SVI: Obsahy časopisů – Moderní obec TENTO ČASOPIS NENÍ V NAŚÍ DATABÁZI UKLÁDÁN. POUŽIJTE ODKAZ NA WEB ČASOPISU.
FULLTEXT ČASOPISU JE DOSTUPNÝ Z NAŠÍ DATABÁZE ANOPRESS.
Moderní obec poskytuje odborné a účelové informace z oblasti právní, finanční, hospodářské a podnikatelské. Zabývá se problematikou malého a středního podnikání, komunálních technických služeb, plánování, řízení a investic.
http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=27 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made