SVI: Obsahy časopisů – Veřejná správa TENTO ČASOPIS NENÍ V NAŚÍ DATABÁZI UKLÁDÁN.
NA WEBU ČASOPISU JSOU OBSAHY OD R. 1998, FULLTEXT U ČLÁNKŮ STARŠÍCH JEDNOHO ROKU.
Archív s fultexty: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-904484.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=29 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made