> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 11/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. února 2009 v 14.55 hod.

Pojistné podvody neznají hranice (Eva Trojanová)...............................................................3

Pojistný podvod - významný prvek provozního rizika pojišťoven (VPU).........................6

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá)...........................................................6

Zprostředkování a poradenství na finančním trhu (ZPFT) (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).... 1

Finanční trh - evropské rozhodovací a řídící struktury (Ing. Monika Jurášová)...............9

Personální změny v pojišťovnách (cva)...............................................................................10

Aktuality ze zahraničí (La)...................................................................................................11

Motoristické aktuality: Odtah vozidla - co stanoví zákon a jaká je praxe

(JUDr. Tomáš Beran)..........................................................................................................12

Globální rizika mění pojistnou topografii (Ing. Vladimír Pulcharl, MBA)........................13

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................14

Světový pojistný trh v roce 2005 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...................................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, spory, názory, stanoviska: Ztráta na výdělku a zvýšená námaha

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................18

Aktuality ze zahraničí (La)...................................................................................................18

Velké škody: PoničeníWimmerovy kašny (Josef Hrabeš)....................................................19

CONTENTS

Insurance frauds know no limits (Eva Trojanová)

Insurance fraud -A significant part of the insurance companies' operational risk (VPU)

From among the new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

Intermediation and counselling services in the financial market (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)

Financial market - European decision-making and managing structures

(Ing. Monika Jurčíková) Personnel changes in insurance companies (eva) News from abroad (La)

News for motorists: Tow away - Rules of law versus practice (JUDr. Tomáš Beran) Global risks change the insurance topography (Ing. Vadimír Pulcharl, MBA) INFO from the European Union (Ing. Josef Čížek) World insurance market in year 2005 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of earnings and an increased endeavour

(JUDr. Jaroslava Sulcová) Big losses: Damage of Wimmer Fountain (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz