> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. února 2009 v 15.05 hod.

Stabilita a posílení růstu v roce 2006 (Ing. Ladislav Bartoníček) .........................................3

Proces integrace orgánů dohledu nad finančním trhem dokončen

(Rozhovor s náměstkem ministra financí T Prouzou) (Eva Trojanová)................................3

Sjednocený dohled zahájil svoji činnost

(Interviev s členkou bankovní rady ČNB M. Erbenovou) (Eva Trojanová)..........................4

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................5

Další novela zákona č. 168/1999 Sb. (JUDr. Pavel Busta).....................................................6

Skupina pojistitelů v čele s Kooperativou pojistila majetek ve správě Národního

památkového ústavu (Tiskové sdělení Kooperativy, pojištbvny. a.s.)..................................7

Anketa: Pojišťovnictví jako studijní předmět (Eva Trojanová)...............................................8

Televizní seriál „Osobní finance" má premiéru (Jan Kábrt)..............................................12

Evropský srovnávací program (ČAP)..................................................................................12

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................13

K možnostem rozvoje soukromého zdravotního pojištění v České republice

(ČAP)..................................................................................................................................14

Praxe, Spory, Stanoviska: Nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých

v občanském právu (JUDr. Vlasta Miklušáková)...............................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................16

5. výročí Hasičského záchranného sboru ČR (eva)............................................................17

Růst pojistného trhu potvrzen (Tisková zpráva ČAP).........................................................17

Inzerce....................................................................................................................................18

Velké škody: Zkáza balonu Victor Hugo (Josef Hrubeš)......................................................19

CONTENTS

Stability and growth strengthening in 2006 (Ladislav Bartoníček)) Integration of the financial market's supervisory bodies has been finalized

(Interview with Deputy Minister of Finance Mr. T. Prouz.a) (Eva Trojanová) Unified supervisory body started its activity (Interview with M. Erbenova,

member of the Czech National Bank Board) (Eva Trojanová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

News for motorists: Another amendment of the Act No. 168/1999 Coll. (Pavel Busta) A group of insurance companies led by Kooperativa co-insured property held

in possession of the National Monument Institute Survey: Insurance business as a study unit - Part 2 (Eva Trojanová) „Private finances" TV serial has its premiere (Jan Kábrt) European Comparison Programme (ČAP) INFO from the European Union: EU strategy aiming at improved and simplified

legal environment (Josef Čížek) Possible ways of development of the health insurance in the Czech Republic

(Czech Insurance Association) Practice, Disputes, Standpoints: Survivors, title to single indemnity according

to the civil code (Vlasta Miklušáková) By wire (Eva Trojanová)

5th Anniversary of the Czech Fire and Rescue Company (eva) Growth of the insurance market confirmed (ČAP Press Release) Advertisements Big losses: Destruction of the Victor Hugo air-balloon (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz