> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 10.39 hod.

Nahlédnutí do světového pojišťovnictví (íng. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)..............................3

Závěry výzkumu z oblasti životního pojištění (ČAP)...........................................................5

K problematike poistenia pohľadávok

(Ing. Barbora Drugdová PhD., Ing. Peter Marko)...............................................................6

Spolupráce CAP a Deloitte na projektu Solventnost II (RNDr. Jiří Fialka, Ph.D.)............8

Motoristické aktuality: Náhrada škody na zdraví z tzv. povinného ručení

(JUDr. Tomáš Beran)............................................................................................................9

Obnova zajištění na rok 2007 (La )......................................................................................10

Aktuality ze zahraničí (La)...................................................................................................10

Škody po orkánu Kyrill (Va).................................................................................................10

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................11

Zamyšlení nad zajištěním (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...................................................12

Sternova zpráva o ekonomii klimatických změn (La.).......................................................12

Základní charakteristiky pojištění technických rizik (Ing. Jiří Janata, CSc.)..................13

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá) .........................................................14

Praxe, Spory, Stanoviska: Jaké informace obsahují základní doklady k ušlému zisku

(JUDr. Jaroslava Sulcová)...................................................................................................15

Asociace českých pojišťovacích makléřů vyhlásila

7. ročník ankety Pojišťovna roku.........................................................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................16

Personálie (va).......................................................................................................................17

Inzerce....................................................................................................................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Jakub Schikaneder (Josef H rubeš).................19

CONTENTS

Insight into the World insurance industry (Jaroslav Mesršmíd)

Results of survey on life assurance (ČAP)

Insurance of outstandings (Barbora Drugdová, Peter Marko)

Solvency II - Cooperation of ČAP and Deloitte (Jiří Fialka )

News for motorists: Indemnity for damage to health from the motor TPL insurance

(Tomáš Beran) Reinsurance renewal for year 2007 (La) SCOR goes after Converium (La) Losses left behind the Kyrill hurricane (va) INFO from the European Union (Josef Čížek) Reinsurance - Thoughts (Vladimir Pulchart) Stein's report on economics of climate changes (La) Basic features of engineering insurance (Jiří Janata) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Practice, Disputes, Standpoints: What information is included in the documentation

concerning loss of income? (Jaroslava Sulcová) Association of Czech Insurance Brokers announced the 7"' Annual Survey - Insurance

Company of the Year By wire (Eva Trojanová) Personal Data Advertisements Pieces of art in insurance companies' collections: Jakub Schikaneder (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz