> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2020

Záznam přidán/aktualizován: 15. února 2021 v 14.24 hod.

Interview

Martin Diviš: Pojišťovny jsou klientům

blíž než dříve 4

Na aktuální téma

Je promlčení fér? 7

Legislativa a právo

Rozhodování o nemajetkové újmě v adhezním

řízení a doporučení pro pojistitele 12

Tak jde čas s GDPR 16

Novinky z legislativy 20

Ekonomické informace

Hodnocení vývoje pojistného trhu

v roce 2019 21

Pojistné spektrum

Stručný úvod do budování zabezpečených

informačních systémů 26

Letecká rizika a provozní rozhodování

v souvislosti s COVID-19 32

Ze světa

Prevence povodní je stále aktuální 34

Z domova

Bleskové povodně: Jak snížit rizika 38

Personální změny 43

Retrovize 44

Insurance Digest 47

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz