> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. února 2009 v 14.57 hod.

Věřím, že s ČAP vznikne úzká spolupráce (Rozhovor s K. Gabrhelem, ředitelem

sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ČNB) (Eva Trojanová)....................................3

Tempo výdajů českých domácností na pojistnou ochranu se snižuje (ČSÚ).....................4

Enterprise Risk Management (ERM) (Ing. Vladimír Pulchart)...........................................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................8

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...............................................................................9

Motoristické aktuality: Bude trestné i řízení vozidla v autoškole? (JUDr. Pavel Busta).... 10 Řízení operačních rizik v pojišťovně (Můžeme se poučit v bankovním sektoru?) (pul).... 11 Bezpečnost výtahů určených pro dopravu osob a nákladů na území ČR v roce 2005

(Ing. Jan Dvořák)................................................................................................................13

Životní pojištění v Jižní Africe (Mgr. Miroslav Langhammer)............................................15

Ze zábranné činnosti pojišťoven (va)...................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Transsib Re na českém trhu (va).........................................................................................18

Recenze: Pavel Chován - Poisťovníctvo v kocke (aha).........................................................18

Velké škody: Požáry Staroměstské vodárenské věže (Josef H rubeš)....................................19

CONTENTS

I believe that we will develop close co-operation with the ČAP

(Interview with Mr. Karel Gabrhel, Director of the Czech National Bank' Insurance

Companies Regulation and Supervision Department) (Eva Trojanová) Pace of Czech homes' expenditures on insurance coverage is decreasing (ČSÚ) Enterprise Risk Management (ERM) - Needs and possible conceptions, standards

of implementation (Vladimir Pulchart) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) INFO from the European Union (Josef Čížek)

News for motorists: /*" driving in the driving school going to be punishable? (Pavel Busta) Operation risk management in an insurance company (Can we learn from the banking

industry?) (pul) Safety of elevators for transport of peop.'e or transport of people and freight

in the Czech Republic in year 2005 (Jan Dvořák) Life assurance in South Africa (Miroslav Langhammer) From the precautions activities of insurance companies (va) By wire (Eva Trojanová) Transsib Re in the Czech market (va) Book review: Pavel Chován - Insurance in a cube (aha) Big losses: Fire of Old Town waterworks tower (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz