> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 10.38 hod.

Tři roky v prezidiálním výboru CEA byly pro mě neocenitelnou zkušeností,

uvedl v rozhovoru pro Pojistný obzor Ing. Vladimír Mráz (Eva Trojanová).......................3

Info ze shromáždění členů ČAP (va).....................................................................................4

Jak se promítne reforma veřejných financí do zdanění pojišťoven? (Jana Antošová)..........5

Z nových právních předpisů (JUDi: Jiřina Kotrbatá) ...........................................................5

Otazníky nad návrhem zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy

z pohledu pojištění (Ing. Václav Zikán)...............................................................................6

Motoristické aktuality: Nároky nehrozené z povinného ručení, přímé uplatnění

náhrady škody proti viníkovi nehody (JUDr. Tomáš Beran)................................................7

Zjišťování příčin požárů a pojistné podvody související se žhářstvím (1 .část)

(JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)..............................................................................................8

Do Prahy se vrací Kronika svatého Václava z r. 1585 (eva)...................................................9

Kapitál zajišťoven z Bermud stále v pohybu (Lukáš Čížek)...............................................10

Aktuality ze zahraničí (La)...................................................................................................10

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................11

Risk management - vývojové dimenze (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)..............................12

Výhody flotilového pojištění pro leasingové společnosti i jejich klienty

(Ing. Václav Runštuk)..........................................................................................................13

Neživotní pojištění v Litvě (La)............................................................................................14

Zásady britské penzijní reformy (mir)................................................................................14

Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice přímého nároku poškozeného vůči pojistiteli

ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového

vozidla podle vyhl. č. 492/1991 Sb. (l.část) (JUDr. Vlasta Miklušáková)..........................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................16

Pojistný trh Latinské Ameriky (mir)...................................................................................18

Škody z globálních katastrof byly v roce 2006 nižší (La)...................................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Václav Jansa (Josef Hrubeš)...........................19

CONTENTS

Three years in the CEA Presidential Council have been an invaluable experience,

said the Vice-President Mr. Vladimir Mráz in an interview for insurance Review

(Eva Trojanová) Info from ČAP assembly of members (va) How is the reform of public finance going to reflect into the taxation of insurance

companies? (Jana Antošová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Question marks concerning bill on prevention and remedy of harm to the environment

in view of the insurance (Václav Zikán) News for motorists: Claims not paid from the motor TPL insurance, direct demand

for compensation from the offender of accident (Tomáš Beran) Searching for causes of fires and insurance frauds connected with fire raising

-Part 1 (Vlastimil Pršal) The Chronicle of St. Wenceslas dated 1585 is coming back to Prague (Eva Trojanová) Bermuda reinsurance companies, capital still on move (Lukáš Čížek) News from abroad (La)

INFO from the European Union: (Ing. Josef Čížek) Risk management - dimensions of development (Vladimir Pulchart) Advantages of fleet insurance for leasing companies and their clients (Václav Runštuk) Non-life insurance in Lithuania (La) Practice, Disputes, Standpoints: What information is included in the essential

documents concerning loss of profit (Vlasta Miklušáková) By wire (Eva Trojanová) Pieces of art in insurance companies, collections: Václav Jansa (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz