> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. února 2009 v 14.54 hod.

Pojistný trh České republiky (Z Výroční zprávy ČAP 2005).................................................3

K využití interních modelů v procesu ERM (Ing. Vladimír Pulchart, MBA).......................5

Benfield představil aktuální trendy v zajištění (Lukáš Čížek)..............................................6

Pojištění odpovědnosti za škodu v ČR v letech 2004/2005 (Ing. Václav Zikán)...................7

Pojištění motorových vozidel: Tarif typu PAYD (Pay-As-You-Drive) (Marcela Kobíková).....8

Motoristické aktuality: Nově i při vyřazování vozidel z registru (JUDr. Pavel Busta).......10

Jistota smluvních vztahů (pul).............................................................................................11

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................12

Šance a rizika pro pojišťovny (Uwe Schindler)....................................................................13

Veřejné slyšení- Solvency II (Ing. Monika Jurášová).........................................................14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................15

Tempo výdajů českých domácností na pojistnou ochranu se snižuje - Ad Pojistný

obzor č. 8/2006 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, spory, názory, stanoviska: Ještě k odškodnění pozůstalých v občanském právu

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................18

Aktuality ze zahraničí (La)...................................................................................................18

Velké škody: Stavební havárie ve Vodičkově ulici (Josef Hrabeš)........................................19

CONTENTS

Insurance market in the Czech Republic (From ČAP Annual Report 2005)

As to utilization of internal models in the ERM process (Vladimir Pit/chart)

Benfield presented actual trends in the reinsurance business (Lukáš Čížek)

Loss liability insurance in the Czech Republic in years 2004-2005 (Václav Zikán)

Motor insurance: PAYD (= Pay-As-You-Drive) type of tariff (Marcela Kobíková)

News regarding withdrawal from the register of vehicles (Pavel Busta)

Certainty of a contractual relation (pul)

INFO from the European Union (Josef Čížek)

Prospects and risks of insurance companies (Uwe Schindler)

Public hearing - Solvency II (Monika Jurášová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Pace of Czech homes' expenditures on insurance coverage is decreasing

(See Insurance Review No. 8/2006) (Jaroslav Mesršmíd) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Furthermore about survivors' indemnity according

the civil law (Vlasta Miklušáková) News from abroad (La) Big losses: Construction accident in Vodičkova Street (Josef Hrabeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz