SVI: Obsahy časopisů – Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Uveřejňuje aktuální statě v oblasti vnitrostátního, komunitárního i mezinárodního práva, filozofie, politické vědy a dalších, s právem souvisejících vědních oborů. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=9 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_7.txt Právník – 2017/7 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_7.txt KUKLÍK, Jan: K 140. výročí narození profesora JUDr. Jana Krčmáře s. 569–586 The 140th Anniversary of the Birth of Professor JUDr. Jan Krčmář TELEC, Ivo: Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění s. 587–602 Social Law and Public Health Insurance HALÁSZ, Ivan: Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918 (Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor) s. 603–618 Creation of the Slovak Legal Infrastructure after 1918 (Contribution to the 100th Anniversary of the Slovak Journal Právny obzor) HANYCH, Monika – HARAŠTA, Jakub: Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování s. 619–634 Case Law References and Using Citation Analysis to Enhance Transparency of Jurisprudence MORS VENIT VELOCITER Zemřel JUDr. Karel Čermák st. / JUDr. Karel Čermák senior Passed Away s. 635 RECENZE / REVIEWS BEZOUŠKOVÁ, Lenka: Tomášek Michal. Právní systémy Dálného východu I. 2016 s. 636–637 MADEJ, Martin: Smet Stijn. Resolving Conflicts between Human Rights: The Judge’s Dilemma. 2017 s. 638–640 Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS HOBZA, Martin: Jedna monografie, dvě ocenění a tři překvapení s. 641 MULÁK, Jiří: Zpráva zmezinárodní vědecké konference „Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob – pět let poté“ s. 642–644 Mon, 24 Jul 2017 10:31:20 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_6.txt Právník – 2017/6 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_6.txt ŠEJVL, Michal: Lidská práva jako diskursivní pojem s. 473–500 BERAN, Karel: Osoba jako „bod přičitatelnosti“ s. 501–522 BEZOUŠKOVÁ, Lenka: Zákazy niqábu v Egyptě aneb když světský soud interpretuje islámské právo s. 523–537 KOSINKA, Jan Petr: Metafyzické příčiny krize moderního státu s. 538–557 RECENZE / REVIEWS KYSELA, Jan: Hapla Martin: Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. s. 558–560 EMMERT, František: Tauchen Jaromír. Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). 2016 s. 560–562 HANYCH, Monika: Rolph David – Vitins Matt – Bannister Judith – Daniel Joyce. Media Law: cases, materials and commentary. s. 562–566 Mon, 12 Jun 2017 12:13:29 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_5.txt Právník – 2017/5 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_5.txt VOJÁČEK, Ladislav: Panovnice na rozhraní epoch a cesta k modernímu státu a právnímu řádu (Před třemi sty lety se narodila Marie Terezie) s. 369–395 KRAMER, Ernst A.: Základní problémy právní recepce s. 396–415 ŠEJVL, Michal: Přirozená subjektivní práva mezi středověkem a novověkem s. 416–452 KOUDELKA, Zdeněk: Kategorizace zákonů a volební zákon s. 453–461 BLAHOŽ, Josef: Müllerová Hana – Černý David – Doležal Adam a kol. Kapitoly o právech zvířat. My a oni z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. 2016 s. 462–466 Kysela, Jan: Mucha Ivan. Proměny práva a společnosti. 2015 s. 467–469 Fri, 02 Jun 2017 08:52:07 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_4.txt Právník – 2017/4 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_4.txt TOMÁŠEK, Michal: Jedna země – dva systémy výkladu s. 273–285 SALÁK, Pavel jr.: Návrat vojenského testamentu s. 286–300 KUBINCOVÁ, Soňa: Historické aspekty a smerovanie finančného práva v SR s. 301–320 NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Alžbeta: Vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi „třetího“ Ústavního soudu s. 321–337 STEUER, Max: Kto a ako vyberá strážcov? Legitimita výberu sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v komparatívnej perspektíve s. 338–356 RECENZE / REVIEWS KYSELA, Jan: Van Ooyen Robert Chr. Integration. Die antidemokratische Staatslehre von Rudolf Smend im politischen System der Bundesrepublik. 2014 s. 357–360 ŠTANG, Michal: Olšovská Andrea. Skončenie pracovného pomeru. 2015 s. 360–364 Tue, 09 May 2017 10:39:24 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_3.txt Právník – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_3.txt PAUKNEROVÁ, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé a zamyšlení nad výročím Římských smluv s. 179–191 European Private International Law and Considerations at the Occasion of the Anniversary of European Treaties TÝČ, Vladimír – SEHNÁLEK, David: Mezinárodní smlouva jako možný perspektivní nástroj další evropské integrace s. 192–212 International Treaty as a Potential and Perspective Mechanism of European Integration KŘEPELKA, Filip: Nahrazování směrnic nařízeními (důvody, skutečnost, možnosti) s. 213–234 Substitution of Directives with Regulations (Reasons, Reality, Possibilities) BARANÍK, Kamil: Demokracia a jej budúcnosť v Európskej únii s. 235–256 Democracy and its Future in European Union INFORMACE / INFORMATION Prof. Boguszak oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy s. 257 JUBILEUM/ JUBILEE Profesorka Hrušáková jubiluje s. 258–259 RECENZE / REVIEW KOMENDOVÁ, Jana: Numhauser-Henning Ann – Rönnmar Mia (eds). Age Discrimination and Labour Law: Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond. 2015 s. 260–262 Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS GALOVCOVÁ, Ingrid: „Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam“ – zpráva z konference s. 263–264 FLÍDR, Jan – LÁLA, Daniel– TOMÁŠEK, Petr: Zpráva z konference „Odpovědnostní vztahy v právu obchodních korporací“ s. 264–269 Tue, 18 Apr 2017 14:17:39 +0200