SVI: Obsahy časopisů – Sociologický časopis Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary. Časopis je jako jediné z českých sociálněvědních periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích. Vychází 6× ročně http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=10 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_6.pdf Sociologický časopis – 2017/6 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_6.pdf Zvláštní rubrika Zsuzsa Gille, Martin Hájek: Introduction to the Special Section: Discourses of Economic Behaviour in Times of Instability [799] Martin Hájek, Tomáš Samec: Discourses of Thrift and Consumer Reasonability in Czech State-Socialist Society [805] Lukáš Kala, Lucie Galčanová, Vojtěch Pelikán: Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context [833] Karel Čada, Kateřina Ptáčková: The Domestication of Financial Objects: Narrativisation, Appropriation and Affectivation [857] Stati Krzysztof Konecki: Standing in Public Places: An Ethno-Zenic Experiment Aimed at Developing the Sociological Imagination and More Besides … [881] Rumiana Stoilova, Elitsa Dimitrova: Emigration from the Perspective of the School-to-Work Transition in Bulgaria [903] Diskuse k článku Zábrodské et al. (CSR 3/2016) Filip Vostal: Happy Together? On Satisfaction in Czech Academia—A Response to Zábrodská et al. [935] Johana Chylíková: A Few Comments on the Methodological Aspects of Zábrodská et al.’s Study [945] Roger Dale: Analysing HEism [947] Recenze Karel Čada: Arjun Appadurai: Banking on Words: The Failure of Language in the Age of Derivative Finance [957] Petr Kaderka: Graham Murdock and Jostein Gripsrud (eds): Money Talks: Media, Markets, Crisis [959] Romana Careja: Louise Ryan, Umut Erel and Alessio D’Angelo (eds): Migrant Capital: Networks, Identities and Strategies [963] Kim Bosmans: Paul Marx: The Political Behaviour of Temporary Workers [966] Erika Palmer: Morten Knudsen and Werner Vogd (eds): Systems Theory and the Sociology of Health and Illness: Observing Healthcare [969] Lenka Kissová: Vic Satzewich: Points of Entry [972] Sergiu Delcea: Petre Petrov and Lara Ryazanova-Clarke (eds): The Vernaculars of Communism: Language, Ideology and Power in the Soviet Union and Eastern Europe [974] Johana Kotišová: Helena Flam and Jochen Kleres (eds): Methods of Exploring Emotions [977] Mimo rubriky Recenzenti statí rozhodnutých v roce 2017 [981] Mon, 19 Feb 2018 08:38:10 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_5.pdf Sociologický časopis – 2017/5 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_5.pdf STATI Ivana Přidalová, Martin Ouředníček: Role zahraniční migrace v měnící se sociálně prostorové diferenciaci Prahy [659] Tomáš Doseděl, Tomáš Katrňák: Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice [693] Marcela Petrová Kafková, Tatiana Sedláková: Čtvrtý věk jako specifické pole pro vyjádření aktérství [719] Zdeněk R. Nešpor: „Opustíš-li mne, zahyneš…“ Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v emigraci po únoru 1948 [737] RECENZNÍ ESEJ Marek Skovajsa: Sociologie v Rakousku: spletitý příběh s dobrým koncem [765] RECENZE Jan Maršálek: Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace [781] Tomáš Doseděl: Jiří Večerník (ed.): Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu [784] Eliška Hudcová: Pavel Pospěch a kol.: Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 [786] Marek Mikuš: Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti [790] Jiří Podhajský: Erazim Kohák: Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody [792] Wed, 22 Nov 2017 11:10:53 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_4.pdf Sociologický časopis – 2017/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_4.pdf STATI Petr Matějů, Petra Anýžová: Krása jako kapitál: Role atraktivity v úspěchu na trhu práce [503] Petr Vašát, Petr Gibas, Markéta Poláková: Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: Vizuální analýza každodenní geografie osob bez domova [533] Hana Morávková, Martin Kreidl: Partnerské dráhy prvorodiček bez partnera ve společné domácnosti [565] Antonín Paleček: Transformace kategorické proměnné na proměnnou kontinuální na příkladu návštěvnosti bohoslužeb [593] NEKROLOGY Jiří Večerník: Sršatý sociolog na forbíně. Petr Matějů 22. 7. 1950 – 16. 6. 2017 [617] Hynek Jeřábek: Za Petrem Matějů [623] VÝROČÍ Jiří Šubrt: Émile Durkheim a česká sociologie: ke 100. výročí úmrtí významného francouzského sociologa [627] RECENZE Ondřej Špaček: Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová: Sídliště, jak dál? [635] Robert Zbíral: Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kol.: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí [638] Kateřina Sidiropulu Janků: Dana Moree: Základy interkulturního soužití [640] Zuzana Terry: Tomáš Samek: Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě [645] Josef Kawulok: Helena Kubátová a kol.: Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku [647] Petr Juříček: Jiřina Šiklová: Omlouvám se za svou nepřítomnost. Dopisy z Ruzyně 1981–1982 [650] Wed, 20 Sep 2017 12:26:33 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_3.pdf Sociologický časopis – 2017/3 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_3.pdf STATI Agnieszka Bielewska, Krzysztof Jaskułowski: Place Belonging in a Mobile World. A Case Study of Migrant Professionals [343] Martin Lakomý, Marcela Petrová Kafková: Resilience as a Factor of Longevity and Gender Differences in Its Effects [369] Petra Anýžová: The Social-Psychological Context of Human Values: The Reciprocal Relationship between Personality Traits and Value Orientations [393] Tomáš Urbánek: Interdisciplinarity or Paradisciplinarity? A Reflection on Possible Collaboration between Scientific Disciplines [427] Petra Anýžová: A Response to Tomáš Urbánek [433] ESEJE ZE SOCIÁLNÍ TEORIE Uta Gerhardt: Confrontations and Controversies in the Theory of Talcott Parsons [437] ZEMŘEL PETR MATĚJŮ Michael L. Smith: In Memoriam, Petr Matějů [463] Robert M. Hauser, Iván Szelényi, Donald J. Treiman, Jonathan Kelley and Mariah Evans, Péter Róbert, Hans-Peter Blossfeld: Memories from International Colleagues [469] RECENZE Achim Kemmerling: Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee: The Second Machine Age: Work, Progress, Prosperity in a Time of Brilliant Technologies [477] Paul Marx: Colin Crouch: Governing Social Risks in a Post Crisis Europe [479] Sergiu Delcea: Rogers Brubaker: Grounds for Difference [481] Christoph Nguyen: Steffen Mau: Inequality, Marketization and the Majority Class: Why Did the European Middle Classes Accept Neo-Liberalism? [484] Igor Guardiancich: Kati Kuitto: Post-Communist Welfare States in European Context: Patterns of Welfare Policies in Central and Eastern Europe [487] Ricardo Rodrigues: Bernhard Weicht: The Meaning of Care: The Social Construction of Care for Elderly People [490] Alexandru Daniel Moise: Jonathan Wistow, Tim Blackman, David Byrne and Gerald Wistow: Studying Health Inequalities: An Applied Approach [493] Tomáš Ledvinka: Kyle McGee: Bruno Latour: The Normativity of Networks [496] Thu, 10 Aug 2017 11:59:02 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_2.pdf Sociologický časopis – 2017/2 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_2.pdf STATI Lukáš Linek, Marcela Voženílková: Strany na ústupu, lídři na vzestupu? Personalizace volebního chování v České republice [147] Jan Šerek: Noví mladí Masaryci? Podpora demokracie a jejích principů u českých adolescentů [181] Aleš Kudrnáč: Vliv klimatu školní třídy a jejího socioekonomického složení na občanské znalosti a postoj k volební účasti [209] Petr Gibas: Domov jako konceptuální rámec, téma i výzkumný terén: vývoj i současná podoba studií domova [241] DISKUZE Čeští sociologové a socioložky – setkávání a míjení [269] Karel Čada, Ondřej Špaček, Barbora Vacková: Blízká setkání [269] Dušan Lužný: Blízká setkání třetího druhu [272] Jiří Vinopal: Reakce na text „Blízká setkání“ [276] NEKROLOGY Michal Kubát: Un politologo militante. Giovanni Sartori (1924–2017) [283] Miroslav Novák: Giovanni Sartori: politický sociolog pluralismu [290] VÝROČÍ Jakub Homolka: Patočka a sociologie: Několik poznámek ke 110. výročí narození Jana Patočky [301] Jakub Mlynář: K fenoménům věčné všední společnosti: Sto let od narození Harolda Garfinkela [311] RECENZE Jiří Nekvapil: Dirk vom Lehn: Harold Garfinkel. The Creation and Development of Ethnomethodology [319] Luděk Jirka: Jakub Grygar: Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci [322] Martin Charvát: Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.): Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace [326] Martina Štěpánková Štýbrová: Lenka Slepičková: Diagnóza neplodnost. Sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bezdětnosti [328] Hana Novotná: Jan Jandourek: Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu [331] ZPRÁVY Veronika Gregorová: Konference „Stárnutí 2016“, Praha, 21.–22. 10. 2016 [337] Wed, 07 Jun 2017 12:34:17 +0200