> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 17. dubna 2012 v 14.20 hod.

4 Testing the Predicative Ability of the Tax Progressiveness Indices

Testování vypovídací schopnosti ukazatelů daňové progresivity Václav Friedrich, Kateřina Maková, Jan Široký

17 Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu

Evaluation of the Absorption Intensity of the Entrepreneurial Support in the Regions Funded Intensely by the Government Kateřina Felixova

mika a management

ss Administration and Management

28 A Multi-Objective Decision Support System for Project Selection with an Application for the Tunisian Textile Industry

Vícekriteriální podpůrný rozhodovací systém pro výběr projektů s aplikací na tuniský textilní průmysl

Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas

44 Štruktúra nákladov kvality a citlivosť podnikov na výkyvy ekonomiky

Quality Costs Structure and Company Sensitivity to Fluctuation of Economy Martin Mizla, Patrycja Pudlo

57 I Hexagonal Stellar Model of CRM - Key Elements Influencing the CRM Building

Šesťhranný hviezdicový model CRM - kľúčové prvky ovplyvňujúce

budovanie CRM

Milan Kubína, Viliam Lendel

73 Maticové modely na meranie výkonnosti produkčných systémov

Matrix Models for Production Systems Efficiency's Measurement Michal Grell, Eduard Hyránek

89 Determinanty kapitálové struktury českých podniků

Determinants of Capital Structure within Czech Companies Pavlína Prášilová

105 Antecedents and Outcomes of Perceived Service Value: Evidence from Slovenia

Předchůdci a výstupy vnímané hodnoty služeb: studie ze Slovinska Aleksandra Pisnik Korda, Boris Snoj, Vesna Žabka r

116 j Facebook Advertising and its Efficiency on the Slovak Market

Reklama na Facebooku a jej efektívnosť na slovenskom trhu Martin Vejačka

Informační management

Information Management

128 Identification of Data Content Based on Measurement of Quality of Performance

Identifikace datového obsahu na základě měření kvality výkonu Stanislava Simonová

Různé

139 Recenze knih

Book Review

139 Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií

(Jaroslav Belas a kolektív) Jaroslav Slepecký

140 Vybrané teorie ekonomického růstu

(Iva Nedomlelová) Milan Šikula

141 | Internacionalizácia podnikateľskej činnosti malých

a stredných podnikov vo vybranom samosprávnom kraji

(Ladislav Mura) Alena Pauličková

142 Pokyny pro přispěvatele

Notices and Instructions for the Authors of the Articles

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz