> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 1/2015

Záznam přidán/aktualizován: 6. května 2015 v 12.11 hod.

Ústavní základy daní, poplatku a jiných obdobných peněžitých plnění (doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.).......... 4

Problematika zdaňování cigaret v České republice: vývoj a faktory ovlivňující výši daně

(prof. Ing. Jan Široký, CSc, Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.).................................................................. 10

Zdanění alkoholu a alkoholických výrobku (Mgr. Petra Snopková)................................................................. 15

Svěřenské fondy jako fondy investiční - Díl II. (Mgr. Martin Hobza, Mgr. Tomáš Sejkora)............................... 20

Zneužití práva v daňovém právu v unijní judikatuře (Veronika Zachová)....................................................... 26

Judikatura Evropského soudního dvora (JUDr. Viktor Smejkal, Ph.D.)............................................................. 33

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz