> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 1/2022

Záznam přidán/aktualizován: 26. ledna 2023 v 09.28 hod.

Zaměstnanecké opční plány u společnosti s ručením omezeným a jejich alternativy

v České republice - Část I (Mgr. Tomáš Bachtík, JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.)..................................................4

Novinky v přechodu družstevního podílu v insolvenci (Bc. Petr Janša, MBA)...................................................16

Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (JUDr. Taiána Zeienská, Ph.D.)..........................18

Aplikace pro naplněni požadavků vyplývajících z AMI zákona

(Be. Mgr. Katarína Kolbenhayerová, íng. JUDr. Marek Bočánek, LL.M.) ........................................................ 24

Problematické aspekty aplikace testu nadměrných výpůjčních výdajů v praxi (Mgr. Gabriela Jansová)...........28

Zdanění technických rezerv pojišťoven a nález Ústavního soudu PI. ÚS 87/20

(JUDr PhDr. Alexander Kult, JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.)..............................................................................32

Možnosti výstavby a nakládání s bytovým fondem z pohledu hospodařících veřejných entit

(doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.) ............................................................................................................ 41

Vliv principů ESG na poskytování finančních služeb a informační povinnosti (Mgr. Martin Hanuš, LL.M) ......46

Úrok z daňového odpočtu aneb překvapivost judikatury Nejvyššího správního soudu (Mgr. Tereza Sládková) ... 54

Crowdíunding v kontextu nové unijní regulace (Ing. Mgr. Kateřina Joklíková)................................................61

Otevřené bankovnictví a vývoj regulace v oblasti platebních služeb (Ing. Mgr. Ondřej Selucký) .....................75

Selhání banky a ochrana finanční stability (Ing. Tomáš Pokorný) .................................................................. 83

Financial services in the light of recent events (Mgr. Jiří Stratil) ....................................................................89

Legal Issues of Stablecoins (Mgr. Jiří Moravec, J. D., doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.)............................... 93

Acquisition financing in the Czech Republic - loan and its security (Mgr. Matěj Korger) ............................... 99

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz