SVI: Obsahy časopisů – Sociologický časopis Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary. Časopis je jako jediné z českých sociálněvědních periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích. Vychází 6× ročně http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=10 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2018_2.pdf Sociologický časopis – 2018/2 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2018_2.pdf STATI Hana Hašková, Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová: Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti [171] Dana Hamplová, Romana Trusinová: Konflikty v rodině původu, osobní pohoda a duševní zdraví v dospělosti [199] Radka Dudová, Marta Vohlídalová: Muži a ženy pečující o seniory v rodině [219] Václav Walach: Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě [253] VZPOMÍNKA NA IGORA TOMEŠE Jakub Rákosník: Zemřel Igor Tomeš, vědec širokého rozhledu, vynikající učitel a mezinárodní expert [277] Petr Miller: U základů polistopadové sociální politiky [281] Nicholas Barr: Expert Světové banky [283] Kristina Koldinská: Panu učiteli s láskou [284] Eva Dragomirecká: Profesor (nejen) sociální práce [286] Kateřina Šámalová: Pedagog a zakladatel oboru sociální práce [288] Jiří Večerník: Badatel, který se nebál světa [290] RECENZE Petr Kubala: Miroslav Vaněk, Pavel Mücke: Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society [293] Miroslav Nemčok: Ivan Petrúšek: Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu [296] Václav Orcígr: Arnošt Novák: Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989 [298] Tereza Čepilová: Alena Wagnerová: Žena za socialismu. Československo 1945–1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm [301] Jiří Podhajský: Ondřej Daniel: Násilím proti „novému biedermeieru“. Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismus a postsocialismu [304] Jan Váňa: Rein Raud: Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture [307] Wed, 30 May 2018 15:34:37 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2018_1.pdf Sociologický časopis – 2018/1 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2018_1.pdf STATI Marta Vohlídalová: Vědkyně v době pětiletek a v době soutěže: ženské vědecké dráhy před rokem 1989 a po něm [3] Lenka Slepičková, Petr Fučík: Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách? [35] Alena Pařízková, Ema Hrešanová, Alena Glajchová: Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen [63] Tatiana Sedláková, Lucie Galčanová, Andrea Bělehradová: „Krásne prší, dedko, poďme! A tak sme išli.“ Starootcovstvo ako neopomenuteľná rola starších mužov [101] DISKUSE Ondřej Špaček: Jak neargumentovat při transformaci proměnné [127] Antonín Paleček: Odpověď na diskusní příspěvek O. Špačka „Jak neargumentovat při transformaci proměnné“ [134] RECENZE Stanislav Holubec: Tereza Pospíšilová: Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie. Studie transnacionální filantropie [139] Lenka Kissová: Blanka Říchová a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech [141] Lukáš Novotný: Karl-Siebert Rehberg, Franziska Kunz, Tino Schlinzig (eds.): PEGIDA. Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung? Analysen im Überblick [143] Monika Brusenbauch Meislová: Andrew Glencross: Why the UK Voted for Brexit: David Cameron’s Great Miscalculation [146] Michal Trčka: Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost [151] ZPRÁVY Jakub Mlynář: Půlstoletí Garfinkelových Studies in Ethnomethodology: Zpráva z konference „Harold Gafinkel’s ‘Studies in Ethnomethodology’ – Fifty Years After“, Kostnice, 26.–28. 10. 2017 [155] Barbora Nohlová, Kateřina Mildnerová: Zpráva z „Olomoucké religionistické konference“, Olomouc, 20.–21. 9. 2017 [160] Jaroslav Šotola, Jakub Konečný, Hedvika Novotná: Konference „Field Research in Anthropology: Unity and Diversity“, Olomouc, 3.–4. 10. 2017 [163] František Znebejánek: 7. olomoucká sociologická podzimní konference „Společnost a sociologie“, Olomouc, 18.–20. 10. 2017 [165] Nicole Horáková: 8. česko-slovenské sociologické dny „Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu“, Ostrava, 23. 11. 2017 [166] Wed, 21 Mar 2018 09:23:05 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_6.pdf Sociologický časopis – 2017/6 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_6.pdf Zvláštní rubrika Zsuzsa Gille, Martin Hájek: Introduction to the Special Section: Discourses of Economic Behaviour in Times of Instability [799] Martin Hájek, Tomáš Samec: Discourses of Thrift and Consumer Reasonability in Czech State-Socialist Society [805] Lukáš Kala, Lucie Galčanová, Vojtěch Pelikán: Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context [833] Karel Čada, Kateřina Ptáčková: The Domestication of Financial Objects: Narrativisation, Appropriation and Affectivation [857] Stati Krzysztof Konecki: Standing in Public Places: An Ethno-Zenic Experiment Aimed at Developing the Sociological Imagination and More Besides … [881] Rumiana Stoilova, Elitsa Dimitrova: Emigration from the Perspective of the School-to-Work Transition in Bulgaria [903] Diskuse k článku Zábrodské et al. (CSR 3/2016) Filip Vostal: Happy Together? On Satisfaction in Czech Academia—A Response to Zábrodská et al. [935] Johana Chylíková: A Few Comments on the Methodological Aspects of Zábrodská et al.’s Study [945] Roger Dale: Analysing HEism [947] Recenze Karel Čada: Arjun Appadurai: Banking on Words: The Failure of Language in the Age of Derivative Finance [957] Petr Kaderka: Graham Murdock and Jostein Gripsrud (eds): Money Talks: Media, Markets, Crisis [959] Romana Careja: Louise Ryan, Umut Erel and Alessio D’Angelo (eds): Migrant Capital: Networks, Identities and Strategies [963] Kim Bosmans: Paul Marx: The Political Behaviour of Temporary Workers [966] Erika Palmer: Morten Knudsen and Werner Vogd (eds): Systems Theory and the Sociology of Health and Illness: Observing Healthcare [969] Lenka Kissová: Vic Satzewich: Points of Entry [972] Sergiu Delcea: Petre Petrov and Lara Ryazanova-Clarke (eds): The Vernaculars of Communism: Language, Ideology and Power in the Soviet Union and Eastern Europe [974] Johana Kotišová: Helena Flam and Jochen Kleres (eds): Methods of Exploring Emotions [977] Mimo rubriky Recenzenti statí rozhodnutých v roce 2017 [981] Mon, 19 Feb 2018 08:38:10 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_5.pdf Sociologický časopis – 2017/5 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_5.pdf STATI Ivana Přidalová, Martin Ouředníček: Role zahraniční migrace v měnící se sociálně prostorové diferenciaci Prahy [659] Tomáš Doseděl, Tomáš Katrňák: Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice [693] Marcela Petrová Kafková, Tatiana Sedláková: Čtvrtý věk jako specifické pole pro vyjádření aktérství [719] Zdeněk R. Nešpor: „Opustíš-li mne, zahyneš…“ Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v emigraci po únoru 1948 [737] RECENZNÍ ESEJ Marek Skovajsa: Sociologie v Rakousku: spletitý příběh s dobrým koncem [765] RECENZE Jan Maršálek: Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace [781] Tomáš Doseděl: Jiří Večerník (ed.): Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu [784] Eliška Hudcová: Pavel Pospěch a kol.: Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 [786] Marek Mikuš: Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti [790] Jiří Podhajský: Erazim Kohák: Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody [792] Wed, 22 Nov 2017 11:10:53 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_4.pdf Sociologický časopis – 2017/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_4.pdf STATI Petr Matějů, Petra Anýžová: Krása jako kapitál: Role atraktivity v úspěchu na trhu práce [503] Petr Vašát, Petr Gibas, Markéta Poláková: Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: Vizuální analýza každodenní geografie osob bez domova [533] Hana Morávková, Martin Kreidl: Partnerské dráhy prvorodiček bez partnera ve společné domácnosti [565] Antonín Paleček: Transformace kategorické proměnné na proměnnou kontinuální na příkladu návštěvnosti bohoslužeb [593] NEKROLOGY Jiří Večerník: Sršatý sociolog na forbíně. Petr Matějů 22. 7. 1950 – 16. 6. 2017 [617] Hynek Jeřábek: Za Petrem Matějů [623] VÝROČÍ Jiří Šubrt: Émile Durkheim a česká sociologie: ke 100. výročí úmrtí významného francouzského sociologa [627] RECENZE Ondřej Špaček: Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová: Sídliště, jak dál? [635] Robert Zbíral: Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kol.: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí [638] Kateřina Sidiropulu Janků: Dana Moree: Základy interkulturního soužití [640] Zuzana Terry: Tomáš Samek: Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě [645] Josef Kawulok: Helena Kubátová a kol.: Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku [647] Petr Juříček: Jiřina Šiklová: Omlouvám se za svou nepřítomnost. Dopisy z Ruzyně 1981–1982 [650] Wed, 20 Sep 2017 12:26:33 +0200