SVI: Obsahy časopisů – Obec & finance TENTO ČASOPIS NENÍ V NAŚÍ DATABÁZI UKLÁDÁN.
VĚTŠINA ČLÁNKŮ VE FULLTEXTU JE DOSTUPNÁ NA WEBU ČASOPISU.
FULLTEXT: http://www.triada.cz/oaf/prehled.asp
Časopis je určen především představitelům obcí a měst, úřadům veřejné správy a firmám, které nabízejí své výrobky a služby municipální sféře. Časopis je distribuován do všech obcí a měst ČR, na všechny obce s rozšířenou působností a krajské úřady.
http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=28 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made