SVI: Obsahy časopisů – Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Uveřejňuje aktuální statě v oblasti vnitrostátního, komunitárního i mezinárodního práva, filozofie, politické vědy a dalších, s právem souvisejících vědních oborů. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=9 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_5.txt Právník – 2018/5 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_5.txt Spotřebitelské modely v evropském a českém právu s ohledem na smluvněprávní spory Rita Simon Interpretace základních práv v Rakousku Michael Potacs Základné právo na štátne občianstvo podľa ústavného súdu Slovenskej republiky Ján Drgonec Nové formy občianskej neposlušnosti v kyberpriestore Rudolf Kasinec – Ján Šurkala Wed, 16 May 2018 13:57:19 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_4.txt Právník – 2018/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_4.txt Role soudu v právním státě a funkce judikatury (František Vážný st. 150 let) K osobnosti Františka Vážného Postavení Nejvyššího soudu v právním státě a jeho role při sjednocování judikatury ŠÁMAL, Pavel Soudcovské dotváření pravidel dělení důkazního břemena LAVICKÝ, Petr Tvorba a publikace judikatury KRÁLÍK, Lukáš Role soudů při dotváření správního práva MATES, Pavel Nad koncepcí dovolání v civilních věcech DVOŘÁK, Bohumil Mors venit velociter</h3> Za Sentou Radvanovou Životní jubileum profesorky Winterové Macháček Michal. Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017, 632 s. TOMÁŠEK, Michal Z vědeckého života Zpráva z 34. zasedání Pracovní skupiny III Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo SVOBODA, Ondřej Zpráva z konference „Zajištění a posílení právního postavení v právu obchodních korporací a tuzemských a mezinárodních podnikatelských vztazích“ FLÍDR, Jan Mon, 16 Apr 2018 09:05:44 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_3.txt Právník – 2018/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_3.txt Veronika Bílková: Urážka hlavy státu jako trestný čin? — s. 169–186 Libor Havelka: Důsledky a limity harmonizace vnitrostátních trestních sankcí prostřednictvím unijního práva: příklad ochrany finančních zájmů Evropské unie — s. 187–199 Vojtěch Belling: Výjimečný stav a hranice právního státu — s. 200–220 David Müller – Ondřej Svoboda: Právní aspekty investiční politiky Evropské unie — s. 221–235 Martin Dostál: Ústavní specifika dvou posledních nominací k Nejvyššímu soudu Spojených států — s. 236–250 Diskuse Marek Zukal: Opravné prostředky v novém civilním procesu de lege ferenda — s. 251–260 Recenze Jan Kysela: Brunclík Miloš – Kubát Michal. Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. 2017 — s. 261–263 Jiří Mulák: Jelínek Jiří a kolektiv. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. 2016 — s. 263–266 Z vědeckého života Laura Rózenfeldová: Správa o konaní VII. ročníka Medzinárodného sympózia Právo – obchod – ekonomika — s. 267–268 Petr Tomášek: Principy soukromého práva a jejich vyjádření a nalézání v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém. Zpráva z kolokvia Fri, 23 Mar 2018 06:55:27 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_2.txt Právník – 2018/2 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_2.txt Stati Jan Malíř: Actes de gouvernement v soudobém francouzském právu: kompromis mezi soudním přezkumem a politikou — s. 89–114 Magdaléna Svobodová: Přímý účinek vnějších smluv v konfrontaci s přímým účinkem směrnic EU z pohledu jednotlivce — s. 115–130 Lukáš Králík: Publikace judikatury v USA — s. 131–142 Diskuse Pavel Svoboda: Má EU pravomoci k dosažení cíle sociálně-tržního hospodářství? — s. 143–157 Recenze Alena Winterová: Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých (z rodinných materiálů sestavil JUDr. Jan Kotous). 2017 — s. 158–159 Z vědeckého života František Bonk – Jozef Sábo: Správa z I. slovensko-českých dní daňového práva, organizovaných Katedrou finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému: „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam“ — s. 160–162 Michal Urban: Polsko jako pozitivní právní inspirace. Zpráva z právnické konference “20 years of Academic Legal Clinics in Poland – achievements, future goals and development opportunities”. Jagellonská univerzita, Krakov — s. 162–164 Martin Štefko: Mezinárodní konference Pracovní právo Třešť 2017 — s. 164–166 Mon, 26 Feb 2018 13:02:36 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_1.txt Právník – 2018/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_1.txt Veronika Svoboda: Okolnosti a techniky vzniku a změn ústav se zvláštním zřetelem ke vzniku Ústavy České republiky — s. 1–13 Veronika Kleňová: Odkladacia podmienka (condicio suspensiva) a počiatočná lehota (dies a quo) v závete podľa občanského zákoníka č. 89/2012 Sb. — s. 14–30 Martin Hapla: Lidská práva a základní potřeby — s. 31–49 Diskuse Pavel Dufek: Lidská práva, ideologie a veřejné ospravedlnění: co obnáší brát pluralismus vážně — s. 50–70 Recenze Nicole Jančová: Gerbay Rémy. The Functions of Arbitral Institutions. 2016 — s. 71–76 Zdeněk Červínek: Evans David – Gruba Paul – Zobel Justin. How to Write a Better Thesis. 2014 — s. 76–80 Šárka Dušková: Draghici Carmen. The legitimacy of family rights in Strasbourg case law. Living instrument or extinguished sovereignity? 2017 — s. 80–82 Z vědeckého života Sandra Brožová: Konference k 20. výročí Úmluvy o biomedicíně zdůraznila její význam a nastínila výzvy budoucího vývoje Wed, 24 Jan 2018 14:09:48 +0100