> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 10.17 hod.

Padesátiny Evropské unie (Ing. Josef Čížek)..........................................................................3

Životní pojištění prochází kolísavým vývojem, předpoklady pro další růst trvají

(doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.)...................................4

Programové prohlášení vlády (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)..............................................6

Srovnání nových zákonů regulujících zprostředkování pojištění v ČR a SR

(Mgr. Pavel Hellebrand)........................................................................................................7

Katastrofy a světové pojišťovnictví v roce 2006 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)............9

Motoristické aktuality: K některým úskalím postupů při řešení dopravních nehod

(JUDr. Tomáš Beran)..........................................................................................................10

Evropský parlament schválil směrnici o službách na vnitřním trhu (JČ)..........................1 ]

Problematika živelního pojištění v České republice (Ing. Jiří Janata, CSc.).....................13

Zhodnocení investičního životního pojištění (Jindřich Skrip)............................................14

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................15

Informace ze semináře „Pojištění v zemědělství" (Ing. Zdeněk Veiner).............................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Ještě jednou k problematice dokládání ušlého zisku

(JUDr. Jaroslava Sulcová)...................................................................................................18

Personálie (va).......................................................................................................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Zdenka Braunerová (Josef Hrubeš)...............19

CONTENTS

50th Anniversary of the European Union (Josef Čížek)

Life assurance is experiencing variable development, though, further growth

expectations remain (Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel) Government statement policy (Jaroslav Mesršmíd) Comparison of new legal provisions concerning intermediate trade of insurance

in the Czech Republic and in Slovakia (Pavel Hellebrand) Catastrophes and insurance industry in the world in year 2006 (Eva Ducháčková) News for motorists: Some difficulties concerning procedures of traffic accidents' handling

(Tomáš Beran) Directive on services in the internal market has been adopted by European Parliament (JČ) Insurance against natural hazards in the Czech Republic (Jiří Janata) Appreciation of variable life insurance (Jindřich Skrip) INFO from the European Union (Josef Čížek)

"Insurance in Agriculture" - Information from a seminar (Zdeněk Veiner) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Once again about providing of supporting documents

concerning loss of profit (Jaroslava Šulcova) Personal data (va) Pieces of art in insurance companies' collections: Zdenka Braunerová (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz