> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 10.27 hod.

10 let od povodně na Moravě (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...............................................3

Probiematika živelních pohrom (Ing. František Kalouda, CSc, MBA, Ing. Jan Krajíček)......5

Teroristické riziká a opatrenia štátu pri ich krytí (1. část)

(prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., Ing. Peter Marko)..........................................................6

Vývojový trend trestných činů pojistných podvodů (JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)...........8

Motoristické aktuality: Dopravní nehoda na čerpací stanici (JUDr. Tomáš Beran)............9

Konference Benfield: Důsledky výskytu orkánu Kyrill (Lukáš Čížek).................................10

Hurikán Katrina - největší pojištěná škoda současnosti (Ing. Jiří Janata, CSc.).............11

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................12

Personálie (Tisková zpráva ING pojišťovny, a. s.)..................................................................12

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................13

Mladí lidé si uvědomují zodpovědnost za zajištění svého důstojného stáří

(Mgr. Marek Zeman)...........................................................................................................14

7. ročník odborných konferencí INSERVIS (AD)..............................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................16

Služba SOLVIT slaví 5 let své existence (číž)......................................................................16

Fúze a akvizice v pojišťovnictví (La)....................................................................................17

Inzerce....................................................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Míra účasti na vzniklé škodě a její určení

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................18

Aktuality ze zahraničí...........................................................................................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Mikoláš Aleš (Josef Hrubeš)...........................19

CONTENTS

Ten years upon floods in Moravia (Jaroslav Mesršmíd)

Natural disasters (František Kalouda, Jan Krajíček)

Terrorist risks and measures taken to cover these risks by the government - Part 1

(Anna Majtánová, Peter Marko) Development trend of insurance fraud criminality (Vlastimil Pršal) News for motorists: Traffic accident at a petrol station (Tomáš Beran) Benfield Conference: The Kyrill hurricane effects (Lukáš Čížek) Katrina Hurricane - The biggest insured loss of today (Jiří Janata) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) Personnel Issues

INFO from the European Union (Josef Čížek) Young people are aware of their responsibility for ensuring their dignified

old age (Marek Zeman) 7lh Annual INSERVIS Professional Conference (Eva Trojanová) Corporate merger and acquisition in the insurance industry (La) Advertising

By wire (Eva Trojanová) Solvit celebrates its 5 anniversary (číž) Practice, Disputes, Standpoints: Measure of contribution of loss incurred

and its determination (Jaroslava Sulcová) News from abroad (La) Pieces of art in insurance companies' collections: Mikoláš Aleš (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz