> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 2/2012

Záznam přidán/aktualizován: 15. srpna 2012 v 12.56 hod.

Statistika č. 1/2009

Obsah

STATĚ

Richard Laux, Richard Alldritt: Trends in User Needs...................... 1

Pilar Martín-Guzmán, Maria Gil: Official statistics for measuring well-being

at national and regional level in EU: Some comments from users.................... 13

Slavoj Czesaný, Zdenka Jeřábkova: Metoda konstrukce kompozitních indikátorů

hospodářského cyklu pro českou ekonomiku.......................... 21

ANALÝZY

Diana Bílková: Paretovo rozdělení a vývoj mzdových rozdělení v České

republice v letech 2001-2006............................ 32

KONZULTACE

Jaroslav Novák: Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (4. část - OSVČ a jiné sociálně-ekonomické skupiny v tvorbě a užití hodnot) ....... 53

Iva Pecáková: Kategoriální vysvětlující proměnné v lineárním modelu........ 72

INFORMACE

Petra Kuncová: Nabízí ČSÚ svým uživatelům to, co opravdu potřebují?....... 81

Marek Řezanka: Work Session on Gender Statistics ..................... 87

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky........................... 91

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz