> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 10.25 hod.

K problematice asistenčních služeb a finančně zainteresovaných policistů

(Eva Trojanová)...................................................................................................................3

Vrací se českému pojistnému trhu rychlejší dynamika?

(doc. Ing. Eva Ducháčková,CSc, prof. Ing. Jaroslav Daňhel,CSc.)...................................4

Správní delikty podle vládního návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti

z provozu vozidla (JUDr. Jan Knězínek)...............................................................................5

Proč potřebujeme Solvency II? (Ing. Vladimír Pulchart)....................................................8

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................8

Trh pojištění odpovědnosti za škodu v letech 2005-2006 (Ing. Václav Zikán)...................9

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)........................................................................... 11

Stát a jeho úloha v pojišťovnictví (Ing. Václav Křivohlávek, CSc.)................................... 12

Silnice v Česku jsou šesté nejnebezpečnější v Evropě (va).............................................. 14

Teroristické rizika a opatrenia štátu pri ich krytí (2. část)

(prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., Ing. Peter Marko)...................................................... 15

Motoristické aktuality: „Osoba blízká" a firemní auto (JUDr. Tomáš Beran)................. 16

Pojistné podvody v praxi: Fingovaná nehoda (il)............................................................. 16

Inzerce.................................................................................................................................. 17

Telegraficky (Eva Trojanová).............................................................................................. 17

Výkaznictví pojišťoven - nejistoty přetrvávají (la).......................................................... 18

Praxe, Spory, Stanoviska: Spory z pojištění (K věcné příslušnosti soudů ve světle

nejnovějšího judikátu) (JUDr. Vlasta Miklušáková)........................................................ 18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: František Bílek (Josef Hrubeš)..................... 19

CONTENTS

Assistance services and policemen financially involved (Eva Trojanová) Is the Czech insurance market getting back its faster dynamic?

(Eva Ducháčková, Jaroslav Danhel) Administrative delinquency according to the amendment to the act on motor

third party liability as presented by the government (Jan Knězínek) Why do we need Solvency II? (Vladimir Pulchart) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) Loss liability insurance market in years 2005-2006 (Václav Zikán) INFO from the European Union (Josef Čížek)

Government and its role in the insurance industry (Václav Křivohlávek) Czech roads are the 6lh most dangerous in Europe (va) Terrorist risks and measures taken to cover these risks by the government - Part 2

(Anna Majtánová, Peter Marko) „Immediate related person" and a company car (Tomáš Beran) Insurance fraud in practice: A simulated accident (il) Advertisements By wire (Eva Trojanová)

Insurance companies',rendering of accounts - Uncertainty remains (la) Practice, Disputes, Standpoints: Disputes on insurance (courts subject-matter

venue according to the newest practice of the courts) (Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies', collections: František Bflek (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz