> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 1/2014

Záznam přidán/aktualizován: 12. května 2014 v 12.41 hod.

Podmínky zdaňování neziskových organizací v Izraeli a v České republice (JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.) ... 4

Institut ručení v daňové legislativě (JUDr. Michael Kohajda Ph.D., Tomáš Sejkora)............................................ 8

Investiční zprostředkovatel v kontextu práva kapitálového trhu a tržní (Mgr. Martin Hobza)........................... 13

Ústavní požadavek zákonnosti daně v českém právním řádu (Mgr. Viktor Smejkal Ph.D.)............................... 18

Evropský systém pojištění vkladů (Vít Kropjok).............................................................................................. 36

Judikatura Evropského soudního dvora (Mgr. Viktor Smejkal Ph.D.)............................................................... 41

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz