> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 3/2011

Záznam přidán/aktualizován: 6. prosince 2011 v 09.42 hod.

OBSAH

Danové příjmy obecních rozpočtů (JUDr. Mgr. Taťána Špírková)...................................................................... 3

Úpadek ve vyhraněné poloze jeho vzniku a způsobu řešení zadlužení mimosoudní cestou

(Ing. Erich Deutsch)...................................................................................................................................... 9

Zdaňování příjmu profesionálních sportovců ze sportovní činnosti (Mgr. Roman Vybíral).............................. 17

Jak vysoké je zdanění u benzínu v EU? (Petr Gola) ...................................................................................... 22

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 24

Sbírka rozhodnutí ve věcech daňových....................................................................................................... 28

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz