> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2020

Záznam přidán/aktualizován: 15. února 2021 v 14.23 hod.

Interview

Jakub Strnad: Větší problém je v našich hlavách

a stereotypech myšlení než v regulaci 4

Na aktuální téma

Digitální příležitosti a rok 2020 7

Legislativa a právo

Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury 10

Role distributorů pojištění v globálním AML systému 12

Hromadné žaloby – situace v Evropě a ČR 16

Úmrtí pojištěného a pojistníka v pojištění majetku 22

Řízení externí distribuční sítě 28

Co čeká pojistný trh v roce 2020? 38

Novinky z legislativy 39

Ekonomické informace

Statistika pojistného podvodu za rok 2019 40

Vývoj pojistného trhu v roce 2019

a živelní škody v 1. čtvrtletí 2020 42

Pojistné spektrum

Pojištění v pravidlech INCOTERMS 2020 45

Ze světa

Ničivé požáry v Austrálii a role pojišťovnictví 48

Personální změny 51

Retrovize 52

Insurance Digest 56

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz