SVI: Obsahy časopisů – Daně a finance Časopis Daně a finance vznikl spojením dvou do roku 2006 samostatně vycházejících titulů „Daně“ a „Sbírka judikátů Orac – daňová“. Čtenáři tak dostávají kompaktní informační produkt, kde naleznou veškeré potřebné informace v prakticky použitelné podobě. Obsah časopisu je vytvářen ve spolupráci s předními odborníky na daňové a finanční právo a zahrnuje informace z oblasti daňové a účetní, rozbory daňových předpisů, otázky finančního trhu, bankovního dohledu a řadu dalších témat. Časopis je určen daňovým poradcům, finančním manažerům, bankovní sféře, pojišťovacím ústavům, obchodníkům s cennými papíry, státní správě a samosprávě, účetním, auditorům a řadě dalších uživatelů, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s daňovou a finanční problematikou. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=19 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2018_1.pdf Daně a finance – 2018/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2018_1.pdf Daň z hazardních her a smlouvy o zamezení dvojího zdanění (JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D) .............................4 Rozpočtová odpovědnost vs. právo obcí na samosprávu (doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D) .........................9 Princip proporcionality v právní úpravě lhůt při správě daníMiFID II (Mgr. et Mgr. Vendula Šromová ) ........... 14 Bolesti českých daní (tng. Mgr. Jaroslav Schulz, Li.M. )...............................................................................23 Daily Fantasy Sports According to the Czech Gambling Tax (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček)............................... 28 Current Instruments of International Co-operation in Tax Matters (Mgr. Be. Lukáš Hrdlička) ............................ 34 Wed, 09 May 2018 12:10:12 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_4.pdf Daně a finance – 2017/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_4.pdf Teoretické důvody aktuální právní regulace finančního systému (doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D) ..............4 Investiční výzkum jako pobídka dle směrnice MiFID II (Mgr. Luboš Mazanec) ............................................... 10 Křehká důvěra na kapitálovém trhu (Mgr. David Merenda).......................................................................... 18 Hodnocení veřejných výdajů (Ing. Eva Tomášková, Ph.D.)............................................................................. 24 Historie a trendy regulace opatření proti podvodům na DPH na evropské úrovni (JUDr. Ing. Michael Šefčík)..... 29 Elektronická dražba podle daňového řádu (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček) ......................................................... 33 Daňověprávní aspekty rozhodčího řízení (Mgr. Markéta Růžičková) .............................................................40 Wed, 17 Jan 2018 10:57:51 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_3.txt Daně a finance – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_3.txt Teorie měnového práva a „elektronická hotovost" (JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.)...........................................4 Vytěžování dat o daňových subjektech správcem daně se zřetelem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček) ................................................................................ 12 Vybrané právní aspekty virtuální měny Bitcoin (JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.) ........................................ 18 Crowdinvesting Special Purpose Vehicles as Alternative Investment Funds? (Mgr. Ján Mazur, PhD.) .............25 Lessons from Bailing in the European Banking Sector (Mgr. Vít Kropjok, LL.M.)................................................ 30 Questions and challenges arising from law enforcement on the Internet: lessons learned from recent online gambling case law (Mgr. Jan Řehola, Mgr. Václav Ulrich)....................................................................... 36 Aktuální judikatura (JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.).........................................................................................43 Mon, 06 Nov 2017 12:32:45 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_2.pdf Daně a finance – 2017/2 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_2.pdf Problematika sondování trhu dle nařízení MAR (Mgr. Luboš Mazanec) ..........................................................4 Právní úprava oznámení zůstatku a hodnoty oznamovaného účtu jako mezera v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní (Mgr. Be. Lukáš Hrdlička).............................................................. 11 Zdanění příjmů vyplacených společníkovi společnosti s ručením omezeným (JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.) ... 16 Analýza realizace evropských politik prostřednictvím státního rozpočtu na základě 10 principů správného rozpočtového řízení (Mgr. Ing. Irena Válkové)...........................................................20 The Costs of Feeling Sound and Safe - Financial Regulation in the Financial Crisis Aftermath (Mgr. VítKropjok, LLM.).................................................................................................................................. 28 Mon, 24 Jul 2017 10:32:19 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_1.pdf Daně a finance – 2017/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_1.pdf Odmítnutí odpočtu nebo osvobození jakožto nástroj potírání daňových podvodů na DPH (JUDr. Tomáš Sejkora) ...................................................................................................................................4 Nespolehlivá osoba a vybrané otázky nespolehlivého plátce (JiříStratil)........................................................ 11 K čemu zákaz zneužití práva? (část 2.) (Mgr. ing. Petra Kamínková) ............................................................ 15 Význam třídění výdajů územních samosprávných celků na běžné a kapitálové a dopady tohoto třídění pro jejich financování (JUDr. Ing. Michael Šefčík) ....................................................22 Prospectus liability in the Prospectus Directive (doc. JUDr. MichaelKohajda, Ph.D., a Mgr. Be. Erik lllmann) ..... 26 Aktuální judikatura (JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.).............................................................................................. 30 Tue, 09 May 2017 10:43:26 +0200