> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2023

Záznam přidán/aktualizován: 4. října 2023 v 13.22 hod.

04 INTERVIEW Nový šéf ČPP chce zůstat v digitálním světě osobní

08 L E G I S L AT I VA A P R ÁV O Budoucnost a podoba hromadných žalob v ČR

12 L E G I S L AT I VA A P R ÁV O PanDORA?

16 L E G I S L AT I VA A P R ÁV O Zákaz provizí se nekoná

20 INTERVIEW Regulace pojišťoven je opravdu hodně

23 N O V I N K Y Z R O Z H O D O VA C Í

P R A X E

Body za bolestné

24 E KO N O M I C K É I N F O R M A C E Český pojistný trh v mezinárodním srovnání

27 P O J I S T N É S P E K T R U M Zelená příležitost

30 P O J I S T N É S P E K T R U M Příliš mnoho srn a prasat

34 P O J I S T N É S P E K T R U M VÝZKUM: Čeští řidiči rádi porušují pravidla

36 N A A K T U Á L N Í T É M A Požáry v Česku

38 Z D O M O VA Máte dobře pojištěný dům?

41 INTERVIEW Pandemie nás posunula k západním zemím

44 Z D O M O VA Pojišťovna roku

46 Z E S V Ě TA Ozvěny z Paříže

48 R E T R O V I Z E Prvních 5 let

53 NEKROLOG Zahynuli Vladimír Přikryl a Jana Čechová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz