SVI: Obsahy časopisů – Politická ekonomie PLNÉ TEXTY JSOU DOSTUPNÉ NA WEBU VYDAVATELE.
Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu dokumentovaný v Social Sciences Citation Index (má nenulový impakt faktor), Current Contents/Social and Behavioral Sciences, ISI Alerting Sevices, Social Scisearch a v elektronické verzi EconLit. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře. Časopis je publikován Vysokou školou ekonomickou v Praze.
http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=7 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2018_1.txt Politická ekonomie – 2018/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2018_1.txt Hans Werner Sinn Brexit a krize eura: jakou chceme Evropskou unii? Jan Pavel Soukromé transakční náklady zadávání veřejných zakázek a faktory ovlivňující jejich výši Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta, Martina Šimková Vývoj národního důchodu České republiky od 80. let 20. století Jana Skálová, Tomáš Podškubka, Petr Diviš Vliv velikosti podniku na transakční násobitele Veronika Solilová, Danuše Nerudová Výnosový potenciál společného konsolidovaného korporátního základu daně v Evropské unii Konzultace Karel Zeman Analýza teorie vlastnických práv Diskuse Kamil Janáček, Stanislava Janáčková Hrozba sekulární stagnace Václav Klaus Evropská unie a euro: riskantní experimentování s Evropou Knižní recenze Marek Loužek Pozoruhodná kniha o insolvenčním řízení Wed, 11 Apr 2018 14:21:56 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_6.txt Politická ekonomie – 2017/6 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_6.txt Martin Mandel, Van Quang Tran Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu české koruny k euru Lenka Fojtíková, Michaela Staníčková Konkurenceschopnost a produktivita vývozu členských zemí Evropské unie Miroslav Titze Kríza likvidity a finančná nákaza v rokoch 2007–2009: ponaučenie do budúcnosti Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová, Jana Péliová Proaktívny prístup k tvorbe súkromných dôchodkových úspor: kľúčové determinanty Karel Janda, Jan Málek, Lukáš Rečka Vliv obnovitelných zdrojů na českou soustavu přenosu elektřiny Lukáš Frýd Alternativní stanovení jednotné sazby korporátní daně ve vybraných zemích EU pomocí analýzy obalu dat Wed, 31 Jan 2018 13:22:18 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicke_ekonomie_2017_5.txt Politická ekonomie – 2017/5 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicke_ekonomie_2017_5.txt Lukáš Pfeifer, Libor Holub, Zdeněk Pikhart, Martin Hodula Interakce kapitálové a likviditní regulace v bankovním sektoru Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur, Jiří Trešl Realokace kapitálu evropských firem po fúzích a akvizicích v období let 1997–2013 Martin Lábaj Štruktúrna dekompozícia globálnych hodnotových reťazcov: slovenská ekonomika v medzinárodnom porovnaní Andrea Tkáčová, Veronika Kišová Zmeny zloženia kompozitného predstihového indikátora Slovenska v čase Jitka Špeciánová Základní nepodmíněný příjem – co (ne)dokáže zajistit a v čem je jiný? Diana Bílková Vývoj genderové mzdové nerovnosti v České republice za posledních 20 let Fri, 24 Nov 2017 13:57:43 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_4.txt Politická ekonomie – 2017/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_4.txt Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Pavla Vozárová VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA DODAVATELSKÉ VZTAHY A POSTAVENÍ DOMÁCÍCH VÝROBCŮ MEZIPRODUKTŮ Jan Vlachý Analýza daňových systémů středoevropských zemí pomocí statistické simulace Ondřej Čížek Reakční funkce Evropské centrální banky Danuše Nerudová, Veronika Solilová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Marek Litzman Panelový regresní model: nástroj pro odhad obvyklé rentability tržeb pro účely převodních cen v kontextu malých a středních podniků Petr Špecián Ekonomická analýza referenda Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Jak může zahraniční migrace ovlivnit vývoj počtu a věkové struktury obyvatelstva České republiky? Adam Čabla, Ivana Malá Využití metod analýzy přežití pro modelování doby nezaměstnanosti v České republice Luboš Smrčka Příspěvek k diskusi o aplikaci ekonomie v právu Wed, 23 Aug 2017 08:17:24 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_3.txt Politická ekonomie – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicka_ekonomie_2017_3.txt Zbyněk Revenda Peníze v bankovním systému – analýza bilancí centrálních bank Luboš Smrčka, Dagmar Čámská, Markéta Arltová, Jan Plaček Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly Lenka Maličká Determinanty zadĺženosti miestnych samospráv Slovenskej republiky Pavla Chmelová, Vladimír Štípek Lucia Bartůsková Podpora pracovní aktivity matek s dětmi do tří let Lukáš Kovanda, Martin Komrska Deflace, odklad spotřeby a hospodářské krize: rétorika centrálních bank vs. ekonomická literatura Pavel Sirůček Nositelé nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2016 Jitka Špeciánová Základní nepodmíněný příjem – oprávněnost a realizace (recenze Raventós: Materiální podmínky svobody) Marek Loužek, Hana Lipovská Volání po zdanění bohatých (recenze Thomas Piketty: Kapitál v 21. století) Wed, 23 Aug 2017 08:16:35 +0200