SVI: Obsahy časopisů – Práce a mzda Odborný měsičník pro praxi personalistů a mzdových účetních. Časopis přináší cenné informace mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, pracovníků státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémů z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva, cestovních náhrad, personálního řízení a personální agendy. Přináší ukázky vzorově vyplněných tiskopisů nejrůznějších typů a vzory smluv z pracovněprávní oblasti. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=23 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Práce a mzda – 2018/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Jakub Lejsek Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Odměňování a související nároky členů zastupitelstev Mgr. Klára Pondělíčková Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro rok 2018 Jana Šmídová Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd - I. část Ing. Ivan Tomší Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb: Pracovnělékařské prohlídky - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018 JUDr. Bořivoj Šubrt Přehled věcných změn v nemocenském pojištění JUDr. Jan Přib Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018 Ing. Antonín Daněk Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Jak vést a organizovat výběrové rozhovory doc. Dr. Jan Urban, CSc. Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského Ing. Michal Ztratil Výkladová stanoviska AKV (XXI.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Wed, 03 Jan 2018 13:26:08 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Práce a mzda – 2018/12 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2018_1.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Jakub Lejsek Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě JUDr. Eva Rothová Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018 JUDr. Bořivoj Šubrt Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 Jana Šmídová Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb: Pracovnělékařské prohlídky - I. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018 JUDr. Jan Přib Kontrola výpočtu daně u plátce daně: Sleva na manželku Ing. Miluše Procházková Zdravotní pojištění - porovnání právního stavu v roce 2017 a 2018 Ing. Antonín Daněk Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti II. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler K čemu slouží audit vnitřní komunikace doc. Dr. Jan Urban, CSc. Vymezení důvodu pro odvolání z vedoucího pracovního místa JUDr. Petr Bukovjan Wed, 03 Jan 2018 13:24:14 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_11.txt Práce a mzda – 2017/11 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_11.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Gabriela Píková Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele JUDr. Petr Seidl, Mgr. Michal Kadlec Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018 Ing. Alena Chládková Piloti letadel nově i jako OSVČ JUDr. Dominik Brůha Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (před GDPR) do Z Mgr. Alice Kubíčková, LL.M., Mgr. Veronika Patáková Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání Mgr. Aleš Kalvoda Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace Ing. Antonín Daněk Studenti a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Zdravotní pojištění při zaměstnávání ve více státech Evropské unie Ing. Antonín Daněk Náhradní plnění po dvou novelách JUDr. Petr Bukovjan Zásady efetkivního vzdělávání zaměstnanců doc. Dr. Jan Urban, CSc. Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (zase jinak) JUDr. Petr Bukovjan Výkladová stanoviska AKV (XXI.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Otázky a odpovědi: Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert Exekuce zaměstnance Překážka v práci při hospitalizaci dítěte Více postupných exekucí na mzdu zaměstnance Smlouva o výkonu funkce Zaměstnání mladistvého Přestávka v práci Dohoda o provedení práce Pravidelné pracoviště obchodního zástupce Stanovení podmínek pracovní cesty Cestovní příkaz - pronájem bytu Ubytování jednatele Pracovní cesta Uplatnění daňového zvýhodnění a studium v zahraničí Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta Daňové náklady firmy Příspěvěk na životní pojištění Fri, 24 Nov 2017 13:55:43 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_10.txt Práce a mzda – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_10.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Gabriela Píková Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb - II. část JUDr. Bořivoj Šubrt Využití mediace v pracovněprávních sporech Mgr. Daniel Vejsada, Mgr. Michaela Hermanová Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise Ing. Miluše Procházková Plátci pojistného a rozhodné období Ing. Antonín Daněk Příjemci důchodu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti - I. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Motivace jako "nové" sociální inženýrství Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků Ing. Hana Urbancová, Ph.D.; Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.; Ing. Helena Smolová, Ph.D. OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké Bc. Petr Gola Posouzení intenzity porušení "pracovní kázně" JUDr. Petr Bukovjan Výpověď z pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan Výkladová stanoviska AKV (XX.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Otázky a odpovědi: Nástup po rodičovské dovolené JUDr. Bořivoj Šubrt Občerstvení na pracovní cestě Ing. Petra Konderlová Mon, 06 Nov 2017 12:29:49 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_9.pdf Práce a mzda – 2017/9 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_9.pdf AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 9 Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., David Smolař 12 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ PRACOVNÍ PRÁVO 13 Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb - I. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt 20 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky: Aplikace v podmínkách inspekce práce Mgr. Aleš Kalvoda KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELE 28 Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období Ing. Michal Ztratil SOCIÁLNI ZABEZPEČENÍ 30 Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská JUDr. Jan Přib ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 32 OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk ZAMĚSTNANOST 35 Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti Mgr. Eva Svěrčinová 38 Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti - 2. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler PERSONALISTIKA 43 Čtyři mýty spojené s řízením lidí doc. Dr. Jan Urban, CSc. JUDIKATURA 49 Nadbytečnost zaměstnance a delší pracovní doba JUDr. Petr Bukovjan NÁZORY, STANOVISKA 52 Výkladová stanoviska AKV (XX.) - I. část 56 VZDĚLÁVACÍ KURZY Wed, 04 Oct 2017 13:08:32 +0200