SVI: Obsahy časopisů – Práce a mzda Odborný měsičník pro praxi personalistů a mzdových účetních. Časopis přináší cenné informace mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, pracovníků státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémů z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva, cestovních náhrad, personálního řízení a personální agendy. Přináší ukázky vzorově vyplněných tiskopisů nejrůznějších typů a vzory smluv z pracovněprávní oblasti. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=23 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_11.txt Práce a mzda – 2017/11 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_11.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Gabriela Píková Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele JUDr. Petr Seidl, Mgr. Michal Kadlec Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018 Ing. Alena Chládková Piloti letadel nově i jako OSVČ JUDr. Dominik Brůha Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (před GDPR) do Z Mgr. Alice Kubíčková, LL.M., Mgr. Veronika Patáková Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání Mgr. Aleš Kalvoda Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace Ing. Antonín Daněk Studenti a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Zdravotní pojištění při zaměstnávání ve více státech Evropské unie Ing. Antonín Daněk Náhradní plnění po dvou novelách JUDr. Petr Bukovjan Zásady efetkivního vzdělávání zaměstnanců doc. Dr. Jan Urban, CSc. Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (zase jinak) JUDr. Petr Bukovjan Výkladová stanoviska AKV (XXI.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Otázky a odpovědi: Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert Exekuce zaměstnance Překážka v práci při hospitalizaci dítěte Více postupných exekucí na mzdu zaměstnance Smlouva o výkonu funkce Zaměstnání mladistvého Přestávka v práci Dohoda o provedení práce Pravidelné pracoviště obchodního zástupce Stanovení podmínek pracovní cesty Cestovní příkaz - pronájem bytu Ubytování jednatele Pracovní cesta Uplatnění daňového zvýhodnění a studium v zahraničí Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta Daňové náklady firmy Příspěvěk na životní pojištění Fri, 24 Nov 2017 13:55:43 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_10.txt Práce a mzda – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_10.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Gabriela Píková Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb - II. část JUDr. Bořivoj Šubrt Využití mediace v pracovněprávních sporech Mgr. Daniel Vejsada, Mgr. Michaela Hermanová Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise Ing. Miluše Procházková Plátci pojistného a rozhodné období Ing. Antonín Daněk Příjemci důchodu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti - I. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Motivace jako "nové" sociální inženýrství Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků Ing. Hana Urbancová, Ph.D.; Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.; Ing. Helena Smolová, Ph.D. OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké Bc. Petr Gola Posouzení intenzity porušení "pracovní kázně" JUDr. Petr Bukovjan Výpověď z pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan Výkladová stanoviska AKV (XX.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Otázky a odpovědi: Nástup po rodičovské dovolené JUDr. Bořivoj Šubrt Občerstvení na pracovní cestě Ing. Petra Konderlová Mon, 06 Nov 2017 12:29:49 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_9.pdf Práce a mzda – 2017/9 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_9.pdf AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 9 Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., David Smolař 12 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ PRACOVNÍ PRÁVO 13 Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb - I. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt 20 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky: Aplikace v podmínkách inspekce práce Mgr. Aleš Kalvoda KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELE 28 Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období Ing. Michal Ztratil SOCIÁLNI ZABEZPEČENÍ 30 Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská JUDr. Jan Přib ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 32 OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk ZAMĚSTNANOST 35 Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti Mgr. Eva Svěrčinová 38 Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti - 2. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler PERSONALISTIKA 43 Čtyři mýty spojené s řízením lidí doc. Dr. Jan Urban, CSc. JUDIKATURA 49 Nadbytečnost zaměstnance a delší pracovní doba JUDr. Petr Bukovjan NÁZORY, STANOVISKA 52 Výkladová stanoviska AKV (XX.) - I. část 56 VZDĚLÁVACÍ KURZY Wed, 04 Oct 2017 13:08:32 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_7-8.txt Práce a mzda – 2017/7-8 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_7-8.txt AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Natašo Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 8 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 10 Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa Mgr. Kateřina Pekárek, LL.M, 12 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ DAŇ Z PŘIJ MŮ 13 Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Bc. Hana jedlanová CESTOVNÍ NÁHRADY 25 Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad JUDr. Helena Úlehlová PRACOVNÍ PRÁVO 30 CDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů Mgr. JiříSalač, LL.M., Mgr. Bc. JiříProuza SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 35 Nárok na peněžitou pomoc v mateřství JUDr. Petra Foltasová ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 39 Některá ustanovení § 6 ZDP z pohledu zdravotního pojištění 41 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 42 Zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech 44 Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce 47 Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum? Ing. Antonín Daněk ZAM ĚSTNANOST 50 Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti - 1. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler PERSONALISTIKA 55 Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání doc. Dr.jan Urban, CSc. 61 Age management v organizacích Ing. Hana Urbancová, Ph.D. JUDIKATURA 66 Nález Ústavního soudu k novele zákoníku práce z roku 2012 JUDr. Petr Bukovjan EVROPSKÁ UNIE A SVĚT 73 Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD NÁZORY, STANOVISKA 75 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - V. část Mon, 24 Jul 2017 10:29:08 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_6.pdf Práce a mzda – 2017/6 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_6.pdf AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 8 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 10 Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb JUDr. Petr Seidl, Mgr. Monika Chromečková 15 Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu Mgr. Kateřina Pekárek, LL.M. 17 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELE 18 Kontrola zdaňování příjmů Ing. Miluše Procházková CESTOVNÍ NÁHRADY 20 Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů JUDr. Helena Úlehlová ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 25 Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017 28 Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance 30 Hranice 26 let ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk PERSONALISTIKA 33 Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace doc. Dr. Jan Urban, CSc. JUDIKATURA 39 Osobní automobil a odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech JUDr. Petr Bukovjan ZAM ĚSTNANOST 44 Evidence uchazečů o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler NÁZORY, STANOVISKA 49 Kolektivní dohoda vyššího stupně pro zaměstnance ve služebním poměru JUDr. Bořivoj Šubrt 50 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - III. část 56 VZDĚLÁVACÍ KURZY Mon, 12 Jun 2017 12:14:36 +0200