> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 3/2016

Záznam přidán/aktualizován: 15. listopadu 2016 v 12.57 hod.

Ke kodifikaci daňového práva (doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.) ........................................................................4

Znovuzavedení trestnosti přípravy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

(Jiří St rat it) ....................................................................................................................................................9

Organizační uspořádání dohledu nad finančním trhem v Belgii (doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.)............. 15

The Banking Sector in Portugal and in the Czech Republic: what good comes from the Banking Union

(Filipe Maia Alexandre) ............................................................................................................................... 19

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act v the Bank Recovery

and Resolution Directive (Mgr. Vít Kropjok) ................................................................................................. 28

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz