> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 2/2016

Záznam přidán/aktualizován: 27. července 2016 v 13.06 hod.

Problematika pozastavení obchodování s investičním nástrojem a jeho vyloučení z obchodování

na regulovaném trhu podle MiFID II (Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec) .................................................................4

Finančná asistencia banky podľa slovenského zákona o bankách

(podstata a interpretácia normatívneho zákazu) (Doc. JUDr. Ľubomír Čunderíík, PhD.).................................. 11

Několik poznámek k financování územních samosprávných celků z prostředků Evropské unie

(JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.) ..................................................................................................................... 15

Spojení osob jako podmínka členství ve skupině u daně z přidané hodnoty (Zuzana Kořínková) ...................20

Abuse of Rights in Relation to VAT (JUDr. Tomáš Sejkora, Mgr. Ivo Smrž)..................................................... 25

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz