SVI: Obsahy časopisů – Daně a finance Časopis Daně a finance vznikl spojením dvou do roku 2006 samostatně vycházejících titulů „Daně“ a „Sbírka judikátů Orac – daňová“. Čtenáři tak dostávají kompaktní informační produkt, kde naleznou veškeré potřebné informace v prakticky použitelné podobě. Obsah časopisu je vytvářen ve spolupráci s předními odborníky na daňové a finanční právo a zahrnuje informace z oblasti daňové a účetní, rozbory daňových předpisů, otázky finančního trhu, bankovního dohledu a řadu dalších témat. Časopis je určen daňovým poradcům, finančním manažerům, bankovní sféře, pojišťovacím ústavům, obchodníkům s cennými papíry, státní správě a samosprávě, účetním, auditorům a řadě dalších uživatelů, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s daňovou a finanční problematikou. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=19 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_4.pdf Daně a finance – 2017/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_4.pdf Teoretické důvody aktuální právní regulace finančního systému (doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D) ..............4 Investiční výzkum jako pobídka dle směrnice MiFID II (Mgr. Luboš Mazanec) ............................................... 10 Křehká důvěra na kapitálovém trhu (Mgr. David Merenda).......................................................................... 18 Hodnocení veřejných výdajů (Ing. Eva Tomášková, Ph.D.)............................................................................. 24 Historie a trendy regulace opatření proti podvodům na DPH na evropské úrovni (JUDr. Ing. Michael Šefčík)..... 29 Elektronická dražba podle daňového řádu (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček) ......................................................... 33 Daňověprávní aspekty rozhodčího řízení (Mgr. Markéta Růžičková) .............................................................40 Wed, 17 Jan 2018 10:57:51 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_3.txt Daně a finance – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_3.txt Teorie měnového práva a „elektronická hotovost" (JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.)...........................................4 Vytěžování dat o daňových subjektech správcem daně se zřetelem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček) ................................................................................ 12 Vybrané právní aspekty virtuální měny Bitcoin (JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.) ........................................ 18 Crowdinvesting Special Purpose Vehicles as Alternative Investment Funds? (Mgr. Ján Mazur, PhD.) .............25 Lessons from Bailing in the European Banking Sector (Mgr. Vít Kropjok, LL.M.)................................................ 30 Questions and challenges arising from law enforcement on the Internet: lessons learned from recent online gambling case law (Mgr. Jan Řehola, Mgr. Václav Ulrich)....................................................................... 36 Aktuální judikatura (JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.).........................................................................................43 Mon, 06 Nov 2017 12:32:45 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_2.pdf Daně a finance – 2017/2 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_2.pdf Problematika sondování trhu dle nařízení MAR (Mgr. Luboš Mazanec) ..........................................................4 Právní úprava oznámení zůstatku a hodnoty oznamovaného účtu jako mezera v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní (Mgr. Be. Lukáš Hrdlička).............................................................. 11 Zdanění příjmů vyplacených společníkovi společnosti s ručením omezeným (JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.) ... 16 Analýza realizace evropských politik prostřednictvím státního rozpočtu na základě 10 principů správného rozpočtového řízení (Mgr. Ing. Irena Válkové)...........................................................20 The Costs of Feeling Sound and Safe - Financial Regulation in the Financial Crisis Aftermath (Mgr. VítKropjok, LLM.).................................................................................................................................. 28 Mon, 24 Jul 2017 10:32:19 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_1.pdf Daně a finance – 2017/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_1.pdf Odmítnutí odpočtu nebo osvobození jakožto nástroj potírání daňových podvodů na DPH (JUDr. Tomáš Sejkora) ...................................................................................................................................4 Nespolehlivá osoba a vybrané otázky nespolehlivého plátce (JiříStratil)........................................................ 11 K čemu zákaz zneužití práva? (část 2.) (Mgr. ing. Petra Kamínková) ............................................................ 15 Význam třídění výdajů územních samosprávných celků na běžné a kapitálové a dopady tohoto třídění pro jejich financování (JUDr. Ing. Michael Šefčík) ....................................................22 Prospectus liability in the Prospectus Directive (doc. JUDr. MichaelKohajda, Ph.D., a Mgr. Be. Erik lllmann) ..... 26 Aktuální judikatura (JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.).............................................................................................. 30 Tue, 09 May 2017 10:43:26 +0200 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_3_supplementum.pdf Daně a finance – 2016/4 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_3_supplementum.pdf Vztah daňového práva jako části finančního práva resp. veřejného práva a práva soukromého (Marie Karfíková).... 4 Niekoľko úvah o prienikoch verejných a súkromných záujmov v oblasti daňovo-právnych vzťahov (Vladimír Babčák) ..10 Právo veřejných výdajů v systému práva (Hana Marková) ............................................................................. 19 Daňové právo a jeho vnímanie v právnom poriadku (Mária Bujňáková) ........................................................22 Veřejné zakázky na pomezí práva soukromého a veřejného (Radim Boháč).................................................. 27 Verejnoprávne determinanty vkladových a úverových produktov (Ľubomír Čunderlík) .................................. 32 Právo finančního systému jako podobor finančního práva? (Michael Kohajda) ............................................. 36 Soukromé a veřejné v kontextu chápání daňových subjektů (Zdenka Papoušková a Taťána Špírková) ...........39 Problematika výkladu pojmu nemovitá věc v harmonizované právní úpravě DPH (Tomáš Sejkora)................. 47 Soukromoprávní a veřejnoprávní nástroje ochrany adresáta investičních služeb (Martin Hobza) ................... 54 Relevance finančního práva k jiným právním odvětvím (Petra Jánošíkova) .................................................... 58 Právní principy jako kritérium veřejnoprávního charakteru finančního práva (Jakub Vojtěch).........................63 Právo na soukromí v kontextu správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (Michal Tuláček)........ 70 Finanční arbitr - jeho postavení a role ve finančním právu (Roman Vybíral)..................................................80 Harmonizace přímého zdanění v Evropské unii (Aneta Vondráčková)...........................................................83 Vybraná ustanovení nového občanského zákoníku ve světle práva kapitálového trhu (Luboš Mazanec)........87 Vymezení účetního/bilančního práva (Dana Bárková) ..................................................................................93 Veřejnoprávní regulace online hazardních her nejen z pohledu zákona o hazardních hrách - hlavní principy a zbývající otazníky kolem nové regulace online hazardních her (Jan Řehola a Václav Ulrich) ........................99 Transatlantic Trade and Investment Treaty in the Light of the Newly Proposed Dišpute Settlement System (Vít Kropjok) Fri, 10 Feb 2017 09:50:45 +0100