulace bankovnictví Luboš Smrčka Hluboká a podnětná analýza fungování Evropské unie z pohledu teorie veřejné volby Fri, 13 Sep 2019 14:21:09 +0200