SVI: Obsahy časopisů – Práce a mzda Odborný měsičník pro praxi personalistů a mzdových účetních. Časopis přináší cenné informace mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, pracovníků státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémů z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva, cestovních náhrad, personálního řízení a personální agendy. Přináší ukázky vzorově vyplněných tiskopisů nejrůznějších typů a vzory smluv z pracovněprávní oblasti. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=23 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_5.txt Práce a mzda – 2018/5 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_5.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Jakub Lejsek Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Osobní údaje v pracovněprávních vztazích Ing. Alena Chládková Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR Ing. Miroslav Bulla Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění JUDr. Jan Přib Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva JUDr. Petr Bukovjan Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Zaměstnavatelé a neukončování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb JUDr. Petr Seidl, Mgr. Monika Chromečková Konec existence nelegální práce JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Řízení projektů a projektových týmů doc. Dr. Jan Urban, CSc. Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance JUDr. Petr Bukovjan Otázky a odpovědi: Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert Pozdě uhrazené mzdy a penále Srážka z platu Srážky ze mzdy - čistá mzda Dlužné mzdy Náklady spojené se správou exekuce Druh práce u DPP a odměna jednatele Náhradní volno Pracovní volno na přijímací zkoušky dcery Zahraniční stravné Cestovní náhrady z bydliště - místo výkonu práce Krácení stravného při zahraniční cestě Rodičovská dovolená a výkon práce Minimální zdravotní pojištění Zdravotní pojištění a návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené Wed, 16 May 2018 13:55:36 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_4.txt Práce a mzda – 2018/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_4.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Jakub Lejsek Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Dagmar Polívková Převedení zaměstnance na jinou práci JUDr. Petr Bukovjan Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků - 2. část Mgr. Klára Pondělíčková Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Mgr. Marie Janšová, Mgr. Bc. Matěj Řičánek Evidence pracovní doby Mgr. Aleš Kalvoda Vše o Přehledech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Tržní mzdy a "spravedlivé" odměňování doc. Dr. Jan Urban, CSc. Zvládají personalisté kompetence budoucího období? Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. Zákonná změna doby trvání pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 Ing. Miluše Procházková Mon, 16 Apr 2018 08:58:19 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_3.txt Práce a mzda – 2018/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_3.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Jakub Lejsek Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR Ing. Lenka Jehličková, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků Mgr. Klára Pondělíčková Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání JUDr. Petr Bukovjan Dávka otcovské poporodní péče JUDr. Jan Přib Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech Ing. Antonín Daněk Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Fluktuace z pohledu současné personalistiky Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. Intenzita porušení „pracovní kázné“ a výpověď z pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan Porušení povinnosti zaměstnance v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny Ing. Antonín Daněk Výkladová stanoviska AKV (XXI.) - III. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Otázky a odpovědi: Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert Zaručená mzda dle kategorie Zařazování nepedagogických pracovníků dle katalogu prací Insolvence - zaměstnanec Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu Elektronická výplatní páska Nárok na dovolenou při dočasné pracovní neschopnosti Krácení dovolené Nárok na dovolenou - úvazek 0,10 Cestovní náhrady při mimořádné pracovní směně Sjednání pouze některých druhů cestovních náhrad u DPP Student-OSVČ a sirotčí důchod Student a zdravotní a sociální pojištění Ukončení pracovního poměru Sleva na dani na druhého z manželů Daň z příjmů fyzických osob - daňový rezident a sleva na děti Roční zúčtování daně Daňový bonus Fri, 23 Mar 2018 06:56:25 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Práce a mzda – 2018/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Jakub Lejsek Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Odměňování a související nároky členů zastupitelstev Mgr. Klára Pondělíčková Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro rok 2018 Jana Šmídová Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd - I. část Ing. Ivan Tomší Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb: Pracovnělékařské prohlídky - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018 JUDr. Bořivoj Šubrt Přehled věcných změn v nemocenském pojištění JUDr. Jan Přib Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018 Ing. Antonín Daněk Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Jak vést a organizovat výběrové rozhovory doc. Dr. Jan Urban, CSc. Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského Ing. Michal Ztratil Výkladová stanoviska AKV (XXI.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Wed, 03 Jan 2018 13:26:08 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Práce a mzda – 2018/12 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Jakub Lejsek Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě JUDr. Eva Rothová Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018 JUDr. Bořivoj Šubrt Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 Jana Šmídová Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb: Pracovnělékařské prohlídky - I. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018 JUDr. Jan Přib Kontrola výpočtu daně u plátce daně: Sleva na manželku Ing. Miluše Procházková Zdravotní pojištění - porovnání právního stavu v roce 2017 a 2018 Ing. Antonín Daněk Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti II. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler K čemu slouží audit vnitřní komunikace doc. Dr. Jan Urban, CSc. Vymezení důvodu pro odvolání z vedoucího pracovního místa JUDr. Petr Bukovjan Wed, 03 Jan 2018 13:24:14 +0100