SVI: Obsahy časopisů – Politická ekonomie PLNÉ TEXTY JSOU DOSTUPNÉ NA WEBU VYDAVATELE.
Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu dokumentovaný v Social Sciences Citation Index (má nenulový impakt faktor), Current Contents/Social and Behavioral Sciences, ISI Alerting Sevices, Social Scisearch a v elektronické verzi EconLit. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře. Časopis je publikován Vysokou školou ekonomickou v Praze.
http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=7 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_4.txt Politická ekonomie – 2017/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_4.txt Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Pavla Vozárová VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA DODAVATELSKÉ VZTAHY A POSTAVENÍ DOMÁCÍCH VÝROBCŮ MEZIPRODUKTŮ Jan Vlachý Analýza daňových systémů středoevropských zemí pomocí statistické simulace Ondřej Čížek Reakční funkce Evropské centrální banky Danuše Nerudová, Veronika Solilová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Marek Litzman Panelový regresní model: nástroj pro odhad obvyklé rentability tržeb pro účely převodních cen v kontextu malých a středních podniků Petr Špecián Ekonomická analýza referenda Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Jak může zahraniční migrace ovlivnit vývoj počtu a věkové struktury obyvatelstva České republiky? Adam Čabla, Ivana Malá Využití metod analýzy přežití pro modelování doby nezaměstnanosti v České republice Luboš Smrčka Příspěvek k diskusi o aplikaci ekonomie v právu Wed, 23 Aug 2017 08:17:24 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_3.txt Politická ekonomie – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_3.txt Zbyněk Revenda Peníze v bankovním systému – analýza bilancí centrálních bank Luboš Smrčka, Dagmar Čámská, Markéta Arltová, Jan Plaček Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly Lenka Maličká Determinanty zadĺženosti miestnych samospráv Slovenskej republiky Pavla Chmelová, Vladimír Štípek Lucia Bartůsková Podpora pracovní aktivity matek s dětmi do tří let Lukáš Kovanda, Martin Komrska Deflace, odklad spotřeby a hospodářské krize: rétorika centrálních bank vs. ekonomická literatura Pavel Sirůček Nositelé nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2016 Jitka Špeciánová Základní nepodmíněný příjem – oprávněnost a realizace (recenze Raventós: Materiální podmínky svobody) Marek Loužek, Hana Lipovská Volání po zdanění bohatých (recenze Thomas Piketty: Kapitál v 21. století) Wed, 23 Aug 2017 08:16:35 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_2.txt Politická ekonomie – 2017/2 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_2.txt Naďa Blahová, Karel Brůna Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III Aleš Kresta, Tomáš Tichý, Mehdi Toloo Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu Jaromír Harmáček, Miroslav Syrovátka, Zdeněk Opršal Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a Tobit Peter Krištofík, Michal Ištok, Gabriela Nedelová Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014 Slávka Klasová, Iveta Korobaničová, Peter Burger Vplyv aglomeračných úspor na rast zamestnanosti v kreatívnych odvetviach na Slovensku Zuzana Kittová, Dušan Steinhauser Inštitucionálne a makroekonomické prostreide firiem Václav Žďárek, Milan Žák Malé ohlédnutí za výjimečným člověkem. K nedožitým 84. narozeninám prof. Ing. Vojtěch Spěváčka, DrSc. (2. 3. 1933 – 6. 8. 2016) Martin Mandel Moderní učebnice makroekonomické analýzy. Recenze publikace: Vojtěch Spěváček, Marek Rojíček, Eva Zamrazilová, Jan Vejmělek a Václav Žďárek: Makroekonomická analýza: teorie a praxe Václav Průcha Diskontinuitní vývoj vlastnictví k půdě od předválečné pozemkové reformy do současnosti Fri, 02 Jun 2017 08:56:42 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_1.txt Politická ekonomie – 2017/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_1.txt Jan Hanousek, Evžen Kočenda Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků Viera Mendelová, Tatiana Bielikova Diagnostikovanie finančného zdravia podnikov pomocou metódy DEA: Aplikácia na podniky v Slovenskej republike Pavel Potužák Jaká je optimální míra úspor z pohledu příjemců úroků? Patrik Kupkovič Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce Jiří Vopátek Mikroekonomická analýza malé důchodové reformy v České republice (tzv. I. pilíř) Jaroslav Kreuz, Aleš Lisa, Petr Šauer Environmentální Kuznetsova křivka v podmínkách České republiky v období 1975-2012 Knižní recenze Jakub Fischer Kvalitní příspěvek k současné diskusi o systému financování vysokého školství Pavla Chmelová První komplexní národohospodářské hodnocení procesu privatizace v České republice Mon, 27 Mar 2017 14:04:31 +0200 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2016_8.txt Politická ekonomie – 2016/8 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2016_8.txt Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur, Jiří Trešl Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie Luboš Marek, Petr Doucek Vývoj mezd a příjmové nerovnosti u ICT odborníků v České republice Božena Chovancová, Peter Árendáš Akciovový trh verzus reálna ekonomika a jej indikátor HDP Miroslav Titze Menová politika záporných úrokových sadzieb v eurozóne a Japonsku Robin Maialeh Fundamentální koncept nerovnosti v perspektivě paretovské ekonomie Konzultace Jaromír Harmáček, Miroslav Syrovátka, Martin Schlossarek, Petr Pavlík Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše Knižní recenze Martin Mandel Brilantní analýza fungování eurozóny v duchu německého ordoliberalismu Samy Metrah Nejlepší publikace za rok 2015 dle Financial Times, The Economists a skupiny Bloomberg Wed, 11 Jan 2017 09:41:29 +0100