SVI: Obsahy časopisů – Práce a mzda Odborný měsičník pro praxi personalistů a mzdových účetních. Časopis přináší cenné informace mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, pracovníků státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémů z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva, cestovních náhrad, personálního řízení a personální agendy. Přináší ukázky vzorově vyplněných tiskopisů nejrůznějších typů a vzory smluv z pracovněprávní oblasti. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=23 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_7-8.txt Práce a mzda – 2017/7-8 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_7-8.txt AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Natašo Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 8 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 10 Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa Mgr. Kateřina Pekárek, LL.M, 12 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ DAŇ Z PŘIJ MŮ 13 Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Bc. Hana jedlanová CESTOVNÍ NÁHRADY 25 Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad JUDr. Helena Úlehlová PRACOVNÍ PRÁVO 30 CDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů Mgr. JiříSalač, LL.M., Mgr. Bc. JiříProuza SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 35 Nárok na peněžitou pomoc v mateřství JUDr. Petra Foltasová ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 39 Některá ustanovení § 6 ZDP z pohledu zdravotního pojištění 41 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 42 Zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech 44 Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce 47 Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum? Ing. Antonín Daněk ZAM ĚSTNANOST 50 Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti - 1. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler PERSONALISTIKA 55 Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání doc. Dr.jan Urban, CSc. 61 Age management v organizacích Ing. Hana Urbancová, Ph.D. JUDIKATURA 66 Nález Ústavního soudu k novele zákoníku práce z roku 2012 JUDr. Petr Bukovjan EVROPSKÁ UNIE A SVĚT 73 Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD NÁZORY, STANOVISKA 75 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - V. část Mon, 24 Jul 2017 10:29:08 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_6.pdf Práce a mzda – 2017/6 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_6.pdf AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 8 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 10 Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb JUDr. Petr Seidl, Mgr. Monika Chromečková 15 Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu Mgr. Kateřina Pekárek, LL.M. 17 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELE 18 Kontrola zdaňování příjmů Ing. Miluše Procházková CESTOVNÍ NÁHRADY 20 Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů JUDr. Helena Úlehlová ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 25 Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017 28 Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance 30 Hranice 26 let ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk PERSONALISTIKA 33 Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace doc. Dr. Jan Urban, CSc. JUDIKATURA 39 Osobní automobil a odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech JUDr. Petr Bukovjan ZAM ĚSTNANOST 44 Evidence uchazečů o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler NÁZORY, STANOVISKA 49 Kolektivní dohoda vyššího stupně pro zaměstnance ve služebním poměru JUDr. Bořivoj Šubrt 50 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - III. část 56 VZDĚLÁVACÍ KURZY Mon, 12 Jun 2017 12:14:36 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_5.pdf Práce a mzda – 2017/5 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_5.pdf AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 9 Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb Mgr. Petr Seidl, Mgr. Monika Chromečková PRACOVNÍ PRÁVO 14 Pracovní pohotovost JUDr. Petr Bukovjan MZDY A PLATY 18 Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek Ing. Alena Chládková KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELE 20 Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy Mgr. Aleš Kalvoda DAŇ Z PŘÍJMŮ 22 Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění Ing. Miluše Procházková ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 26 Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017 31 Evropská unie a zdravotní pojištění 34 Chybné postupy při placení pojistného Ing. Antonín Daněk EVROPSKÁ UNIE A SVĚT 37 OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu Bc. Petr Gola JUDI KATURA 39 Alkohol v těle zaměstnance a rozvázání pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 42 Založení odborové organizace a ochrana před rozvázáním pracovního poměru ZAMĚSTNANOST 45 Vrácení podpory v nezaměstnanosti JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler 49 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ NÁZORY, STANOVISKA 50 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - III. část 56 VZDĚLÁVACÍ KURZY Fri, 02 Jun 2017 09:05:54 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_4.pdf Práce a mzda – 2017/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_4.pdf AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 9 Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016 Dagmar Polívková PRACOVNÍ PRÁVO 15 Překážky v práci Ing. Alena Chládková 20 Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti Mgr. Alice Kubíčková, LL.M. CESTOVNÍ NÁHRADY 26 Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad JUDr. Helena Úlehlová ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 30 Poměrná část minima ve specifických situacích Ing. Antonín Daněk PERSONALISTIKA 33 Hodnocení zaměstnanců, jeho druhy, nástroje a předávání doc. Dr. Jan Urban, CSc. ZAM ĚSTNANOST 39 Smlouva o sdružení a nelegální práce JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler JUDIKATURA 45 Porušení „pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem: Okamžité zrušení, nebo výpověd? JUDr. Petr Bukovjan NÁZORY, STANOVISKA 49 Příprava zákona o zahraniční službě JUDr. Bohuslav Kahle 53 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - II. část 55 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 56 VZDĚLÁVACÍ KURZY Tue, 18 Apr 2017 14:37:22 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_3.pdf Práce a mzda – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_3.pdf Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Lucie Koubová TÉMA MĚSÍCE 9 První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích JUDr. Bořivoj Šubrt DAŇ Z PŘÍJMŮ 13 Roční zúčtování záloh: Dotazy a odpovědi Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Bc. Hana Jed la nová 21 K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění Ing. Miluše Procházková SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 25 Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí JUDr. Radim Langer ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 31 Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech 34 Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí Ing. Antonín Daněk PERSONALISTIKA 36 Řídící styly, jejich rozdíly a efektivita doc. Dr. Jan Urban, CSc. ZAMĚSTNANOST 42 Kontrola evidence pracovní doby JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler JUDIKATURA 47 Právo zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na léčení v souvislosti s pracovním úrazem JUDr. PetrBukovjan NÁZORY, STANOVISKA 51 Výkladová stanoviska AKV (XIX.) - I. část Tue, 28 Mar 2017 07:03:29 +0200